Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Výpis z evidence zemědělského podnikatele


2. Základní informace k životní situaci
Výpis z evidence zemědělského podnikatele provede dle ust. § 2fb zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádostí.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
- fyzická osoba
- právnická osoba
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínka pro vydání výpisu - místní příslušnost zemědělského podnikatele.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
- osobní návštěvou odboru životního prostředí a zemědělství
- poštovním doručením vyplněného tiskopisu odboru životního prostředí
- e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem
6. Na které instituci životní situaci řešit
Územně samosprávný celek s rozšířenou působností - Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Ing. Anna Turoňová Kancelář: 110 Tel: 558 306 317 E-mail: anna.turonova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
* Průkaz totožnosti.
* V případě jednání zmocněncem - plná moc.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o výpis z evidence zemědělského podnikatele. Formuláře k vytištění si můžete stáhnout z adresy: http://www.trinecko.cz/formulare/?id=%8EPaZ.
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poplatek 15 Kč za první stránku a každá další stránka 5 Kč. Poplatek je hrazen při převzetí výpisu v hotovosti na pokladně Městského úřadu Třinec.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Do 30 dnů ode dne podání žádostí u místně příslušného úřadu.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
-
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
-
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronická podatelna města Třince: epodatelna@trinecko.cz
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
16. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 368/19925 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
-
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
-
19. Nejčastější dotazy
-
20. Další informace
-
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
-
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství.
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Anna Turoňová Telefon: 558 306 317 Mobil: --
Funkce: referent odboru
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
20.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
20.08.2014
27. Datum konce platnosti popisu
Není stanoveno.
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
-
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku