Organizační struktura MěÚ
Vyhledat text:
Odbor:


Kancelář vedení města

Nalezeno: 8 záznamů. Zobrazeno: 1 - 8      1
Ing. Monika Byrtusová - kancelář vedení města
Kancelář: 306 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306239 E-mail: monika.byrtusova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce:
 • zajišťování odborných agend na úseku dotačních titulů a jejich administrace včetně spolupráce na přípravě a realizaci projektů, vyúčtování a následných kontrol
 • monitoring již získaných dotací
 • práce se strategickým plánem, jeho aktualizace a vyhodnocování
Ing. Lucie Drózdová - kancelář vedení města
Kancelář: 313 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306181 E-mail: lucie.drozdova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce:
 • asistentka místostarosty
 • zabezpečení veškerých činností souvisejících s přípravou a průběhem jednání RMě a zasedání ZMě z organizačního a technicko-administrativního pohledu, kompletace materiálů
 • zpracování usnesení a zápisů ze schůzí RMě a zasedání ZMě
 • evidence usnesení, zápisů a veškerých materiálů projednaných na schůzích RMě a zasedáních ZMě včetně anonymizace usnesení
 • agenda Finančního výboru
 • vyhotovování zápisů z porad vedoucích odborů
Petra Chmielová - kancelář vedení města
Kancelář: 317 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306105 E-mail: petra.chmielova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce:
 • asistentka místostarosty
 • agenda Kontrolního výboru
 • agenda osadních výborů
 • rozpočet
Ing. Ivana Mlčochová - kancelář vedení města
Kancelář: 306 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306249 E-mail: ivana.mlcochova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce:
 • zajišťování odborných agend na úseku dotačních titulů a jejich administrace včetně spolupráce na přípravě a realizaci projektů, vyúčtování a následných kontrol
 • monitoring již získaných dotací
 • práce se strategickým plánem, jeho aktualizace a vyhodnocování
Iveta Stoszková - kancelář vedení města
Kancelář: 302 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306106 E-mail: iveta.stoszkova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce:
 • asistentka starostky
 • organizace městských akcí
 • agenda Výboru pro národnostní menšiny ZMě
Mgr. Šárka Szlaurová - kancelář vedení města
Kancelář: 305 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306250 E-mail: sarka.szlaurova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce:
 • zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti
 • vydávání tiskových zpráv a poskytování informací novinářům, komunikace s médii
 • příprava a medializace akcí pro veřejnost a hovorů s občany
 • publikační a redaktorská činnost – kompletní zajištění vydávání Třineckého zpravodaje, příprava textů tištěných materiálů, korektury
 • aktualizace obsahu webových stránek města, správa rubriky Dotazy veřejnosti
Bc. Pavlína Turoňová - kancelář vedení města
Kancelář: 302 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306118 E-mail: pavlina.turonova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce:
 • sekretářka
 • administrativní činnosti sekretariátu města
 • zpracovávání prezentací na semináře a konference
 • zabezpečování agendy související s elektronickou poštou sekretariátu města
 • spisová služba odboru
 • agenda Výboru pro strategický rozvoj města ZMě
 • evidence vnitřních předpisů
Ikona vedoucí odboru Ing. Patrik Žondor - kancelář vedení města
Kancelář: 304 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306110 E-mail: patrik.zondor-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce:
 • vedoucí odboru
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku