Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele


2. Základní informace k životní situaci
Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění na žádost podnikatele ke dni, který mu podnikatel oznámí, nejdříve však ke dni doručení žádosti. Není-li datum zrušení podnikatelem uvedeno, je živnostenské oprávnění zrušeno ke dni nabytí právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
- fyzická osoba s bydlištěm v ČR nebo její zmocněnec
- právnická osoba se sídlem v ČR prostřednictvím osoby oprávněné jednat nebo její zmocněnec
- fyzický osoba, která nemá bydliště na území ČR nebo její zmocněnec
- právnická osoba se sídlem mino ČR prostřednictvím osoby oprávněné jednat nebo její zmocněnec
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Nejsou stanoveny.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
- osobní návštěvou živnostenského úřadu
- poštovním doručením vyplněného tiskopisu živnostenskému úřadu
- elektronickým podáním z počítače
- prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT
6. Na které instituci životní situaci řešit
Kterýkoli obecní živnostenský úřad na území ČR, např. Živnostenský úřad Městského úřadu Třinec.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: registrační oddělení živnostenského úřadu Kancelář: 337, 339, 340, 341 Tel: 558 306 244, 558 306 242, 558 306 241, 558 306 251 E-mail: lenka.sikorova@trinecko.cz, marcela.muchova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00 V neúřední dny pouze na základě předchozí telefonické dohody.
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
- průkaz totožnosti
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Při osobní návštěvě žádost ve formě e-formuláře vyplní referent živnostenského úřadu. Při podání poštou jsou tiskopisy dostupné na adrese www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/crm/. Elektronické podání z počítače lze vyplnit přímo v aplikaci Elektronické podání-JRF. Czech POINT
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Do 30 dnů ode dne podání žádosti rozhodne ŽÚ o zrušení živnostenského oprávnění.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Nejsou.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nejsou požadovány žádné další činnosti.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronické podání-JRF
Czech POINT
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
16. Jaké jsou související předpisy
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Nejsou.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nejsou.
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/crm/ Na stránkách Městského úřadu Třinec - živnostenský úřad.
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou.
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Živnostenský úřad Městského úřadu Třinec
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Marcela Muchová Telefon: 558 306 240 Mobil:
Funkce: vedoucí živnostenského úřadu
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
15.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
27. Datum konce platnosti popisu
Neurčen.
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku