Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Služby CRM (Centrální registrační místo) - postoupení podání na FÚ, OSSZ, ZP, ÚP


2. Základní informace k životní situaci
Dnem 1.8. 2006 se na obecních živnostenských úřadech zřídila tzv. "Centrální registrační místa" (CRM), kde může klient zároveň při ohlášení živnosti/podání žádosti o koncesi rovněž učinit oznámení i vůči dalším správním úřadům.
(1) Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též
a) podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení
b) oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti
c) podat přihlášku k důchodovému pojištění
d) podat přihlášku k nemocenskému pojištění
e) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení
f) podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.


(2) Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též
a) podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení
b) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
- fyzická osoba s bydlištěm v ČR nebo její zmocněnec
- právnická osoba se sídlem v ČR prostřednictvím osoby oprávněné jednat nebo její zmocněnec
- fyzický osoba, která nemá bydliště na území ČR nebo její zmocněnec
- právnická osoba se sídlem mino ČR prostřednictvím osoby oprávněné jednat nebo její zmocněnec
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Tyto činnosti se provádějí v rámci jednotlivých podání na živnostenském úřadě.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
6. Na které instituci životní situaci řešit
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Nejsou.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žádné další činnosti nejsou požadovány.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronické podání-JRF
Czech POINT
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
16. Jaké jsou související předpisy
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Nejsou.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nejsou.
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/crm/ Na stránkách Městského úřadu Třinec - živnostenský úřad.
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou.
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Živnostenský úřad Městského úřadu Třinec
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Marcela Muchová Telefon: 558 306 240 Mobil:
Funkce: vedoucí živnostenského úřadu
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
15.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
27. Datum konce platnosti popisu
Neurčen.
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku