Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Upuštění od zbytku výkonu sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel


2. Základní informace k životní situaci
upustit od zbytku výkonu sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel lze, pokud osoba svým způsobem života prokázala, že další výkon sankce není potřebný
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
osoba, které uplynula nejméně polovina sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
podání žádosti o upuštění od zbytku výkonu sankce poté, co uplynula nejméně polovina sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
písemná žádost, kterou lze podat na obecním úřadě s rozšířenou působností, který sankci uložil
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec
Odbor dopravy
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
s osobou, která rozhodla o zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel Jméno: Bc. Hrbáčková, Bc. Martynek, Ing. Kuchejdová Kancelář: 242, 255 Tel:558 306 162(168) E-mail: alena.hrbackova@trinecko.cz , janusz.martynek@trinecko.cz, darina.kuchejdova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
* Občanský průkaz
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář k vytištění si můžete stáhnout z adresy: http://trinecko.cz/formulare/ - odkaz je třeba upravit na adresu odboru dopravy nebo přímo odpovídajícího formuláře (Žádost o upuštění od zbytku výkonu sankce zákazu činnosti)
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
30 dnů
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
další účastníci nejsou stanoveni
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
pokud bude žadateli vyhověno, je povinen, pokud chce obdržet řidičský průkaz, požádat o vrácení řidičského oprávnění viz vrácení řidičského oprávnění
14. Elektronická služba, kterou lze využít
žádost o upuštění zbytku sankce zákazu činnosti lze zaslat i elektronickou formou, pokud je podpis žadatele ověřen podle zákona č. 227/200 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, doklad totožnosti žadatel nepřikládá
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
16. Jaké jsou související předpisy
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
proti rozhodnutí se nelze odvolat
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
nejsou stanoveny
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
vrácení řidičského oprávnění
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec
Odbor dopravy
24. Kontaktní osoba
Jméno: Karin Miklerová Telefon: 558 306 167
Funkce: referentka agendy dopravních přestupků
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.05.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
22.08.2014
27. Datum konce platnosti popisu
konec platnosti není stanoven
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku