RYCHLÁ NAVIGACE: Úvodní stránka Šipka Město
Témata

Via Lyžbice


V tomto odkazu se můžete dovědět podrobné informace k podjezdu Via Lyžbice.
10.1.2012 15:37


Via Lyžbice umožní další rozvoj centra města


Propojení části Lyžbic s centrem Třince se stalo realitou. Podjezd pod železniční tratí s názvem Via Lyžbice, jehož stavba se ještě před několika lety zdála jako nereálná, byl slavnostně zprovozněn v pondělí 18. listopadu 2013. Po mnoha letech přípravných prací tak bylo završeno úsilí třinecké radnice o významnou investiční akci, která zpřístupní a dopravně propojí část Lyžbic s náměstím T.G. Masaryka a výrazně promění tvář centra města. Na novou komunikaci navazuje také parkoviště s dvaceti parkovacími místy, osázena byla nová zeleň a přibyly lavičky, které barevně korespondují s uměleckým dílem „Kytice“ na kruhovém objezdu. Architektonicky tak získalo náměstí T.G.M. novou ucelenou podobu. Via Lyžbice otevírá nové možnosti pro další rozvoj centra města. „Význam podjezdu Via Lyžbice je pro Třinec mnohem větší, než se může zdát. Je před námi další etapa rozvoje lokality „za tratí“ s řadou nových možností a vizí. Jednou z nich je do budoucna propojit centrum se Sosnou,“ uvedla starostka Třince Věra Palkovská. Podjezd je nedílnou součástí a zároveň vyvrcholením tří staveb na území Lyžbic, mezi něž patří výstavba třetího rychlostního koridoru včetně železničního mostu a vybudování nové železniční zastávky Třinec centrum v režii SŽDC. „Již od roku 2003, kdy jsme věděli, že bude modernizována železniční trať, bylo prioritou města zajištění dostatečného počtu křížení místních komunikací s železniční tratí. Mimoúrovňové křížení pro automobilovou dopravu, které dosud v Třinci chybělo, bylo prioritní především z důvodu zajištění hladké dopravní dostupnosti části města a možnosti včasného zásahu složek integrovaného záchranného systému,“ zdůraznila starostka. Vedení města zahájilo intenzivní jednání se zástupci SŽDC a s vedením Moravskoslezského kraje o finančních možnostech stavby podjezdu už v roce 2006. „Příprava projektu spolkla neuvěřitelně mnoho sil i času. Zajistili jsme výkupy pozemků, zpracování projektové dokumentace, byli jsme nápomocni při řešení všech administrativních překážek. Nejtěžší však bylo - vzhledem k financování celé akce - přesvědčit Moravskoslezský kraj o regionálním charakteru tohoto projektu, což se podařilo,“ dodala starostka, která stála za „Via Lyžbice“ od samého počátku. "V případě Via Lyžbice se sešly příznivé okolnosti v čase a prostoru. Zjednodušeně řečeno, kdyby se nyní nevybudoval třetí rychlostní koridor, nebyl by železniční most. Kdyby nebyl most, nebyl by podjezd a kdyby nebyl podjezd, nebyla by zastávka. Pokud by tyto všechny události nebyly historicky vsazeny do jednoho okamžiku, nebylo by možné dalších dvacet let stavebně zasáhnout do prostoru kolejiště,“ vysvětlila starostka. Projekt VIA Lyžbice byl realizován v rámci Regionálního operačního programu ROP Moravskoslezsko s celkovými náklady přibližně 130 milionů korun. Je tak jednou z investičních akcí Moravskoslezského kraje do dopravní infrastruktury financované prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jedná se o sdruženou investici Moravskoslezského kraje a města Třince. Město se na akci podílelo cca 5 miliony Kč na výstavbu parkoviště, chodníku a veřejného osvětlení, zajistilo veškerou přípravu stavby od výkupu pozemků ve výši cca 6 milionů korun, přes projektovou dokumentaci za cca 2 miliony korun a stavební povolení po finanční model celého projektu.
25.11.2013 15:03


Zpřístupnění části Lyžbic s centrem města bylo prioritou už léta


Již od roku 2003, kdy se vědělo, že železniční trať bude modernizována, bylo prioritou města zajištění dostatečného počtu křížení místních komunikací s železniční tratí. Tehdy již také bylo jasné, že největším oříškem bude mimoúrovňové křížení, které spojí náměstí T. G. Masaryka a lokalitu za tratí. Vedení Třince zahájilo v roce 2006 intenzivní jednání se zástupci SŽDC, která měla být investorem stavby zastávky, a s vedením Moravskoslezského kraje o finančních možnostech stavby podjezdu. A podařilo se. Podle plánu mohou dnes využívat pěší podchod na ulici Žižkově a stejně tak i řidiči několik měsíců jezdí přes opravené úrovňové přejezdy u městského úřadu i u restaurace Zobawa. A nyní zbývá poslední - technologicky zdaleka nejtěžší - krok. Krok, který natrvalo promění dopravní služby pro naše občany. V rámci projektu „Via Lyžbice“ nejde jen o samotné mimoúrovňové křížení s tratí pro vozidla a chodce s napojením na kruhový objezd na ulici Jablunkovské (u náměstí T. G. Masaryka), resp. s napojením na stávající místní komunikace za tratí; součástí projektu, jak už bylo uvedeno výše, je také vybudování nové železniční zastávky Třinec-Lyžbice včetně potřebné infrastruktury (parkoviště, osvětlení atp.). „Příprava projektu spolkla neuvěřitelně mnoho sil i času. Zajistili jsme výkupy pozemků, zpracování projektové dokumentace, byli jsme nápomocni při řešení všech administrativních překážek. Nejtěžší však bylo - vzhledem k financování celé akce - přesvědčit Moravskoslezský kraj o regionálním charakteru tohoto projektu. To se podařilo,“ řekla starostka města Třince Věra Palkovská, která stojí za „Via Lyžbice“ od samého počátku. Třinec se na akci bude podílet jen malou částí, a to cca 5 miliony Kč na výstavbu parkoviště.


18.12.2012 15:46


Dokument o projektu (z roku 2007)


Přílohy:    Ikona - stáhnout soubor Via Lyžbice - Koordinační situace.pdf, Ikona - stáhnout soubor Via Lyžbice - zpráva z roku 2007.pdf
18.12.2012 15:45
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku