Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Odečet bodů - na základě absolvování školení bezpečné jízdy


2. Základní informace k životní situaci

Odečíst 3 body z dosaženého počtu bodů lze řidiči pouze za splnění zákonem stanovených podmínek.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem pro odečtení 3 bodů z dosaženého počtu bodů.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele provede záznam v registru řidičů o odečtení 3 bodů z dosaženého počtu bodů řidiči, který podal písemnou žádost o odečtení bodů a

  1. doložil žádost potvrzením o ukončeném školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy podle zvláštního právního předpisu, které není starší než 1 měsíc od podání žádosti, a
  2. neměl ke dni ukončení školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů ohodnocená méně než 6 body.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemná žádost, kterou lze podat na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, podle místa trvalého pobytu žadatele.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, odbor dopravy

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Igor Krawczyk, Kancelář: 149, Tel: 558 306 308
E-mail: igor.krawczyk@trinecko.cz


Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 13:00
Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou

Platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, který Vám vydá příslušný úřad při změně údajů v občanském průkazu, jeho ztrátě, zničení apod.).

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

"Žádost o odečtení bodů" je k dispozici na pracovišti Městského úřadu Třinec, odboru dopravy nebo ke stažení na internetových stránkách http://www.trinecko.cz/formulare/

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

3 pracovní dny, zpravidla vyřizováno na počkání.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou stanoveny.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možno řešit prostřednictvím elektronické pošty.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou stanoveny.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou stanoveny.

19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva dopravy ČR, www.mdcr.cz

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Výpis z evidenční karty řidiče

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec odbor dopravy oddělení dopravně správních agend

24. Kontaktní osoba

Jméno: Bc. Bohdan Dziadek, Telefon: 558 306 300, Mobil: 774 749 889
Funkce: vedoucí oddělení dopravně správních agend

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.05.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

27.08.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku