Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Zápis zániku vozidla


2. Základní informace k životní situaci

K zániku vozidla dochází tehdy, pokud je ekologicky zlikvidováno nebo zaniklo.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník vozidla nebo provozovatel se souhlasem vlastníka

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Do registru silničních vozidel lze zapsat zánik silničního vozidla na základě předložení dokladu o ekologické likvidaci. Protokol o ekologické likvidaci se požaduje ke všem silničním vozidlům.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemná žádost se podává na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu nebo podle sídla podnikání provozovatele.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, odbor dopravy

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Bc. Radomír Penčák Kancelář: 146 Tel: 558 306 304 E-mail: radomir.pencak@trinecko.cz Jméno: Lenka Lasotová Kancelář: 146 Tel: 558 306 303 E-mail: lenka.lasotova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Úterý: 8:00 - 13:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* vyplněná "Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla

* občanský průkaz

* doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla státním občanem České republiky,

* živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, pokud jde o registraci na IČ

* osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz velký)

* osvědčení o registrace vozidla část I.

* registrační značka (-y-) vozidla

* doklad o ekologické likvidaci (dokládá se ke všem silničním vozidlům)

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

"Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla" je k dispozici na přepážce pracoviště Městského úřadu Třinec nebo ke stažení na internetových stránkách města Třinec http://www.trinecko.cz/formulare/

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při předložení všech požadovaných dokladů vyřízeno na místě, v komplikovanějších případech 30 dnů.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud je žádosti vyhověno, nejsou stanoveny Pokud není žádosti vyhověno, lze podat ve lhůtě do 15 dnů odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva dopravy ČR, www.mdcr.cz

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Registr vozidel - Registrace vozidla

Registr vozidel - Vydání nového dokladu pří ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození

Registr vozidel - Vydání registrační značky pří ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození

Registr vozidel - Výdej dat z registru silničních vozidel

Registr vozidel - Vyřazení vozidla z registru vozidel

Registr vozidel - Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec odbor dopravy oddělení dopravně správních agend

24. Kontaktní osoba

Jméno: Bc. Bohdan Dziadek Telefon: 558 306 300 Mobil: 774 749 889 Funkce: vedoucí oddělení dopravně správních agend

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02.01.2015

26. Popis byl naposledy aktualizován

09.01.2015

27. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku