Organizační struktura MěÚ
Vyhledat text:
Odbor:


Odbor živnostenský úřad

ŽÚ vydává fyzickým a právnickým osobám průkazy živnostenského oprávnění. Přijímá změny údajů uvedených v ohlášení živnosti (žádosti o koncesi), vydává výpisy ze živnostenkého rejstříku. Provádí kontrolu dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem a ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se k živnostenskému podnikání. Poskytuje služby kontaktního místa Czech Point. Plní funkci Jednotného kontaktního místa.

Nalezeno: 10 záznamů. Zobrazeno: 1 - 10      1
Mgr. Eva Bartoszová - odbor živnostenský úřad
Kancelář: Třinec,Smetanova 498Telefon: 558306243 E-mail: eva.bartoszova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: administrativní práce, vyřizování žádostí o výpisy a potvrzení ze živnostenského rejstříku a CZECHPOINTu, datové schránky
Ing. Helga Brudná - odbor živnostenský úřad
Kancelář: Třinec,Smetanova 498Telefon: 558306246 E-mail: helga.brudna-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: řešení přestupků a správních deliktů na úseku živnostenského podnikání, registrace koncesovaných živností
Jaroslav Kozák - odbor živnostenský úřad
Kancelář: Třinec,Smetanova 498Telefon: 558306247 E-mail: jaroslav.kozak-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: výkon živnostenské kontroly – kontrola dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem a dalšími právními předpisy, spotřebitelský ombudsman
Bc. Šárka Kufová - odbor živnostenský úřad
Kancelář: Třinec,Smetanova 498Telefon: 558306245 E-mail: sarka.kufova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: vedoucí registračního oddělení, komplexní zajišťování činností centrálního registračního místa živnostenského podnikání – registrace živností, změn, rušení živnostenských oprávnění, registrace koncesovaných živností
Ikona vedoucí odboru Ing. Marcela Muchová - odbor živnostenský úřad
Kancelář: Třinec,Smetanova 498Telefon: 558306240 E-mail: marcela.muchova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: vedoucí živnostenského úřadu
Michaela Roiková - odbor živnostenský úřad
Kancelář: Třinec,Smetanova 498Telefon: 558306241 E-mail: michaela.roikova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: řešení přestupků a správních deliktů na úseku živnostenského podnikání a příprava rozhodnutí o sankcích
Jana Staňková - odbor živnostenský úřad
Kancelář: Třinec,Smetanova 498Telefon: 558306251 E-mail: jana.stankova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: zajišťování činností centrálního registračního místa živnostenského podnikání – registrace živností, změn, rušení živnostenských oprávnění apod.
Bc. Jaroslava Szlauerová - odbor živnostenský úřad
Kancelář: Třinec,Smetanova 498Telefon: 558306248 E-mail: jarka.szlauerova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: výkon živnostenské kontroly – kontrola dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem a dalšími právními předpisy, spotřebitelský ombudsman
Věra Tomiczková - odbor živnostenský úřad
Kancelář: Třinec,Smetanova 498Telefon: 558306242 E-mail: vera.tomiczkova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: zajišťování činností centrálního registračního místa živnostenského podnikání – registrace živností, změn, rušení živnostenských oprávnění apod.
Monika Turoňová - odbor živnostenský úřad
Kancelář: Třinec,Smetanova 498Telefon: 558306244 E-mail: monika.turonova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: zajišťování činností centrálního registračního místa živnostenského podnikání – registrace živností, změn, rušení živnostenských oprávnění apod.

Vykonávané činnosti:


Kontrolní činnost

 • zajišťuje komplexní správní agendu spojenou s výkonem státní správy na úseku kontroly živnostenského podnikání jak na základě vlastní kontrolní činnosti, tak z podnětu jiných orgánů
 • zajišťuje agendu správního postihu ve své zákonné působnosti a působnosti svěřené živnostenskému úřadu

Registrační oddělení

 • podává všeobecné informace spojené s řízením při vydání živnostenského oprávnění a jeho změnách
 • vyřizuje ohlášení živnosti a žádost o koncesi, oznámení změny údajů a dokladů, jenž jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a žádosti o koncesi, oznámení změny odpovědného zástupce, oznámení o přerušení provozování živnosti a žádosti o zrušení živnostenského oprávnění
 • vede živnostenský rejstřík

Kontaktní místo Czech POINT


Prostřednictvím systému Czech POINT lze podávat žádosti a oznámení týkající se informačního systému datových schránek, dále Czech POINT vydává ověřené výstupy ze systému veřejné správy.
V současné době se jedná o následující služby:
 • úkony týkající se datových schránek
 • výpis z obchodního rejstříku
 • výpis z živnostenského rejstříku
 • výpis z insolvenčního rejstříku
 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • autorizovaná konverze dokumentů
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku