Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Oznámení o ustanovení a zrušení odpovědného zástupce


2. Základní informace k životní situaci

Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

- fyzická osoba s bydlištěm v ČR nebo její zmocněnec - právnická osoba se sídlem v ČR prostřednictvím osoby oprávněné jednat nebo její zmocněnec - fyzický osoba, která nemá bydliště na území ČR nebo její zmocněnec - právnická osoba se sídlem mimo ČR prostřednictvím osoby oprávněné jednat nebo její zmocněnec

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nejsou stanoveny.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

- osobní návštěvou živnostenského úřadu - poštovním doručením vyplněného tiskopisu živnostenskému úřadu - elektronickým podáním z počítače - prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT

6. Na které instituci životní situaci řešit

Kterýkoli obecní živnostenský úřad na území ČR, např. Živnostenský úřad Městského úřadu Třinec.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: registrační oddělení živnostenského úřadu Kancelář: 337, 339, 340, 341 Tel: 558 306 244, 558 306 242, 558 306 241, 558 306 251 E-mail: lenka.sikorova@trinecko.cz, marcela.muchova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00 V neúřední dny pouze na základě předchozí telefonické dohody.

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

- průkaz totožnosti - doklady o odborné nebo jiné způsobilosti odpovědného zástupce (vzdělání, praxe), jsou-li živnostenským či jiným zákonem vyžadovány

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Při osobní návštěvě oznámení ve formě e-formuláře vyplní referent živnostenského úřadu. Při podání poštou jsou tiskopisy dostupné na adrese www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/crm/. Elektronické podání z počítače lze vyplnit přímo v aplikaci Elektronické podání-JRF. Czech POINT

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

- za vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500,- Kč Poplatek se hradí v hotovosti na pokladně MěÚ Třinec.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů vydá živnostenský úřad rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Nejsou.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Při oznámení o ustanovení a zrušení odpovědného zástupce nejsou po podnikateli požadovány žádné další činnosti.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické podání-JRF Czech POINT

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou související předpisy

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že - neoznámí živnostenskému úřadu ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací nebo ukončení výkonu jeho funkce - nepředloží živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou nebo neoznámí živnostenskému úřadu ukončení výkonu jeho funkce, - neustanoví nového odpovědného zástupce, přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky. Za správní delikt se uloží pokuta do 100 000,- Kč.

19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/crm/ Na stránkách Městského úřadu Třinec - živnostenský úřad.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nejsou.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Živnostenský úřad Městského úřadu Třinec

24. Kontaktní osoba

Jméno: Ing. Marcela Muchová Telefon: 558 306 240 Mobil: Funkce: vedoucí živnostenského úřadu

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.08.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován
27. Datum konce platnosti popisu

Neurčen.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku