Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Vydání rybářského lístku


2. Základní informace k životní situaci
Rybářský lístek je povinen mít u sebe každý, kdo loví ryby v rybářském revíru.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzické osoby, pokud mají zájem o lov ryb v rybářských revírech.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žadatel musí k vyplněné žádosti doložit své kvalifikační předpoklady tj. pro první rybářský lístek: osvědčení
o získané kvalifikaci (vydává zpravidla Český rybářský svaz), pro druhý a další rybářský lístek: dřívější rybářský lístek
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podejte písemnou žádost s uvedením veškerých náležitostí.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jablunkovská 160
739 61 Třinec-Staré Město
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Ing. Bedřich Hudzieczek Kancelář: 112 Tel: 558 306 322 E-mail: bedrich.hudzieczek@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
Občanský průkaz, doklad o odborné kvalifikaci (popřípadě dřívější rybářský lístek)
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář naleznete na odkazu http://www.trinecko.cz/formulare/?id=%8EPaZ nebo na odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec, kanc. č. 112
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Vydání rybářského lístku s dobou platnosti
1 rok 100,-
1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50,-
3 roky 200,-
3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100,-
10 let 500,-
10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250,-
Poplatky se hradí v hotovosti u příslušného úřadu
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty jsou stanoveny správním řádem, zpravidla na počkání.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
nejsou
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
1. Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (o rybářství) ve znění pozdějších předpisů
2. vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon
o rybářství)
16. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
V případě odmítnutí vydání rybářského lístku, se můžete do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Kdo chytá ryby bez rybářského lístku, dopouští se:
- přestupku podle § 30 odst. 1 písm. i) zákona o rybářství a může mu být uložena pokuta až do výše
8 000,- Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku
- trestného činu podle § 304 odst. 1 trestního zákona
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Ministerstvo zemědělství ČR
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Bedřich Hudzieczek Telefon: 558 306 322 Mobil:
Funkce: referent státní správy lesů
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
15.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
27. Datum konce platnosti popisu
Není stanoven
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku