Organizační struktura MěÚ
Vyhledat text:
Odbor:


Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí se člení na oddělení rozvoje sociálních služeb, oddělení sociální pomoci a oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Informace o činnosti jednotlivých oddělení odboru sociálních věcí včetně kontaktů na jednotlivé pracovníky odboru najdete v nabídkovém menu vpravo. Pro komunikaci lze také využít e-mail: osv@trinecko.cz.

Kontakt na vedoucí odboru sociálních věcí

Ikona vedoucí odboru Mgr. Ellen Raszková - Vedoucí odboru sociálních věcí
Kancelář: 348 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306335 E-mail: ellen.raszkova-a v kolečku-trinecko.cz
 • koordinace práce 3 oddělení odboru sociálních věcí: (odd. sociální pomoci, odd. sociálně-právní ochrany dětí, odd. rozvoje sociálních služeb)
 • agenda zřizovatele příspěvkových organizací v sociální oblasti vč. metodického vedení
 • manažerka střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb
 • poradenská a konzultační činnost v sociální oblasti

Informace pro studenty a stážisty

Odbor sociálních věcí přijímá na praxi studenty a stážisty, kteří studují obory v sociální oblasti (VŠ, VOŠ). V případě zájmu o praxi vyplňte Dotazník pro zájemce o praxi a zašlete jej vedoucí odboru sociálních věcí, Mgr. Ellen Raszkové (kontakt výše), a dále pracovnici odpovědné za praxe, Mgr. Janě Klusové. Na těchto kontaktech Vám také budou poskytnuty další informace týkající se praxí a stáží.

PhDr. Jana Klusová - odbor sociálních věcí, oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: 351 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306357 E-mail: janka.klusova-a v kolečku-trinecko.cz

Upozorňujeme, že na umožnění praxe není právní nárok a závisí to na provozních a personálních možnostech odboru sociálních věcí. Pro velký zájem je doporučeno žádat o zajištění praxe v dostatečném předstihu a mít připraveny podklady pro uzavření smlouvy.

Každý praktikant a stážista je povinen na konci své praxe vyplnit Dotazník o proběhlé praxi .

Nalezeno: 34 záznamů. Zobrazeno: 1 - 34      1
Bc. Lenka Bazgierová - odbor sociálních věcí - Oddělení sociální pomoci
Kancelář: 356 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306359 E-mail: lenka.bazgierova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • poskytování poradenství a pomoci s řešením obtížných životních situací (Břízová, Erbenova, Fišerová, Folvark, Husova, Hutnická, Janáčkova, Jeřabinová, Ke Stadionu, Lípová, Lužní, Lyžbická, Mánesova, Olšová, Polní, Reymontova, Rovná, Růžová, Šeříková, Větrná, Zelená, Guty, Košařiska, Oldřichovice, Tyra)
Bc. Jana Cieslarová - odbor sociálních věcí - Oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: 333 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306344 E-mail: jana.cieslarova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Administrativní referentka
 • administrace sociálních pohřbů
 • spisová služba
 • platební poukazy k depozitnímu účtu občanům zbaveným či omezeným v právní způsobilosti
 • předarchivní a archivní péče o písemnosti odboru sociálních věcí
 • konzultace metodik standardů kvality sociálních služeb pro neziskové organizace
Mgr. Michaela Dziková - odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář: 351 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306356 E-mail: michaela.dzikova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice, Koordinátorka prorodinných služeb a programů
 • koordinace, monitoring a vyhodnocování prorodinných služeb a programů
 • příprava žádostí o dotace, příprava a realizace projektů v sociální oblasti a oblasti rodinné politiky
 • propagace prorodinných služeb, sociálních služeb a návazných aktivit
 • romská poradkyně
Bc. Anna Folwarczná - odbor sociálních věcí - Oddělení sociální pomoci
Kancelář: 325 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306369 E-mail: anna.folwarczna-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • poskytování poradenství a pomoci s řešením obtížných životních situací (A.Jiráska, B.Němcové, Besední, Bezručova, Čapkova, Doliny, Hraniční, Hřbitovní, Kaštanová, Lánská, Lesní, Na Aleji, Na Samotách, Na Zákopech, Nad Kotlinou, Nad Tyrkou, Nad Úvozem, nám. Míru, Nová, Odbojářů, Sadová, SNP, Školní, Tylova, U parku, ul. Míru, Vysoká, Kojkovice, Nebory, Nýdek, Bystřice)
Ivona Gašpariková - odbor sociálních věcí - Oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: Klub seniorůTelefon: 558993756 E-mail: ivona.gasparikova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Organizační pracovnice Klubu seniorů
 • agenda Klubu seniorů
 • příprava, organizace a realizace volnočasových a vzdělávacích aktivit pro seniory
Bc. Kristina Hahnová - odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář: 344 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306341 E-mail: kristina.hahnova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • agenda náhradní rodinné péče
 • příjem žádostí o pěstounskou péči
 • sledování vývoje dětí v pěstounské a poručenské péči
 • výchovná a poradenská činnost pěstounům (Dolní Lištná, Horní Lištná, Jablunkovská, Staré Město, Tyršova, ul. SNP, Guty, Hnojník, Kojkovice, Komorní Lhotka, Konská, Nebory, Oldřichovice, Osůvky, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Tyra, Vělopolí)
Bc. Milena Haškovcová - odbor sociálních věcí - Oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: 349 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306330 E-mail: milena.haskovcova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice, Koordinátorka aktivizačních činností a prevence
 • koordinace aktivit Klubu seniorů
 • agenda prevence kriminality a protidrogové prevence
 • agenda komise prevence kriminality
Luciána Heczková, DiS. - odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář: 329 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306334 E-mail: luciana.heczkova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • výkon ochrany práv dětí na příznivý vývoj, řádnou výchovu, rodičovskou péči a život v rodině, ochranu dětí před zneužíváním, zanedbáváním
 • preventivní a odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany zaměřené na plnění povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti
 • řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s péčí o děti, realizace opatření na ochranu dítěte
 • výkon funkce opatrovníka dítěti (Beskydská, Černá, Dvořákova, Lidická, Na Zátiší, nám. Svobody, Slezská, Smetanova, Staroměstská, Školní, Třanovského, Podlesí, Ropice)
Mgr. Iveta Hučíková - odbor sociálních věcí - Oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: 350 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306336 E-mail: iveta.hucikova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb, Koordinátorka střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb
 • poradenská a konzultační činnost v oblasti sociálních služeb
 • agenda střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb
 • agenda grantů v sociální oblasti
Libuše Jurčíková - odbor sociálních věcí - Oddělení sociální pomoci
Kancelář: 358 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306355 E-mail: libuse.jurcikova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • agenda parkovacích průkazů (A - CH – rozdělení dle příjmení)
 • agenda veřejného opatrovníka
 • zástupce pro sociální pohřby
 • agenda opatrovnictví, omezení ve svéprávnosti (I - M – rozdělení dle příjmení)
 • ustanovení zvláštního příjemce důchodu (I - M – rozdělení dle příjmení)
Kateřina Jurčková, DiS. - odbor sociálních věcí - Oddělení sociální pomoci
Kancelář: 324 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306368 E-mail: katerina.jurckova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • poskytování poradenství a pomoci s řešením obtížných životních situací (17.listopadu, Havlíčkova, Chopinova, Jiráskova, Komenského, Krátká, Nádražní, Nerudova, Pod Břehem, Poštovní, Požárnická, Přátelství, Revoluční, Rybářská, Svornosti, Těšínská, U splavu, Závodní, Železniční, Žižkova,
Denisa Kajfoszová, DiS. - odbor sociálních věcí - Oddělení sociální pomoci
Kancelář: 324 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306354 E-mail: denisa.kajfoszova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • poskytování poradenství a pomoci s řešením obtížných životních situací (Beskydská, Černá, Dvořákova, Frýdecká, Koperníkova, Lidická, Máchova, Nábřežní, Na Kopci, Na Vyhlídce, Na Zátiší, nám. Svobody, Smetanova, Staroměstská, Školní, Třanovského)
Mgr. Martina Kajzarová - odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář: 330 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306329 E-mail: martina.kajzarova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • výkon ochrany práv dětí na příznivý vývoj, řádnou výchovu, rodičovskou péči a život v rodině, ochranu dětí před zneužíváním, zanedbáváním
 • preventivní a odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany zaměřené na plnění povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti
 • řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s péčí o děti, realizace opatření na ochranu dítěte
 • výkon funkce opatrovníka dítěti (Alešova, Erbenova, Husova, Chopinova, Janáčkova, Jeřabinová, Lípová, Mánesova, Polní, 1. máje, Reymontova, Růžová, Šeříková, Vendryně)
Jana Klusová - odbor sociálních věcí - Oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: 333 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306339 E-mail: jana.klusova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Rozpočtářka
 • příprava plánu a rozpočtu odboru sociálních věcí, sledování jeho čerpání, návrhy úprav rozpočtu
 • evidence majetku odboru sociálních věcí
 • agenda rozpočtu a majetku příspěvkových organizací odboru sociálních věcí
PhDr. Jana Klusová - odbor sociálních věcí - Oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: 351 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306357 E-mail: janka.klusova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice, Metodička sociální práce a standardů kvality
 • tvorba vnitřních směrnic, metodik a pracovních postupů odboru sociálních věcí
 • agenda smluv odboru sociálních věcí
 • konzultace metodik standardů kvality sociálních služeb pro příspěvkové organizace
 • konzultace metodik standardů kvality sociálních služeb pro neziskové organizace
Bc. Pavlína Knirschová - odbor sociálních věcí - Oddělení sociální pomoci
Kancelář: 356 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306352 E-mail: pavlina.knirschova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • poskytování poradenství a pomoci s řešením obtížných životních situací (1. máje, Alešova, Haldová, Jablunkovská, Oldřichovická, Reymontova, Výstavní, Wolkerova, Nový Borek, Starý Borek, Vělopolí)
Ing. Barbora Liszková - odbor sociálních věcí - Oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: 332 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306367 E-mail: barbora.liszkova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Finanční referentka
 • agenda hospodaření příspěvkových organizací odboru sociálních věcí
 • příprava finančních analýz příspěvkových a neziskových organizací
Věra Majerová - odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář: 347 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306361 E-mail: vera.majerova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
 • poradenská a konzultační činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
 • koordinátorka systému včasné intervence
Mgr. Šárka Mrázová - odbor sociálních věcí - Oddělení sociální pomoci
Kancelář: 359 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306337 E-mail: sarka.mrazova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • agenda bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou Oldřichovice
 • agenda parkovacích průkazů (A - CH – rozdělení dle příjmení)
 • agenda opatrovnictví, omezení ve svéprávnosti (A-CH – rozdělení dle příjmení)
 • agenda veřejného opatrovníka
 • ustanovení zvláštního příjemce důchodu (A-CH – rozdělení dle příjmení)
Daniela Nieslaniková - odbor sociálních věcí - Oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: Klub seniorůTelefon: 558993756 E-mail: daniela.nieslanikova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Organizační pracovnice Klubu seniorů
 • agenda Klubu seniorů
 • příprava, organizace a realizace volnočasových a vzdělávacích aktivit pro seniory
Bc. Eva Plucnarová - odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář: 345 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306343 E-mail: eva.plucnarova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice, Kurátorka pro děti a mládež
 • agenda dětí a mladistvých se závažnými poruchami chování a patologickými jevy
 • účast a plnění úkolů v trestním a přestupkovém řízení proti mladistvým
 • agenda opatrovníka mladistvým (A–K - rozdělení dle příjmení)
Bc. Taťána Pryčková - odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář: 328 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306345 E-mail: tatana.pryckova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: sociální pracovnice
 • výkon ochrany práv dětí na příznivý vývoj, řádnou výchovu, rodičovskou péči a život v rodině, ochranu dětí před zneužíváním, zanedbáváním
 • preventivní a odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany zaměřené na plnění povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti
 • řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s péčí o děti, realizace opatření na ochranu dítěte
 • výkon funkce opatrovníka dítěti (A. Jiráska, B. Němcové, Besední, Bezručova, Dukelská, Hraniční, Lánská, Lesní, Na Aleji, Na Samotách, Na Zákopech, Nad Kotlinou, Nad Tyrkou, Nad Úvozem, nám. Míru, SNP, Kojkovice)
Mgr. Lucie Rajcová - odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář: 329 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306342 E-mail: lucie.rajcova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • výkon ochrany práv dětí na příznivý vývoj, řádnou výchovu, rodičovskou péči a život v rodině, ochranu dětí před zneužíváním, zanedbáváním
 • preventivní a odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany zaměřené na plnění povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti
 • výkon funkce opatrovníka dítěti (Seifertova, Štefánikova, Tyršova, 17. listopadu, Havlíčkova, Jiráskova, Komenského, Nádražní, Nerudova, Pod Břehem, Poštovní, Revoluční, Těšínská, Karpentná, Horní Líštná, Smilovice, Střítěž, Řeka)
Ikona vedoucí odboru Mgr. Ellen Raszková - odbor sociálních věcí
Kancelář: 348 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306335 E-mail: ellen.raszkova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Vedoucí odboru sociálních věcí
 • koordinace práce 3 oddělení odboru sociálních věcí: (odd. sociální pomoci, odd. sociálně-právní ochrany dětí, odd. rozvoje sociálních služeb)
 • agenda zřizovatele příspěvkových organizací v sociální oblasti vč. metodického vedení
 • manažerka střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb
 • poradenská a konzultační činnost v sociální oblasti
Ing. Darina Rusnoková - odbor sociálních věcí - Oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: 332 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306362 E-mail: darina.rusnokova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Finanční referentka
 • agenda veřejných zakázek odboru sociálních věcí
 • agenda hospodaření příspěvkových organizací odboru sociálních věcí
 • agenda omamných látek (recepty a žádanky)
 • kontrolní činnost - granty a finanční příspěvky v sociální oblasti
 • příprava finančních analýz příspěvkových a neziskových organizací
Mgr. Lucie Sikorová - odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář: 344 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306346 E-mail: lucie.sikorova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • agenda náhradní rodinné péče
 • příjem žádostí o pěstounskou péči
 • sledování vývoje dětí v pěstounské a poručenské péči
 • výchovná a poradenská činnost pěstounům (Kamionka, Lyžbice, Terasa, Bystřice, Karpentná, Košařiska, Nýdek, Vendryně, Komorní Lhotka)
Bc. Marcela Śmiłowská - odbor sociálních věcí - Oddělení sociální pomoci
Kancelář: 359 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306349 E-mail: marcela.smilowska-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • agenda opatrovnictví, omezení ve svéprávnosti (N-Ž – rozdělení dle příjmení)
 • agenda parkovacích průkazů (N - Ž – rozdělení dle příjmení)
 • agenda veřejného opatrovníka
 • ustanovení zvláštního příjemce důchodu (N-Ž – rozdělení dle příjmení)
Nataša Spratková - odbor sociálních věcí - Oddělení rozvoje sociálních služeb
Kancelář: Klub seniorůTelefon: 558993756 E-mail: natasa.spratkova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Organizační pracovnice Klubu seniorů
 • agenda Klubu seniorů
 • příprava, organizace a realizace volnočasových a vzdělávacích aktivit pro seniory
Mgr. Vlastimil Starzyk - odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář: 345 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306333 E-mail: vlastimil.starzyk-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Kurátor pro děti a mládež
 • agenda dětí a mladistvých se závažnými poruchami chování a patologickými jevy (příjmení klientů začínající L - Z)
 • účast a plnění úkolů v trestním a přestupkovém řízení proti mladistvým
 • agenda opatrovníka mladistvým
Bc. Martina Strnadová - odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář: 328 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306340 E-mail: martina.strnadova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • výkon ochrany práv dětí na příznivý vývoj, řádnou výchovu, rodičovskou péči a život v rodině, ochranu dětí před zneužíváním, zanedbáváním
 • preventivní a odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany zaměřené na plnění povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti (Hutnická, Lužní, Lyžbická, nám. TGM, Na Kopci, Na Vyhlídce, Okrajová, Oldřichovická, Požárnická, Přátelství, Rybářská, Svornosti, Vysoká, Výstavní, Nový Borek - sudá č. p., Bystřice, Nýdek)
Mgr. Karina Szczotková - odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář: 327 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306348 E-mail: karina.szczotkova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • výkon ochrany práv dětí na příznivý vývoj, řádnou výchovu, rodičovskou péči a život v rodině, ochranu dětí před zneužíváním, zanedbáváním
 • preventivní a odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany zaměřené na plnění povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti
 • řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s péčí o děti, realizace opatření na ochranu dítěte
 • výkon funkce opatrovníka dítěti (Doliny, Haldová, Horní, Krátká, Nová, Odbojářů, Sadová, Tylova, U Parku, U Školy, ul. Míru, Nebory Nový Borek – lichá č.p., Hnojník, Komorní Lhotka)
Alena Szlaurová, DiS. - odbor sociálních věcí - Oddělení sociální pomoci
Kancelář: 325 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306350 E-mail: alena.szlaurova-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • poskytování poradenství a pomoci s řešením obtížných životních situací (Družstevní, Dukelská, Habrová, Horní, Kpt. Nálepky, Květinová, nám. TGM, Palackého, Seifertova, Slezská, Sosnová, Štefánikova, Topolová, Tyršova, Dolní Lištná – lichá č.p., Karpentná, Komorní Lhotka, Hnojník, Ropice, Vendryně)
Mgr. Magda Zawadzka - odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář: 330 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306351 E-mail: magda.zawadzka-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Sociální pracovnice
 • výkon ochrany práv dětí na příznivý vývoj, řádnou výchovu, rodičovskou péči a život v rodině, ochranu dětí před zneužíváním, zanedbáváním
 • preventivní a odborné poradenství v oblasti sociálně-právní ochrany zaměřené na plnění povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti (Čapkova, Frýdecká, Jablunkovská, Kpt. Nálepky, Revoluční, U Splavu, Wolkerova, Závodní, Železniční, Žižkova, Dolní Líštná - mimo. ul. Sosnovou, Konská, Osůvky, Tyra, Vělopolí)
Mgr. David Životský - odbor sociálních věcí - Oddělení sociální pomoci
Kancelář: 326 Zobrazit polohu kanceláře na mapě budovy Telefon: 558306363 E-mail: david.zivotsky-a v kolečku-trinecko.cz
Funkce: Vedoucí oddělení sociální pomoci, Sociální kurátor pro dospělé
 • poradenská a konzultační činnost v oblasti sociální pomoci a řešení obtížných sociálních situací
 • sociální práce při agendě sociálních pohřbů
 • agenda sociálně-zdravotní komise
 • poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením např. osobám bez domova, osobám propuštěným z výkonu trestu, vazby apod.
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku