RYCHLÁ NAVIGACE: Úvodní stránka Šipka Město
Témata

Bydlení a prostory v majetku města


V tomto tematicky zaměřeném odkazu zveřejňujeme odpovědi na nejčastější dotazy občanů týkající se bydlení v městských bytech, pronájmů prostor a dalších záležitostí spojených se správou majetku města.
4.2.2013 13:58


Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kde najdu informace o zadlužených městských bytech? Mám zájem o podnájem městského bytu s dluhem. Děkuji.


Volné byty s dlužnou částkou, pokud jsou nějaké k dispozici, jsou uváděny na úřední desce MěÚ Třinec, webových stránkách města Třince www.trinecko.cz - Organizační struktura MěÚ - odbor správy majetku města - pronájmy a prodeje pozemků a nemovitostí (pravá strana stánky) a v kabelové televizi Třinec.
26.2.2013 09:23


Dobrý den, s manželem máme společnou smlouvu na bydlení. Bydlíme s 2 dětmi v 3+1. Co když budu chtít bydlet s dětmi sama bez manžela, jak to bude s bytem? Komu připadne, když tu máme oba trvalý pobyt a nikdo se ho nevzdá? Jak to řešíte?


V případě, že manželé bydlí v nájemním bytě ve společném nájmu, mají k bytu stejná práva i povinnosti. V případě, že již spolu společně bydlet nechtějí, záleží, zda se dohodnou, kdo bude nadále byt užívat a kdo opustí společnou domácnost. Pokud nikdo společnou domácnost opustit nechce a manželé nejsou rozvedeni, nemůže si žádný z nich dělat na byt větší nárok. V případě rozvodu manželství uzavírají manželé před rozvodem většinou dohodu o vypořádání majetku včetně řešení otázky dalšího bydlení na dobu po rozvodu. Za situace, že dohoda mezi manželi není možná, rozhoduje soud.
4.2.2013 14:13


Dobrý den, na koho se obrátit, když jsou na několika místech v bytě poškozené parkety. Jedná se o dům více než 40 let starý. Kdo by případnou opravu hradil? Děkuji.


V případě, že máte nějaký problém v bytě, v němž bydlíte v souladu s nájemní smlouvou, je třeba závadu nahlásit technikovi odboru správy majetku města Třince, který ověří, o jakou opravu se jedná a zda jste povinen náklady na opravu dle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. uhradit.
4.2.2013 14:13


Dobrý den, rád bych se informoval, zda-li v současné době nabízí město Třinec nějaké volné nebytové prostory k pronájmu.Případně nějaké pozemkové prostory, které by se daly pronajmout. Kdyby byla nějaká www adresa, která by mi mohla podat informace, byl bych velice vděčný.


Informace o volných nebytových prostorech nabízených k pronájmu najdete na www.trinecko.cz - Městský úřad - Organizační struktura MěÚ - odbor SMM. Po otevření této stránky na její pravé straně je odkaz na pronájmy a prodeje pozemků a nemovitostí. V případě, že byste si z této nabídky nevybral, pak podejte písemnou žádost na adresu Městského úřadu Třinec, odbor správy majetku města, kde vyslovíte svůj požadavek na pronájem nebytového prostoru a v případě, že se vyskytne k pronájmu odpovídající prostor, budete kontaktován našim zaměstnancem a seznámen s dalším postupem ve věci. Co se týká volných pozemků k pronájmu, je možné se obrátit buď telefonicky (558 306 273, 274) nebo písemně rovněž na výše uvedenou adresu.
4.2.2013 14:12


Bydlím v městském bytě, který je ale v domě, kde si lidé byty koupit nechtějí, já ale o zájem o koupi městského bytu mám. Je možné můj byt vyměnit s někým, kdo bydlí v domě, kde se byty budou prodávat a kdo o koupi nemá zájem?


Tato možnost existuje, ale nájemníci si musí zájemce o výměnu najít sami. Při výměně městských bytů platí to, co v předchozím případě, že odbor správy majetku města Třince směny nezprostředkovává, případného směnitele si musíte sám najít. Poté žádost o směnu bytu je nutné podat na MěÚ, odbor správy majetku města Třince, projednat v bytové komisi a v neposlední řadě v Radě města Třince. V případě udělení souhlasu orgánu města Třince je možné byty směnit. Další podrobnější informace k pronájmům bytům naleznete ve výše citované směrnici na webových stránkách města Třince www.trinecko.cz, Městský úřad - vnitřní směrnice města a městského úřadu Třinec, 1/2012 - 3. řádek na 1. straně. Městský byt v domech na prodej může získat od města Třince pouze stávající nájemce bytu za podmínek uvedených ve vnitřní směrnici č. 20/2011 "Zásady upravující podmínky pro prodej domů, bytů a některých souvisejících nemovitostí", která je přístupná na webových stránkách města Třince.
4.2.2013 14:11


Snažím se uprchnout z bytu CPI, padajícího mi na hlavu, ve kterém je hodně zima, jelikož se okna nedají dovírat, (bez topení), plyn vytopí pouze jednu místnost a milion dalších problémů. Slyšela jsem, že vy se o své byty staráte a nájemné je úměrné tomu, co nabízíte. Je možné získat městský byt nebo směnit byt CPI za městský?


Dle vnitřní směrnice č. 1/2012 „Zásady pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince“ si žádost o zapsání do seznamu uchazečů o městské byty může podat občan, který: 1. má trvalé bydliště v Třinci, 2. dovršil 18. rok věku a 3. není nájemcem ani vlastníkem jiného bytu či rodinného domu ani oprávněným z věcného břemena bydlení v nemovitosti jiného vlastníka. V případě, že jste nájemcem jiného bytu, máte možnost tento směnit za jiný, Vám více vyhovující byt (o směnu je možné požádat i v případě různých vlastníků bytového fondu). Odbor správy majetku města Třince směny však nezprostředkovává, případného směnitele si musíte sama najít. Poté žádost o směnu bytu je nutné podat na MěÚ, odbor správy majetku města Třince, projednat v bytové komisi a v neposlední řadě v RMě Třince. V případě udělení souhlasu orgánu města Třince je možné byty směnit. Další podrobnější informace k pronájmům bytům naleznete ve výše citované směrnici na webových stránkách města Třince www.trinecko.cz, Městský úřad - vnitřní směrnice města a městského úřadu Třinec, 1/2012 - 3. řádek na 1. straně.
4.2.2013 14:11


Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak se postupuje při výměně městského bytu. Pokud chci vyměnit větší byt 3+1 za menší 2+1 a chtěla bych výměnu provést co nejrychleji, ale mám dlužný nájem za jeden měsíc, který už nedokážu zaplatit. Jak mám v tomto případě postupovat?


Město Třinec směnu bytů nezprostředkovává, nájemci si případného směnitele hledají sami. Poté přijdou oba účastníci směny na městský úřad, odbor správy majetku města, (kanc. 237) a vyplní žádost o směnu bytu. Tuto žádost poté projednává na svém jednání bytová komise a schvaluje Rada města Třince. V žádosti o výměnu bytu se vyjadřuje správce bytového fondu k placení nájemného a úhrad spojených s užíváním bytu, kdy v případě dlužného nájemného lze očekávat, že takováto žádost o směnu bytů nebude doporučena ke schválení Radě města Třince. Dlužný nájem a zálohy na úhrady spojené s užíváním bytu je třeba tedy předem doplatit a poté žádat o případnou směnu bytu.
4.2.2013 14:10


Dobrý den, vlastním městský byt v Třinci a zřejmě se budu stěhovat do jiného města. Do tohoto bytu jsem vložila na přestavbu nemalou částku a ráda bych věděla, zda si můžu najit sama nového nájemníka, který by byl ochotný mi tuto přestavbu, aspoň částečně uhradit. Děkuji za odpověď.


Dobrý den,v případě, že nájemce chce byt odevzdat, je povinen nejméně měsíc předem podat žádost o odevzdání bytu v kanc. č. 237 -Ing. Ulmannová, odbor správy majetku města, Městský úřad Třinec. Uvolněný byt je poté nabídnut žadateli, jehož žádost o byt je zařazena v užším pořadí na příslušnou velikost bytu. Není možné, aby si nájemce, který odevzdává byt, hledal sám do tohoto bytu nájemce nového.
4.2.2013 14:09


Kde získám informace o nabízených pronájmech nebo prodejích prostor ve majetku města?


Informace jsou dostupné na http://www.trinecko.cz/smm/pronajem.php nebo telefonicky na 774 749 867, 774 749 863.
4.2.2013 14:02


Dobrý den, je možné si nechat okna vyměnit na vlastní náklady a pak žádat město o vrácení částky za vyměněná okna,až se budou měnit? Jaké mám možnosti, když nechci, aby mi okna vypadla dřív než nám je město vymění?děkuji.


V případě, že okna v bytě, v němž bydlíte v souladu s nájemní smlouvou, jsou neopravitelná, v havarijním stavu a jejich výměna nesnese odkladu, kontaktujte, prosím, příslušného bytového technika, tj. pana Miroslava Muchu, tel. 558 306 278, 774 749 862 nebo paní Margitu Starzykovou (774 749 864). Prověřením stavu oken osloví způsobilou osobu, která v písemném podkladu potvrdí skutečný stav oken v bytě.
4.2.2013 14:02


Dobrý den, mám takový dotaz, zda bych dostala od města Třinec nějaký městský byt, i když nemám trvalé bydliště v Třinci. Děkuji za informaci.


Byty v majetku města Třince se přidělují v souladu s vnitřní směrnici č. 01/2012 "Zásady pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince". Podle článku I. - Příjem žádostí si žádost o městský byt může podat občan, který splňuje podmínky v něm uvedené. Jednou z podmínek je trvalé bydliště ve městě Třinci. V případě, že budete mít zájem se s touto vnitřní směrnicí seznámit blíže, máte možnost na webových stránkách města Třince www.trinecko.cz/městský úřad/vnitřní směrnice města a Městského úřadu Třinec, str. 2, záznam č. 2.
4.2.2013 14:01


Dobrý den, kde mám hledat městské byty s dluhem?


Volné byty s dluhem, které město Třinec nabízí k pronájmu, jsou inzerovány v kabelové televizi, zveřejňovány na webových stránkách města Třince www.trinecko.cz /městský úřad/ org. struktura/odbor správy majetku města/pronájmy a prodeje pozemků a nemovitostí, rovněž i na úřední desce města Třince.
4.2.2013 13:59
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku