Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Připojování pozemních komunikací
(§ 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)


2. Základní informace k životní situaci
Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovatek nebo připojovat na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Vlastník připojované komunikace nebo vlastník připojované nemovitosti
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.
Městský úřad Třinec, jakožto silniční správní úřad, povoluje připojení na místní komunikace ve městě Třinec a na silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Moravskoslezského kraje ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemnou žádost:
- podat na podatelně Městského úřadu Třinec,
- zaslat poštou na adresu: Městský úřad Třinec, odbor dopravy, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec, odbor dopravy, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec (příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací, silnic II. a III. tříd)
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Ve věci místních komunikací: Jméno: Ing. Jarmila Šebestová Kancelář: 243 Tel: 558 306 295 E-mail: jarmila.sebestova@trinecko.cz Ve věci silnic II. a III. tříd: Jméno: Ing. Lada Bartošová Kancelář: 243 Tel: 558 306 296 E-mail: lada.bartosova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
K žádosti se dokládá:
* dokumentace nebo situace, z níž jsou patrné parametry připojení (zejména rozhledové vzdálenosti),
* k vydání rozhodnutí o připojení je nutný souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace (správce komunikace) a souhlas příslušného orgánu Policie České republiky. Pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky vyžádá.
* plná moc v případě zastupování
* doklad o zaplacení správního poplatku
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře k vytištění si můžete stáhnout z adresy: http://trinecko.cz/formulare/ - odbor dopravy
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
500 Kč v hotovosti na pokladně Městského úřadu Třinec nebo převodem na účet (po předchozí domluvě)
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
O žádosti bude rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Vlastník komunikace vyšší třídy (u připojení komunikací zřízením křižovatek)
Vlastník dotčené pozemní komunikace (u připojení sousední nemovitosti)
Příslušný orgán Policie ČR
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žádné
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Tuto situaci je možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou či pomocí datové schránky
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
16. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání
Odvolání lze podat ve lhůtě do 15 dnů v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
V souladu s § 42 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec
Odbor dopravy
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Alena Lasotová Telefon: 558 306 291 Mobil: 774 749 887
Funkce: vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.05.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
23.08.2014
27. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti není stanoven
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku