Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Registrace vozidla


2. Základní informace k životní situaci

V případě, že provozovatel vozidla hodlá vozidlo provozovat v ČR, je nutno jej přihlásit do registru vozidel.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník vozidla nebo provozovatel se souhlasem vlastníka

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo, jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena a je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, týkající se takového vozidla.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemná žádost se podává na obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, odbor dopravy

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Mgr. Pavlína Sochorová Kancelář: 147a Tel: 558 306 306 E-mail: pavlina.sochorova@trinecko.cz Jméno: Marie Gieraczková Kancelář: 147 Tel: 558 306 307 E-mail: marie.gieraczkova@trinecko.cz Jméno: Jarmila Bilková Kancelář: 147T Tel: 558 306 305 E-mail: jarmila.bilkova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Úterý: 8:00 - 13.00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

příslušný je kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností

Vozidlo nové, dosud neregistrované

* vyplněná "Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel"

* občanský průkaz

* doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla státním občanem České republiky,

* živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, pokud jde o registraci na IČ

* osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz velký)

* doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

* souhlas vlastníka k zaregistrování silničního motorového vozidla, pokud je odlišný od provozovatele s ověřeným podpisem

* potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie

Změna provozovatele nebo vlastníka u již registrovaného vozidla

*příslušný je kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností

* vyplněná "Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla"

* občanský průkaz

* doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla státním občanem České republiky,

* živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, pokud jde o registraci na IČ

* osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz velký)

* osvědčení o registraci vozidla část I. (technický průkaz malý)

* doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

* souhlas vlastníka k zaregistrování silničního motorového vozidla, pokud je odlišný od provozovatele s ověřeným podpisem

* protokol o evidenční kontrole ne starší 30 dnů

Změna provozovatele nebo vlastníka vozidla registrovaného ve státě EU

* vyplněná "Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel"

* občanský průkaz

* doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla státním občanem České republiky

* živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, pokud jde o registraci na IČ

* osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz velký) a část I. byla-li vydána,

* doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

* další potřebné doklady a postup bude sdělen po telefonické nebo osobní konzultaci s techniky registru vozidel - Bc. Radomír Penčák Kancelář: 146 Tel: 558 306 304 E-mail: radomir.pencak@trinecko.cz , Lenka Lasotová Kancelář: 146 Tel: 558 306 303 E-mail: lenka.lasotova@trinecko.cz

Dědictví a SJM

*příslušný je kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností

* soudní rozhodnutí o dědictví s dokladem o nabytí právní moci

* doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

*protokol o evidenční kontrole ne starší 30 dnů

Plná moc vlastníka nebo provozovatele musí být úředně ověřena.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

"Žádost o zápis silničního vozidla do regitru silničních vozidel" a "Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla" jsou k dispozici na přepážce pracoviště Městského úřadu Třinec nebo ke stažení na internetových stránkách města Třinec http://www.trinecko.cz/formulare/

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru sil. vozidel, jde-li:

- o motocykl do 50 cm3 Kč 300

- o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo

motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky Kč 500

- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly Kč 800

- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně Kč 500

- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti Kč 700

Poplatky na podporu sběru, zpracování,využití a odstranění vybraných autovraků

Poplatek je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství ve výši:

3 000,- Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2

5 000,- Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1

10 000,- Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí EURO 1, EURO 2

Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3. Stupeň plnění příslušné emisní úrovně se pro účely stanovení poplatku podle odstavce 2 prokazuje zápisem v osvědčení o registraci vozidla část II. Poplatek se uhradí hotově při podání žádosti na pokladně MěÚ Třinec.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při předložení všech požadovaných dokladů vyřízeno na místě, v komplikovanějších případech 30 dnů.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud je žádosti vyhověno, nejsou stanoveny Pokud není žádosti vyhověno, lze podat ve lhůtě do 15 dnů odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva dopravy ČR, www.mdcr.cz

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Registr vozidel - Registrace vozidla

Registr vozidel - Vydání nového dokladu pří ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození

Registr vozidel - Vydání registrační značky pří ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození

Registr vozidel - Výdej dat z registru silničních vozidel

Registr vozidel - Vyřazení vozidla z registru vozidel

Registr vozidel - Zánik vozidla

Registr vozidel - Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec odbor dopravy oddělení dopravně správních agend

24. Kontaktní osoba

Jméno: Bc. Bohdan Dziadek Telefon: 558 306 300 Mobil: 774 749 889 Funkce: vedoucí oddělení dopravně správních agend

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.06.2017

26. Popis byl naposledy aktualizován

29.05.2017

27. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku