Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Oznámení o pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele


2. Základní informace k životní situaci
Zemře-li podnikatel, mohou v provozování živnosti pokračovat osoby uvedené v § 13, zák. č. 455/1991 Sb., za podmínek tímto zákonem stanovených.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
- dědic ze zákona - - dědic ze závěti - - pozůstalý manžel nebo partner, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti - - insolvenční správce - - pozůstalý manžel nebo partner, pokud nepokračují dědicové - - správce pozůstalosti, anebo vykonavatel závěti
- svěřenský správce
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Nejsou stanoveny.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
- osobní návštěvou živnostenského úřadu
- poštovním doručením vyplněného tiskopisu živnostenskému úřadu
- elektronickým podáním z počítače
- prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT
6. Na které instituci životní situaci řešit
Kterýkoli obecní živnostenský úřad na území ČR, např. Živnostenský úřad Městského úřadu Třinec.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: registrační oddělení živnostenského úřadu Kancelář: 337, 339, 340, 341 Tel: 558 306 244, 558 306 242, 558 306 241, 558 306 251 E-mail: lenka.sikorova@trinecko.cz, marcela.muchova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00 V neúřední dny pouze na základě předchozí telefonické dohody.
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
- průkaz totožnosti
- doklad o úmrtí
- prohlášení odpovědného zástupce že souhlasí s ustanovením do funkce, je-li ustanoven
- doklady o odborné nebo jiné způsobilosti odpovědného zástupce (vzdělání, praxe), jsou-li živnostenským či jiným zákonem vyžadovány
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Při osobní návštěvě oznámení ve formě e-formuláře vyplní referent živnostenského úřadu. Při podání poštou jsou tiskopisy dostupné na adrese www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/crm/. Elektronické podání z počítače lze vyplnit přímo v aplikaci Elektronické podání-JRF. Czech POINT
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Dědicové ze zákona, ze závěti, pozůstalý manžel nebo partner je povinen do 3 měsíců od úmrtí podnikatele oznámit živnostenskému úřadu, že hodlá pokračovat v provozování živnosti na základě oprávnění zemřelého podnikatele.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Nejsou.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Při oznámení o pokračování nejsou po podnikateli požadovány žádné další činnosti.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronické podání-JRF
Czech POINT
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
16. Jaké jsou související předpisy
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Nejsou.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/crm/ Na stránkách Městského úřadu Třinec - živnostenský úřad.
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou.
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Živnostenský úřad Městského úřadu Třinec
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Marcela Muchová Telefon: 558 306 240 Mobil:
Funkce: vedoucí živnostenského úřadu
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
15.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
27. Datum konce platnosti popisu
Neurčen.
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku