Odbor sociálních věcí

Základní činnosti sociálně-právní ochrany

Sociální pracovnice OSPOD vykonávají funkci kolizního opatrovníka dětí zejména při soudních řízeních, která se práv dětí týkají. Jedná se například o jednání ve věci svěření dětí do péče jednoho z rodičů před rozvodem manželství, stanovení a úpravy výživného pro děti nebo úpravy styku rodiče s dítětem.

Sociální pracovnice OSPOD se zaměřují na ochranu práv dětí na příznivý vývoj, řádnou rodičovskou péči a život v rodině a směřují svou činnost k ochraně dětí před zneužíváním a zanedbáváním. Provádějí dohled v rodinách, nad kterými byl soudem nebo jiným orgánem stanoven. Poskytují také odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Informační leták o sociálně-právní ochraně dětí pro dítě

Informační leták o sociálně-právní ochraně dětí pro dítě v polštině
Jak postupovat v různých životních situacích

Zde Vám nabízíme zpracované návody, jak postupovat v různých životních situacích, které se týkají sociálně-právní ochrany dětí a také vzory ke stažení:

Úprava práv a povinností rodičů k dítěti při rozvodu

Jak postupovat, když se v okolí nachází dítě týrané, zneužívané, zanedbávané

Jak postupovat, když se v okolí nachází dítě bez rodičů

Vzor - Návrh na zvýšení výživného.doc

Vzor - Návrh na změnu výchovného prostředí.doc

Vzor - Úprava práv a povinností k nezletilým dětem.doc

Vzor - Úprava práv a povinností k nezletilým dětem při rozvodu.doc

Prevence únosu dítěte či útoku na něj – informační leták

Základní informace o prevenci únosu dítěte či jak postupovat v útoku na něj předkládá leták (viz příloha). Materiál je volně šiřitelný, doporučujeme jeho použití všem zainteresovaným stranám pracujícími s dětmi. Leták jsme obdrželi prostřednictvím lektora společnosti Školící a Výcvikové Centrum Asklépios z.s. Níže představuje společnost v krátkosti svou činnost, bližší informace naleznete na jejich internetových stránkách.

Jsme lektoři z praxe, kteří mají s problematikou agrese, náhlých ozbrojených útoků, únosů, krizové komunikace, jakož i intervencí po takto mimořádných událostech dlouholetou praxi. V problematice zvládání emočně náročných a rizikových situací jsme vyškolili více jak 4000 pedagogů v Moravskoslezském či Zlínském kraji. Provádíme školení ve školách, nemocnicích, úřadech, obecních policiích a mnoha dalších organizacích. Aktuálně probíhá i s modelovými situacemi školení pracovníků Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Jsme v daném tématu spoluautoři informačních letáků/brožur KÚ Msk (2013, 2015):http://www.msk.cz/cz/skolstvi/strategicke-dokumenty--legislativa-a-dalsi-informace-ve-vecech-prevence-42434/ I v návaznosti na tato témata jsme schopni ve Vaší organizaci zrealizovat další zajímavé přednášky a programy. Pro školy lze využít dotační programy MŠMT k prevenci (akreditované i neakreditované programy): http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-program-bezpecne-klima-v-ceskych-skolach-1

Prevence únosu dítěte či útoku na něj.pdfKontakty na sociální pracovnice


Jednotlivé sociální pracovnice mají přidělenu oblast ve správním obvodu Městského úřadu Třinec, kde sociálně-právní ochranu vykonávají:


Mgr. Michaela Dziková - odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář: 327 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306353 E-mail: michaela.dzikova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • výkon ochrany práv dětí na příznivý vývoj, řádnou výchovu, rodičovskou péči a život v rodině, ochranu dětí před zneužíváním, zanedbáváním
 • preventivní a odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany zaměřené na plnění povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti
 • V Třinci: Břízová, Družstevní, Fišerova, Ke Stadiónu, Koperníkova, Máchova, Olšová, Rovná, Sosnová, Větrná, Zelená, Guty, Oldřichovice, Starý Borek
 • Mimo Třinec:Košařiska
Luciana Heczková, DiS., sociální pracovnice
Kancelář: 329 Telefon: 558306334 E-mail: luciana.heczkova-a v kolečku-trinecko.cz
Oblast:

Sociální pracovnice

 • výkon ochrany práv dětí na příznivý vývoj, řádnou výchovu, rodičovskou péči a život v rodině, ochranu dětí před zneužíváním, zanedbáváním
 • preventivní a odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany zaměřené na plnění povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti
 • V Třinci: Beskydská, Černá, Dvořákova, Lidická, Na Zátiší, nám. Svobody, Slezská, Smetanova, Staroměstská, Školní, Třanovského, Podlesí
 • Obec: Ropice
Mgr. Martina Kajzarová, sociální pracovnice, zástupce vedoucí oddělení SPOD
Kancelář: 330 Telefon: 558306329 E-mail: martina.kajzarova-a v kolečku-trinecko.cz
Oblast:

Sociální pracovnice

 • výkon ochrany práv dětí na příznivý vývoj, řádnou výchovu, rodičovskou péči a život v rodině, ochranu dětí před zneužíváním, zanedbáváním
 • preventivní a odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany zaměřené na plnění povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti
 • V Třinci: Alešova, Erbenova, Husova, Chopinova, Janáčkova, Jeřabinová, Lípová, Mánesova, Polní, 1. máje, Reymontova, Růžová, Šeříková
 • Obec: Vendryně
Bc. Taťána Pryčková, sociální pracovnice
Kancelář: 328 Telefon: 558306345 E-mail: tatana.pryckova-a v kolečku-trinecko.cz
Oblast:

Sociální pracovnice

 • výkon ochrany práv dětí na příznivý vývoj, řádnou výchovu, rodičovskou péči a život v rodině, ochranu dětí před zneužíváním, zanedbáváním
 • preventivní a odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany zaměřené na plnění povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti
 • V Třinci: A. Jiráska, B. Němcové, Besední, Bezručova, Dukelská, Hraniční, Lánská, Lesní, Na Aleji, Na Samotách, Na Zákopech, Nad Kotlinou, Nad Tyrkou, Nad Úvozem, nám. Míru, SNP, Kojkovice
Mgr. Lucie Rajcová, sociální pracovnice
Kancelář: 329 Telefon: 558306342 E-mail: lucie.rajcova-a v kolečku-trinecko.cz
Oblast:

Sociální pracovnice

 • výkon ochrany práv dětí na příznivý vývoj, řádnou výchovu, rodičovskou péči a život v rodině, ochranu dětí před zneužíváním, zanedbáváním
 • preventivní a odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany zaměřené na plnění povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti
 • V Třinci: 17. listopadu, Havlíčkova, Jiráskova, Komenského, Nádražní, Nerudova, Pod Břehem, Poštovní, Seifertova, Štefánikova, Těšínská, Tyršova, Horní Líštná, Karpentná
 • Mimo Třinec: Smilovice, Střítež, Řeka
Bc. Martina Strnadová, sociální pracovnice
Kancelář: 328 Telefon: 558306340 E-mail: martina.strnadova-a v kolečku-trinecko.cz
Oblast:

Sociální pracovnice

 • výkon ochrany práv dětí na příznivý vývoj, řádnou výchovu, rodičovskou péči a život v rodině, ochranu dětí před zneužíváním, zanedbáváním
 • preventivní a odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany zaměřené na plnění povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti
 • V Třinci: Hutnická, Lužní, Lyžbická, Nábřežní, Na Kopci, Na Vyhlídce, nám. TGM, Okrajová, Oldřichovická, Požárnická, Přátelství, Rybářská, Svornosti, Výstavní, Vysoká, Nový Borek (sudá č.p.)
 • Obec: Bystřice, Nýdek
Mgr. Karina Szczotková, sociální pracovnice
Kancelář: 327 Telefon: 558306348 E-mail: karina.szczotkova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce:

Sociální pracovnice

 • výkon ochrany práv dětí na příznivý vývoj, řádnou výchovu, rodičovskou péči a život v rodině, ochranu dětí před zneužíváním, zanedbáváním
 • preventivní a odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany zaměřené na plnění povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti
 • V Třinci: Doliny, Haldová, Horní, Krátká, Nová, Odbojářů, Palackého, Sadová, Tylova, U Parku, U Školy, ul. Míru, Nebory, Nový Borek - lichá č.p.
 • Obec: Hnojník, Komorní Lhotka
Mgr. Magda Zawadzka, sociální pracovnice
Kancelář: 330 Telefon: 558306351 E-mail: magda.zawadzka@trinecko.cz
Funkce:

Sociální pracovnice

 • výkon ochrany práv dětí na příznivý vývoj, řádnou výchovu, rodičovskou péči a život v rodině, ochranu dětí před zneužíváním, zanedbáváním
 • preventivní a odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany zaměřené na plnění povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti
 • V Třinci: Čapkova, Frýdecká, Jablunkovská, Kpt. Nálepky, Revoluční, U Splavu, Wolkerova, Závodní, Železniční, Žižkova, Dolní Líštná (mimo ul. Sosnové), Konská, Osůvky, Tyra
 • Obec: Vělopolí

Nejste-li si jistí, kterou sociální pracovnici kontaktovat, obraťte se na vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí nebo napište e-mail na: ospod@trinecko.cz .

Věra Majerová

vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Telefon: 558 306 361

E-mail: vera.majerova@trinecko.cz


Pracovní profily terénních sociálních pracovníků OSPOD

Odbor sociálních věcí má zpracován pracovní profil terénních sociálních pracovníků sociálně-právní ochrany dětí. Pracovní profil obsahuje popis vykonávaných činností terénních sociálních pracovníků OSPOD a také osobnostní a kvalifikační předpoklady těchto pracovníků.


 • Osobnostní a kvalifikační předpoklady terénního sociálního pracovníka:
  • způsobilost k právním úkonům,
  • zdravotní způsobilost,
  • trestní bezúhonnost,
  • odborná způsobilost dle zákona 108/2006 Sb., k výkonu terénního sociálního pracovníka,
  • orientace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a rodinného práva,
  • znalost práce na PC v rozsahu MS Office (výhodou zkouška ECDL),
  • dobré komunikační schopnosti,
  • aktivní a empatický přístup ke klientům,
  • samostatnost, spolehlivost, odpovědnost, schopnost týmové spolupráce,
  • schopnost zvládat stresové situace,
  • řidičské oprávnění skupiny B pro referentská vozidla zaměstnavatele.

 • Vykonávané činnosti:
 • zabezpečuje úkoly v rámci stanovených činností odboru a funkčních náplní a plní další úkoly uložené nadřízeným vedoucím zaměstnancem.

 • Činnosti na úseku přenesené působnosti:
 • v souladu s platnými právními předpisy poskytuje soudům, orgánům Policie ČR a dalším správním úřadům požadované informace a údaje z oblasti přenesené působnosti,
 • zabezpečuje plnění úkolů přeneseného výkonu státní správy pro správní obvod města Třince obce s rozšířenou působností (ORP),
 • je povinna při výkonu činností v souladu s legislativou využívat údaje ze základních registrů (ROB – registr obyvatel, ROS – registr osob - tj. ztotožnění),
 • podílí se na zpracování standardů kvality a řídí se jimi při výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle přílohy č. 1 k vyhlášce č.473/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí,
 • např. písemná tvorba a revize postupů, vnitřních pravidel nebo metodik odboru SV k jednotlivým standardům v souvislosti se směrnicemi úřadu, se spolupracujícími orgány, podíl na analýze stavu místních podmínek a potřeb, vyhodnocování individuálních plánů,
 • vykonává všechny činnosti stanovené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 473/2012 SB., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů:
 • provádí sociální šetření v terénu, zajišťuje informace a podklady pro sociální práci včetně jejich zpracování,
 • sleduje nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje příčiny jejich vzniku, činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na ně, spolupracuje v daném směru s dalšími orgány sociálně-právní ochrany, dalšími státními a nestátními subjekty, zejména školskými a zdravotnickými zařízeními,
 • pomáhá rodičům při řešení výchovných či jiných problémů souvisejících s péčí a poskytuje či zprostředkovává poradenství při výchově a vzdělávání dítěte, včetně poradenství rodičům zdravotně postižených dětí,
 • v indikovaných případech ukládá rodičům povinnost využít pomoci odborného poradenského zařízení, pokud rodiče nezajistili dítěti odbornou pomoc, vydává v tomto směru rozhodnutí,
 • podává soudu návrhy na výchovná opatření, na nařízení, prodloužení či zrušení ústavní výchovy a na předběžné opatření,
 • podává podněty (návrhy) na omezení, pozastavení či zbavení rodičovské zodpovědnosti,
 • podává podněty na zahájení trestního stíhání rodičů či jiných osob zodpovědných za výchovu dítěte, je-li podezření na spáchání trestného činu proti dítěti,
 • vykonává funkci opatrovníka, poručníka a kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných orgánů a organizací.,
 • navštěvuje děti v zařízení, kde je realizována ústavní výchova, zde sleduje dodržování práv dítěte, zjistí-li, že jsou porušovány povinnosti, oznámí tuto skutečnost příslušným orgánům; vyjadřuje se k pobytu dítěte mimo zařízení,
 • navštěvuje děti, které byly svěřeny do péče jiného občana než rodiče,
 • vyjadřuje se, zdali je ku prospěchu dítěte, aby o ně odsouzená žena pečovala ve věznici; navštěvuje ve věznici dítě, o něž pečuje odsouzená žena,
 • provádí vyhodnocení situace ohroženého dítěte, zpracovává individuální plány ochrany dítěte,
 • podává soudu a dalším orgánům na žádost zprávy po provedeném komplexním sociálním šetření, zastupuje děti při jednání u soudu, policie i u jiných orgánů a organizací,
 • poskytuje soudu součinnost při realizaci ústavní výchovy, zabezpečuje v daném směru potřebné úkony,
 • pořádá a účastní se případových konferencí k řešení situace ohroženého dítěte a jeho rodiny,
 • činí potřebné návrhy a opatření včetně možnosti odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně,
 • činí opatření potřebná pro převzetí dítěte, jež se nachází v cizině bez doprovodu, v daném směru spolupracuje se zastupitelskými úřady ČR,
 • vykonává činnosti dané zákonem v rámci pohotovostní služby.

 • Popis dalších činností:
 • plní povinnosti vyplývající ze zákona o finanční kontrole a z „Kontrolního řádu města Třince“,
 • je povinna se řídit při své činnosti aktuálním organizačním řádem, a dalšími příslušnými vnitřními předpisy organizace a předpisy v oblasti sociální práce,
 • zachovává mlčenlivost o všech osobních (důvěrných) údajích, se kterými zaměstnanec přišel do styku při výkonu pracovní činnosti;
 • podílí se na zastupování v agendách spolupracovníků v rámci svého oddělení, a to na pokyn nadřízeného pracovníka,
 • zabezpečuje ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovávaných orgány města,
 • vede evidenci klientů v Systému včasné intervence (SVI) a GEOVAP a spisovou dokumentaci dle platných předpisů, podílí se na zpracování statistických údajů,
 • - povinně se průběžně vzdělává v oblastech pro odborné sociální poradenství dle požadavků daných právních předpisů a dále rozvíjí svou odbornost v oblasti sociální práce dle plánu vzdělávání,
 • je oprávněnou úřední osobou ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v případě písemného pověření vedoucí odboru,
 • dodržuje etické zásady sociálního pracovníka, dodržuje základní principy sociálně-právní ochrany s cílem hájení nejlepšího zájmu dítěte a dodržování základních lidských práv a svobod,
 • zúčastňuje se porad oddělení a plní další úkoly v rozsahu svého pracovního zařazení,
 • při výkonu své činnosti se rovněž řídí dalšími platnými právními předpisy a vnitřními předpisy úřadu,
 • odpovídá za svěřené technické a materiální vybavení.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku