Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Vjezd do dvorů označených dopravním značením zákaz vjezdu mimo vozidel s povolením MěÚ Třinec


2. Základní informace k životní situaci
Vjezd do dvorů potřebuje fyzická nebo právnická osoba, která chce parkovat své vozidlo ve dvorech na nám. T. G. Masaryka a ve dvoře na nám. Míru v Třinci.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
- Fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům).
- Právnická osoba (zastoupená oprávněnou osobou).
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Povolení vjezdu se vydávají subjektům s trvalým bydlištěm, se sídlem své firmy, s provozovnou v daném dvoře, dále subjektům, které vlastní nebo mají pronajatou nemovitost v předmětném dvoře na daný kalendářní rok.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemnou žádost lze podat na Městském úřadě Třinec, odboru dopravy, v kanc. č. 249, na podatelně, příp. žádost zaslat poštou, datovou schránkou nebo prostřednictvím e-mailu.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec, odbor dopravy, Jablunkovská 160, Třinec, 739 61.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Bc. Jana Kostková Kancelář: 249 Tel: 558 306 297 E-mail: jana.kostkova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
* Občanský průkaz
* Osvědčení o registraci vozidla
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář žádosti je k dispozici na Městském úřadě Třinec, odboru dopravy. Formulář žádosti k vytištění si můžete stáhnout z adresy: http://www.trinecko.cz/formulare/?id=Do.
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Žádosti jsou zpravidla vyřizovány ve lhůtě jednoho týdne, nejdéle ve lhůtě do 30 dnů.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Oznámit veškeré změny údajů, zejm. změnu trvalého pobytu, sídla firmy, atd.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
E-mail, datová schránka.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
16. Jaké jsou související předpisy
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
Vydané povolení vjezdu platí vždy na jeden kalendářní rok.
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec, odbor dopravy, Jablunkovská 160, Třinec, 739 61.
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Alena Lasotová Telefon: 558 306 291 Mobil: 774 749 887
Funkce: vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.05.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
26.08.2014
27. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti není stanoven.
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku