Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Vydání loveckého lístku


2. Základní informace k životní situaci
Lovecký lístek je povinen mít u sebe každý, kdo loví zvěř.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická osoba, která má zájem lovit zvěř.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínky pro vydání loveckého lístku:
1. složení zkoušky z myslivosti nebo získání právním předpisem stanoveného vzdělání
2. dosažení věku 16 let
3. způsobilost k právním úkonům
4. bezúhonnost
5. pojištění dle zákona o myslivosti
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podejte písemnou žádost s uvedením veškerých náležitostí.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jablunkovská 160
739 61 Třinec-Staré Město
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Ing. Bedřich Hudzieczek Kancelář: 112 Tel: 558 306 322 E-mail: bedrich.hudzieczek@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
1. občanský průkaz
2. doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo doklad o ukončení studia na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti (pro absolventy studia na vysokých školách)
3. potvrzení o úspěšném ukončení výuky předmětu myslivost (lovecký lístek pro "žáky a posluchače odborných škol)
4. doklad o pojištění dle § 48 zákona o myslivosti
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář naleznete na odkazu http://www.trinecko.cz/formulare/?id=%8EPaZ nebo na odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec, kanc. Č.112
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatky jsou stanoveny podle délky platnosti loveckého lístku:
• na 1 den 30,- Kč
• na 5 dní 50,- Kč
• na 30 dní 70,- Kč
• na 6 měsíců 100,- Kč
• na 1 rok 150,- Kč
• na dobu neurčitou 1 000,- Kč
Žadatel dále hradí 100,- poplatek za výpis z rejstříku trestů, který opatří pracovník MěÚ dálkovým přístupem CzechPoint
Poplatky se hradí v hotovosti u příslušného úřadu.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty jsou stanoveny správním řádem, zpravidla na počkání.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
16. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
V případě odmítnutí vydání loveckého lístku, se lze do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí odvolat
ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Kdo loví bez loveckého lístku, dopouští se:
přestupku dle § 35 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a může mu být uložena pokuta až do výše 8 000,- Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku,
trestného činu podle § 178a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Ministerstvo zemědělství ČR
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Bedřich Hudzieczek Telefon: 558 306 322 Mobil:
Funkce: referent státní správy lesů
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
15.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
27. Datum konce platnosti popisu
Není stanoven
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku