Obecné informace

Obecné informace


Činnost Městského útulku pro psy v Třinci zajišťuje odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec. Od 21. listopadu 2001, kdy byl za přítomnosti paní Marty Kubišové zahájen pravidelný provoz, zde našlo přechodný azyl velké množství ztracených, anebo zatoulaných psů.

fotka Objekt útulku zahrnuje správní budovu, deset kotců pro psy s výběhy, dva karanténní kotce a zatravněné plochy, včetně chodníků a přípojek.

Správní budova je zděný, jednopodlažní, nepodsklepený objekt o rozloze 57,4 m2, slouží jako zázemí pro správce útulku a ošetřovatele psů. Nachází se zde sklad potravin a materiálu, přípravna krmiva, veterinární ošetřovna, sociální zařízení a kancelář.
Objekt je vytápěn plynem a je dále napojen na vodovod, elektrickou a telefonní síť.


fotka Kotce pro psy mají ocelovou konstrukci s výplní z dřevěných impregnovaných fošen. Zastřešení je provedeno z ocelových vlnitých plechů. Kotce o rozměrech 3 x 2 m jsou vybaveny zateplenou boudou a dřevěným roštem a jsou navrženy na kapacitu 10 až 20 psů v závislosti na rase a velikosti psů. Na dva kotce připadá jeden výběh. Celková plocha kotců včetně výběhů je 235 m2.fotka V útulku se ročně vystřídá 250 - 300 pejsků, z nichž převážnou část odchytí městská policie. Zhruba polovina z umístěných psů se vrací původním majitelům, zbytek je dán do pěstounské péče, nejčastěji starším, osamělým lidem nebo rodinám s dětmi.

V průběhu svého trvání se stal útulek neodmyslitelnou součástí našeho města i okolních obcí. Každý již ví, kde svého miláčka hledat, pokud se mu ztratí, kam si jít vybrat pejska z útulku, nebo potěšit pejsky venčením či pamlskem.


fotkaDěkujeme všem žákům, studentům, rodičům, pracovním kolektivům a jednotlivým dárcům za finanční i naturání dary.


Zejména těší opravdový zájem a pomoc dětí z třineckých škol i škol z jiných obcí (Hnojník, Mosty u Jablunkova) a také častá podpora občanů.


fotkaÚtulek se stává rovněž pravidelným cílem žáků při vyučování, především v rámci hodin zaměřených na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu.


V souladu s Provozním řádem útulku je pravidelně každý týden prováděna veterinární kontrola zařízení a zdravotního stavu psů. O kvalitě veterinární a ošetřovatelské péče svědčí i to, že po celého dobu provozu útulku se neobjevily vážnější zdravotní komplikace ani epidemiologická situace. Při každoročních kontrolách Krajské veterinární správy nebyly zjištěny žádné závady či nedostatky v evidenci zvířat či porušování zákona na ochranu zvířat proti týrání.

fotka V průběhu provozu sloužil útulek ve výjimečných případech nejen pro psy, ale rovněž jako azyl pro ostatní nalezená zvířátka. Takto se stal útulek dočasným domovem např. pro labuť, poštolku,krahulce, káně, koloucha, ježka, berana a kozlíka.


Neobvyklí hosté

Koloušek
Káně
Krahulec
Puštík bělavý


Na základě uzavřených smluv mezi městem Třinec a okolními obcemi slouží útulek i dalším občanům správního obvodu města Třince – obce s rozšířenou působností.

KONTAKTYMěstský úřad Třinec
Odbor životního prostředí a zemědělství

Jablunkovská 160
739 61 TŘINEC

tel.: +0420 558 306 315
fax: +0420 558 306 143
e-mail: silvie.cholewikova@trinecko.cz


Městský útulek pro psy
Frýdecká čp. 73
739 61 TŘINEC – STARÉ MĚSTO
tel.: +420 558 339 734
mobil: +420 774 749 821
e-mail: utulek@trinecko.cz

Finanční dary můžete posílat na účet: 19-1621781/0100
variabilní symbol: 1014232120

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku