RYCHLÁ NAVIGACE: Úvodní stránka Šipka Město
Témata

Obchvat Třince Nebory - Bystřice


V souvislosti se zahájením výstavby obchvatu Třince budou na tomto místě zveřejňovány informace týkající se stavby. Aktuální informace související s dopravními omezeními najdete rovněž v odkazu Doprava na úvodní stránce www.trinecko.cz.
V případě dotazů souvisejících se stavbou se mohou občané obracet na tyto kontaktní osoby:

Oldřichovice – Bystřice - Ing. Karel Strakoš, tel. 602 213 187

Nebory - Oldřichovice - Ing. Michal Burda, tel. 724 333 070.
29.9.2014 10:04


Dopravní omezení v Bystřici


Postupující stavební práce na přeložce silnice I/11 v úseku Oldřichovice - Bystřice si vyžádají dopravní omezení na křižovatce „Na Císařské“ v Bystřici. Krajský úřad Moravskoslezského kraje rozhodl, že od 1. července 2016 do 15. října 2017 dojde k úplné uzavírce úseku od křižovatky s místní komunikací „Na Císařské“ po křižovatku se silnicí č. II/474 v Hrádku a provoz bude převeden na nově vybudovanou souběžnou silnici. Z důvodu dokončování stavebních úprav bude provoz na nové trase od 1.7. do 10. 7. 2016 veden v jednom jízdním pruhu a řízen semafory.

Dopravní omezení se dotkne i místní komunikace vedoucí od silnice I/11 k motorestu Na Císařské, která bude kvůli dobudování příjezdu do nové okružní křižovatky od 1.7. do 31.7. 2016 uzavřena. K motorestu Na Císařské se řidiči dostanou pouze z centra obce Bystřice. V termínu od 1.7. do 31.7. 2016 nebude v souvislosti s touto uzavírkou obsluhována autobusová zastávka Bystřice, Závory.

Z uvedených důvodů budou muset řidiči projíždějící úsekem silnice I/11 v Bystřici počítat se zdržením. Děkujeme za pochopení.

 

1.7.2016 10:22


Stavba obchvatu si vyžádá další dopravní omezení


Začátek dopravního omezení: 25.05.2016

Ukončení: 30.09.2016

 

Postupující stavební práce na obchvatu Třince si vyžádají v nejbližších dnech dopravní omezení na silnici I/68 na hranici Nebor a Ropice, kde dojde k výstavbě propustku a dalších stavebních objektů. V návaznosti na postup stavebních prací na přeložce začne město Třinec také s výstavbou dlouho očekávaného chodníku, který povede podél hlavní silnice I/68 na Frýdek-Místek. Z těchto důvodů rozhodl Krajský úřad Moravskoslezského kraje o přechodném omezení silniční dopravy. Řidiči osobních aut tak budou muset počítat od středy 25. května do pátku 30. září 2016 s částečnou uzavírkou jednoho jízdního pruhu a řidiči tranzitní dopravy nad 12 tun se musí připravit na uzavírku úplnou.

„Každá stavba a s ní spojené dopravní omezení s sebou bohužel přinášejí dočasné nepohodlí, ale v první řadě je třeba myslet na bezpečnost všech účastníků silničního provozu i pracovníků stavby. V tomto případě byla zvolena na základě posouzení dopravní policie a odboru dopravy krajského úřadu nejbezpečnější varianta pro všechny. Ale stavba obchvatu úspěšně pokračuje, v říjnu příštího roku už budeme jezdit po nové cestě, proto to stojí za to vydržet,“ podotkla starostka Třince Věra Palkovská.

Při částečné uzavírce, která bude platit pro osobní auta, autobusy a nákladní vozidla do 12 tun, bude doprava vedena pouze v jednom jízdním pruhu a řídit ji budou semafory. Kamiony jedoucí směrem od Frýdku-Místku budou pokračovat po rychlostní silnici D 48 na Český Těšín a poté se napojí na silnici I/11 směrem na Ropici a Třinec. Uzavírka se v termínu od 1.6. do 28.6.dotkne i autobusové zastávky „Nebory, hranice“, která nebude po dobu výstavby chodníku obsluhována. Cestující budou muset využít zastávky „Ropice, u Kišů“ nebo „Nebory, rest. Bobek“.

Připomínáme, že Ředitelství silnic a dálnic zřídilo pro stavbu přeložky silnice I/11 samostatné webové stránky www.silnice11.cz, kde mohou lidé sledovat průběh stavby obou úseků téměř v přímém přenosu. Monitoring stavby silnice I/11 Nebory – Oldřichovice – Bystřice představuje lidem za pomoci reportáží, vizualizací a animací celý proces výstavby. Každý úsek má své webové stránky, kde jsou multimediální formou zveřejňovány aktuální informace ze stavby.


19.5.2016 12:33


Dokumentární záznam o průběhu stavby


Načítání videa ...

14.12.2015 17:15


Setkání ke stavbě obchvatu na třinecké radnici 27.11.2015


V posledních týdnech se na vedení města Třince stále častěji obracejí lidé se stížnostmi a připomínkami souvisejícími s výstavbou obchvatu města. Nejčastěji poukazují na blátem znečištěné komunikace, ale i na další nepříjemnosti spojené s touto náročnou a rozsáhlou stavbou. Proto se starostka Třince Věra Palkovská rozhodla na pátek 27.11.2015 svolat schůzku se zástupci zhotovitelů obou úseků, Ředitelství silnic a dálnic a odboru dopravy Moravskoslezského kraje, aby na zmíněné problémy, které občany trápí, upozornila a projednala s nimi možnosti nápravy. „V poslední době zaznamenáváme od občanů řadu stížností, proto jsem se rozhodla pozvat všechny zainteresované, abych je na daný stav upozornila,“ vysvětlila starostka Věra Palkovská.

Jednou z oblastí, která v souvislosti se stavbou obchvatu lidi trápí, jsou znečištěné komunikace, jejichž stav se zvlášť v podzimním deštivém počasí zhoršuje. Podle vyjádření zhotovitelů úseku Nebory – Oldřichovice dojde k zintenzivnění čištění a ke zvýšení kapacit, které budou komunikace uklízet. Cesty, po nichž projíždí auta se zeminou, budou denně zhotovitelem kontrolovány. V podobném duchu přislíbil nápravu i zástupce zhotovitele úseku Oldřichovice – Bystřice. „Je třeba si na druhou stranu uvědomit, že na podzim více prší a deště celou situaci zhoršují. Je ale reálný předpoklad, že zemní práce do čtyř měsíců skončí a tyto problémy v závislosti na počasí částečně pominou,“ dodala starostka.

Důležitým bodem jednání byla i otázka, jak a kdo bude řešit opravu poškozených místních komunikací, které nejsou uvedeny v projektu jako komunikace, po nichž se mohou pohybovat vozidla stavby a po nichž přesto těžká technika jezdí. „Odbor dopravy třinecké radnice spolu se zhotoviteli sepíšou seznam poškozených cest a po skončení stavebních prací budou všechny komunikace na základě provedených pasportů uvedeny do původního stavu,“ přislíbil zástupce Ředitelství silnic a dálnic Lubomír Hýbl s tím, že překopy a výtluky budou opravovány průběžně podle potřeby. Na řadu přišla i problematika zimní údržby na těchto komunikacích.

Výstavba obchvatu je náročná a rozsáhlá liniová stavba, která se s postupujícími pracemi dotýká nejen obyvatel Nebor, Gutů, Oldřichovic či Karpentné. Městský úřad vychází jako prostředník po stránce informační veřejnosti co nejvíce vstříc, a proto zřídil na svých webových stránkách odkaz „Obchvat města Třince“, kde jsou uvedeny potřebné kontakty na zhotovitele i investora a další informace. Aktuální informace o stavbě lze najít také na stránkách ŘSD www.silnice11.cz. „Obracíme se na občany s žádostí o pochopení a toleranci, jde o náročnou stavbu,“ dodala starostka. Po nové čtyřproudové silnici by se měli první řidiči projet na podzim roku 2017.

 


30.11.2015 09:50


Uzavírka jednoho jízdního pruhu silnice III/01144 v k. ú. Bystřice nad Olší prodloužena


Místo: úsek od okružní křižovatky I/11 u ČS Slovnaft ve směru Milíkov
Začátek prací: 2.10.2015 06:00
Termín ukončení: 10.12.2015 23:59

Termín uzavírky jednoho jízdního pruhu v úseku délky 100 m na silnici č. III/01144 v k. ú. Bystřice nad Olší je z důvodu nepředvídaných skutečností na inženýrských sítích prodloužen do 10.12.2015. O prodloužení požádal zhotovitel stavby „Silnice I/11 – Oldřichovice - Bystřice“. Do uzavřeného úseku bude umožněn vjezd jen vozidlům stavby, IZS, vozidlům zimní údržby a autobusům. Objízdná trasa je nařízena pro všechna vozidla bez rozlišení po silnici č. I/11 až po mimoúrovňové křížení v k. ú. Jablunkov (křižovatka silnic č. I/11 a č. II/474), dále po silnici č. II/474 (město Jablunkov), dále po silnici č. III/01151 (obec Dolní Lomná) a č. III/01144 (obec Bocanovice, Návsí, Milíkov a Bystřice). Autobusová zastávka „Bystřice, rozc. Košařiska“ bude obsluhována bez omezení, dojde jen k posunutí označníku autobusové zastávky ve vzdálenosti cca 50 m ve směru obec Milíkov. Trasa pro pěší bude zajištěna stávajícím podchodem pod silnicí č. I/11 s propojením na silnici č. III/01144 po rozšířené krajnici vozovky až k přemístěné autobusové zastávce „Bystřice, rozc. Košařiska“ s oddělením od staveniště. Upozorňujeme, že řidiči musí počítat v této trase se zdržením. Děkujeme za pochopení. 

 


21.10.2015 13:13


Obchvat Třince má svůj web


Ředitelství silnic a dálnic vyšlo vstříc veřejnosti a rozhodlo se občanům co nejvíce přiblížit stavbu přeložky silnice I/11 na Třinecku.  Pro obchvat Třince zřídilo samostatné webové stránky http://www.silnice11.cz kde mohou zájemci sledovat průběh stavby obou úseků téměř v přímém přenosu.

Monitoring stavby silnice I/11 Nebory – Oldřichovice – Bystřice představuje lidem za pomoci reportáží, vizualizací a animací celý proces výstavby a její složitosti, od návrhu umístění komunikace, projektu, výkupu pozemků, přemístění stovek tun horniny až po výstavbu složitých mostních konstrukcí, tunelů a instalací bezpečnostních a zádržných systémů,“ vysvětluje Ředitelství silnic a dálnic. Každý úsek má své webové stránky, kde jsou multimediální formou uvedeny základní informace o stavbě, vizualizace, aktuální informace o fázi projektu, aktuality či reportáže ze zajímavých fází stavby.

„Výstavba obou úseků je v plném proudu a do října 2017, kdy se budeme moci po nové silnici projet, je ještě daleko. Proto jsme rádi, že ŘSD umožnilo prostřednictvím internetu sledovat, co se na stavbách děje. Stavbu v její blízkosti bohužel doprovází zvýšená prašnost, hluk, bláto a dopravní omezení, ale výsledek bude stát za to a sloužit nám všem, proto prosíme o trpělivost. Snažíme se se zhotoviteli komunikovat a řešit problémy, které na stavbách dennodenně vznikají,“ uvedla starostka Věra Palkovská.


16.6.2015 10:12


Aktuální informace ze stavby obchvatu


Dovolte mi pár slov o právě probíhajících pracích na stavbě I/11 Oldřichovice – Bystřice a krátký výhled na následující období.

K dnešnímu dni je hotové kompletní odhumusování celé plochy staveniště a ornice je uložena na dočasných deponiích, kde je připravena na zpětné ohumusování, případně rozvoz veřejnosti. Na takto připraveném staveništi byly zahájeny práce na zlepšování podloží, sanace kamenivem a budování násypů, které budou probíhat i v následujících měsících.

Byly také zahájeny práce na přeložkách inženýrských sítí  - konkrétně sdělovacích kabelů, kabelů elektro, vodovodů a plynovodů.

Práce na hlavní trase, což je budoucí vlastní rychlostní komunikace, probíhají v celém úseku. Jsou prováděny zemní práce a následně budou vybudovány propustky. V nejbližší době budou také zahájeny práce na opevnění svahu budoucího násypu, začnou práce na odkopech zářezů a budování násypů.

Samostatnou kapitolou je výstavba mostů, pro větší přehlednost, vezmeme krátký popis postupně ve směru od Oldřichovic do Bystřice.

Na mostě 202 (za zahrádkami na ulici Oldřichovické) je hotové hlubinné pilotové založení, probíhají práce na opěrách a pilířích mostů.

Na mostě 204 (komunikace za „Kohutem“ směr Karpentná), druhém největším mostě na stavbě, je prováděno pilotové založení a zemní práce pro výstavbu gabionových zdí.  Po založení bude stavba mostu pokračovat opěrami a pilíři.

Na mostě 205 (uzavřená spojka z Lyžbic na Karpentnou – „Na úbočí“) je hotové hlubinné pilotové založení a základy, budou prováděny opěry a pilíře mostu.

Na největším budovaném mostě, který nese číslo 206 (most přes Olši a silnici III/01142 na Karpentnou) – stavbaři provádí pilotové založení a také zde již byly zahájeny práce na základech. V následujícím období budou prováděny další základy a pilíře mostu. Pod mostem byla zřízená dočasná panelová komunikace pro zajištění příjezdu k rodinným domům v blízkosti mostu. Zajímavostí u tohoto objektu je probíhající archeologický průzkum.

Na mostě 208 („U Bajusze“) je hotové pilotové založení a pokračovat se bude zemními pracemi, které předcházejí výstavbě základů, opěr a mostních pilířů.

Most 213 („Na Císařské“), poslední most momentálně ve výstavbě, má již hotové pilotové založení a probíhají práce na základech, které budou následovány budováním pilířů a opěr. S tímto mostem je spojeno dopravní omezení na stávající I/11, kterého jste si jistě všichni všimli.

Obecný výhled na následující dva měsíce je jednoduchý, postupně budou zahajovány práce na dalších mostech a opěrných zdech, stejně tak zahájíme práce na místních komunikacích, které buď nadjezdem nebo podjezdem křižují nově budovanou komunikaci.

Ing. Irena Krzyžanková, ŘSD ČR


20.5.2015 16:10


Upozornění na uzavírky místních komunikací a zúžení vozovky


Vzhledem k tomu, že práce na obchvatu Třince intenzivně pokračují, začíná tato náročná liniová stavba stále více ovlivňovat dopravní situaci v její blízkosti. Zhotovitelé upozorňují, že s nadcházejícím jarem bude třeba kvůli postupu stavebních prací počítat s uzavírkami místních komunikací a zúžením vozovek, a žádají občany o trpělivost.

Od středy 4. března dojde k několika změnám v dopravě v Neborech a Oldřichovicích. Jedná se o zúžení vozovky místní komunikace v Neborech, která vede od neborovského kopce směrem ke kravínu v Neborech. Vozovka bude zúžena na 4 m v délce zhruba 50 m. Na zúžení vozovky budou řidiči upozorněni provizorním dopravním značením o snížení rychlosti na 30 km/hod. a o přednosti v jízdě, proto žádáme řidiče, aby toto značení bezezbytku dodržovali, aby nedocházelo ke kolizním situacím při střetu vozidel v zúženém místě. Navíc se na vozovce budou pohybovat i chodci. Toto dopravní omezení potrvá do 30.12.2016.

Z důvodu postupu stavebních prací na přeložce silnice I/11 dojde rovněž od středy 4. března k úplné uzavírce místní komunikace v Neborech, která vede od zahrádkářů směrem na Guty. Objízdná trasa bude vyznačena provizorním dopravním značením po místních komunikacích v Gutech a Neborech. Chodcům bude zatím umožněn průchod stavbou tak, aby se dostali na nejbližší autobusové zastávky. S uzavírkou je nutné počítat až do konce příštího roku.

Stavební práce se dotknou také obyvatel Oldřichovic, kde dojde od 4. března k úplné uzavírce místní komunikace u „Trombikova rybníku“. Místní komunikace se bude v úseku cca 100 m rekonstruovat včetně podkladních vrstev. V uzavřeném úseku se nacházejí rodinné domy, ke kterým je zhotovitel povinen zajistit přístup po staveništi. Objízdné trasy budou vyznačeny provizorním dopravním značením po silnici III/4681 a po místních komunikacích v Oldřichovicích na Závisti. Termín ukončení je stanoven na 15.9.2015.

Ve všech případech prosíme řidiče i chodce, aby se chovali zodpovědně a dodržovali provizorní dopravní značení, popřípadě pokyny zhotovitele stavby, aby zbytečně nedocházelo ke kolizním situacím. Děkujeme za pochopení.

Výstavba obchvatu je náročná a rozsáhlá stavba, která se s postupujícími pracemi dotkne nejen obyvatel Nebor, Oldřichovic či Karpentné. Městský úřad bude vycházet po stránce informační veřejnosti maximálně vstříc, nicméně konkrétní dotazy a připomínky by měli lidé projednat přímo se zhotovitelem stavby.  Kontakty na pověřené osoby jsou uvedeny v záhlaví tohoto tematického odkazu, který byl zřízen za účelem informování veřejnosti. Veškeré další informace, které obdržíme od zhotovitelů obou úseků, budou občanům včas k dispozici.

 


26.2.2015 11:06


Výhled na rok 2015 představuje výrazný stavební ruch


V souvislosti s postupem prací na stavbě obchvatu Třince připojujeme vyjádření zhotovitele stavby úseku Nebory - Oldřichovice:

V návaznosti na uzavření Smlouvy o dílo dne 29. 7. 2014 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a sdružením firem IMOS Brno, a.s. a  D.I.S., spol. s r.o. byla dne 5. 8. 2014 za účasti předních představitelů regionální vlády slavnostně zahájena stavba Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice. Vzhledem k náročnosti a rozsáhlosti stavby byla bezodkladně zahájená stavební příprava spočívající zejména v provedení projektem stanovených průzkumů území, které jsou k dnešnímu dni kompletně hotovy. Výstupy těchto podporují nezbytnost důkladné přípravy stavebních prací založených na kompletní Realizační dokumentaci stavby, která je připravována kontinuálně. Z pohledu pokroku stavebních prací byly v 2. polovině roku 2014, zejména tedy v jeho 4. kvartálu, realizovány práce na řadě SO 000 - Příprava území, k dnešnímu dni je provedena skrývka ornice pro SO 101 - Přeložka silnice I/11 a ještě letos budou zahájeny práce na řadě SO 400 - elektro přeložky. Vzhledem k blížícímu se zimnímu období bude příprava a následná fyzická realizace stavebních objektů ze strany zhotovitele realizována v maximálním možném tempu, které však umožní případně nepříznivé klimatické podmínky. Výhled na rok 2015 představuje výrazný stavební ruch. Pracovně by se zejména 1. polovina roku 2015 dala označit jako období "přeložení a založení". Stavební práce budou probíhat na řadě SO 100 - Silniční objekty, současně bude zahájena stavební činnost na řadě SO 200 - Mosty a zdi. V 2. polovině roku 2015 budou pokračovat práce na těchto zahájených objektech a započnou práce na řadě SO 300 - Vodohospodářské objekty a na řadě SO 500 - Plynovodní potrubí. Z pohledu dopravních omezení pro veřejnost lze tedy na základě výše uvedeného očekávat jejich nárůst, a to v souladu s postupným vývojem stavby. Nicméně do konce 1. poloviny roku 2015 by dopad pro veřejnost z pohledu dopravních omezení měl být minimální. 


15.12.2014 10:41


Oznámení o budování a údržbě vytyčovací sítě stavby silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice


Hlavní geodet stavby upozorňuje, že v období listopadu a prosince 2014 proběhne v úseku Oldřichovice - Bystřice výběr vhodných lokalit pro stabilizaci nových bodů vytyčovací sítě uvedené stavby. Body budou umístěny převážně na pozemcích ve správě ŘSD. Během této doby a i následně po celou dobu výstavby silnice, může docházet ze strany geodetů stavby k potřebě častějšího přístupu na soukromé nemovitosti (pozemky), na nichž jsou většinou umístěny body Státní výškové nivelační sítě (nivelační značky na stávajících budovách), nebo body Státní polohové sítě (kamenné značky – mezníky), které jsou tam umístěny v souladu se zákonem a požívají ochranu dle téhož zákona. Pro snadnější orientaci je připojen orientační přehled rozmístění bodů Státní polohové sítě a Státní výškové nivelační sítě (v přehledu přidána čísla popisná objektů, na kterých jsou osazeny).

Geodeti budou vždy vybaveni úředním průkazem, který platí ve spojení s občanským nebo obdobným průkazem totožnosti. Tento průkaz opravňuje ke vstupu na pozemky a tam k provádění nezbytných měřických úkonů. V případě vzniku škody na soukromém nebo veřejném majetku z viny geodeta je toto nutno okamžitě zdokumentovat a nahlásit na Český úřad zeměměřický a katastrální.

Podrobnější vysvětlení občanům podá v případě potřeby projektový manažer Ing. Pavel Havelka ze společnosti Gefos a.s. na tel. 596 128 639 nebo pavel.havelka@gefos.cz. 


19.11.2014 15:15


Probíhá pasportizace objektů, začínají stavební práce


Na obou stavbách (Bystřice – Oldřichovice a Oldřichovice – Nebory) probíhá pasportizace objektů, které se nacházejí v blízkosti stavby obchvatu, pasportizace studní a pasportizace místních komunikací. Zhotovitelé stavby již označují informační tabule pro občany se zákazem vstupu na staveniště. Prosíme proto občany, aby zákaz vstupu respektovali. Stavební práce budou zahájeny již nyní, ve druhé polovině října, a to především zemními pracemi, průzkumnými pilotážními pracemi, vytýčením inženýrských sítí, doplňkovým geologickým průzkumem, geodetickým měřením hlavní trasy, úpravami vodních toků, demontáží veřejného osvětlení a přeložením sdělovacích kabelů. 

 


20.10.2014 10:55


V nejbližších dnech dojde k označení staveniště zákazy vstupu


Z kontrolního dne na staveništi, který proběhl v pátek 09.10.2014 mj. vyplynulo, že v nadcházejících dnech dojde k označení staveniště zákazy vstupu. V této souvislosti prosíme, aby lidé respektovali značení a nevstupovali do prostoru staveniště. V rámci kontrolního dne byla řešena i otázka případných připomínek a stížností ze strany občanů bydlících v okolí stavby. Zhotovitelé stavby upozorňují, že se budou zabývat pouze konkrétními stížnostmi. K tomu, aby mohla být připomínka či stížnost co nejefektivněji vyřešena, je nutno uvést přesné údaje události jako je den, hodina, SPZ nákladního auta atp. Pokud bude možné situaci zdokumentovat, je vhodné přiložit i fotografii. Kontakty na zástupce zhotovitelů stavby jsou uvedeny v záhlaví této rubriky.

 


13.10.2014 12:54


Stavební práce na obchvatu Třince zahájí skrývky ornice a přeložky toků


Jednou z nejočekávanějších událostí posledních dní je začátek výstavby přeložky silnice I/11. Právě z tohoto důvodu vedení radnice svolalo 23. září 2014 informační setkání s občany Nebor, Oldřichovic, Karpentné a Lyžbic, kterých se stavba dotkne v nadcházejících 3 letech, což je doba výstavby. „Boj za realizaci stavby přeložky je sice u konce, ale začíná náročná fáze výstavby. Koordinační a informační role města je u tak velkých staveb nezastupitelná. Navíc nese město na bedrech realizaci vyvolaných souvisejících staveb, která dosáhne v příštích letech 50 milionů korun. Jedná se především o nadchod na Dušinci, vodovody v Neborech a „Gutská cesta“, víceúčelový objekt na Karpentné, ale také o chodníky,“ uvedla starostka města Věra Palkovská. V současné době probíhají geodetické práce, provádí se výběr příjezdových komunikací, mapuje se jejich stav a provádí se posouzení stavebního stavu domků v okolí stavby. Firma, která toto mapování provádí, upozorní vlastníky jednotlivých domů písemně o tom, kdy a jak budou domky prověřovány s tím, že by se vlastníci měli zúčastnit.

Vlastní stavební práce na obou velkých stavbách se rozeběhnou v nejbližší době. Nejdříve to budou skrývky ornice, pokud počasí dovolí i přeložky toků a základy mostních objektů. Největší objem prací ale připadne na další roky.

Podrobné technické parametry obou úseků najdete na stránkách Ředitelství silnic a dálnic www.rsd.cz v odkazu Stavíme pro vás, videoprezentaci pak na těchto stránkách níže. První řidiči by se po nových úsecích silnice I/11 mohli projet v říjnu 2017.


29.9.2014 16:11


Kontaktní osoby v rámci stavby obchvatu Třince


Místo: Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice

Začátek prací: 17.9.2014
Termín ukončení: 31.10.2017

Správce stavby: Ing. Irena Krzyžanková, ŘSD ČR
Hlavní asistent správce stavby: Ing. Jakub Dvorský, ŘSD ČR
Hlavní zhotovitel: IMOS Brno a.s.
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Michal Janevský, tel. 724 333 064
Zástupce zhotovitele pro styk s občany Ing. Michal Burda, tel. 724 333 070

 

Místo: Silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice
Začátek prací: 10.9.2014
Termín ukončení: 31.10.2017

Správce stavby: Ing. Irena Krzyžanková, ŘSD ČR
Hlavní asistent správce stavby: Lucie Franquesa ŘSD ČR
Zhotovitel: MOTA-ENGIL-Central Europe
Zástupce zhotovitele pro styk s občany: Ing. Karel Strakoš, tel. 602 213 187.


29.9.2014 15:40


Úsek Oldřichovice - Bystřice


Načítání videa ...

12.11.2013 13:08


Úsek Nebory - Oldřichovice


Načítání videa ...

12.11.2013 12:43
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku