Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Změna v evidenci zemědělského podnikatele


2. Základní informace k životní situaci
Zápis změny v evidenci zemědělského podnikatele dle ust. § 2fa zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádostí.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
- fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR dle místní příslušnosti.
- právnická osoba se sídlem v ČR dle místní příslušnosti.
- fyzická osoba zahraniční s místem podnikání dle místní příslušnosti.
- právnická osoba zahraniční s umístěním organizační složky dle místní příslušnosti.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
FO - změna bydliště, místa podnikání, příjmení, rozsahu činnosti
FOZ - změna bydliště, místa podnikání, příjmení, rozsahu činnosti
PO - změna názvu sídla, jednatele, odpovědného zástupce, rozsahu činnosti, doplnění IČ, data zápisu
do Obchodního rejstříku
POZ - změna názvu, umístění organizační složky, vedoucího organizační složky, rozsahu činnosti, doplnění IČ, data zápisu do Obchodního rejstříku
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
- osobní návštěvou odboru životního prostředí a zemědělství
- poštovním doručením vyplněného tiskopisu odboru životního prostředí a zemědělství
- e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem
6. Na které instituci životní situaci řešit
Územně samosprávný celek s rozšířenou působností - Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Ing. Anna Turoňová Kancelář: 110 Tel: 558 306 317 E-mail: anna.turonova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
* Průkaz totožnosti.
* V případě jednání zmocněncem - plná moc.
* PO, POZ - usnesení nebo výpis o zápise změny z OR, popřípadě notářský zápis.
* FOZ - usnesení nebo výpis z OR.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o změnu v evidenci zemědělského podnikatele. Formulář k vytištění si můžete stáhnout z adresy: http://www.trinecko.cz/formulare/?id=%8EPaZ.
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
FOZ, POZ - zápis změny do evidence zemědělského podnikatele podléhá správnímu poplatku 500 Kč mimo
- doplnění IČ a data zápisu do OR - nepodléhá správnímu poplatku.
FOZ, POZ - změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele podléhá správnímu poplatku 100 Kč.
Pokud v rámci jednoho podání bude nahlášeno více změn, poplatek se vybírá jen jednou.
Poplatek se hradí v hotovosti při ohlášení změny na pokladně Městského úřadu Třinec.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Do 30 dnů ode dne podání žádostí odbor životního prostředí a zemědělství zapíše údaje o změně
do evidence zemědělského podnikatele a vydá změnové osvědčení o zápisu dat do evidence zemědělského podnikatele.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
-
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
-
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronická podatelna města Třince: epodatelna@trinecko.cz
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
16. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
-
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
-
19. Nejčastější dotazy
-
20. Další informace
-
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
-
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství.
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Anna Turoňová Telefon: 558 306 317 Mobil:--
Funkce: referent odboru
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
20.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
20.08.2014
27. Datum konce platnosti popisu
Není stanoveno.
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
-
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku