Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Mezinárodní řidičský průkaz


2. Základní informace k životní situaci

Mezinárodní řidičský průkaz České republiky je doplňkovým dokladem k národnímu řidičskému průkazu. V České republice se vydávají dva vzory mezinárodních řidičských průkazů podle úmluv o silničním provozu, a to vzor podle vídeňské Úmluvy a vzor podle ženevské Úmluvy. Neopravňuje k řízení vozidel na území České republiky.

Žadatel o vydání mezinárodního řidičského průkazu musí být držitelem řidičského oprávnění, resp. platného řidičského průkazu.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, která je držitelem řidičského průkazu a zároveň řidičského oprávnění.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Mezinárodní řidičský průkaz se vydá držiteli řidičského průkazu a zároveň řidičského oprávnění. Mezinárodní řidičský průkaz je vydáván: - vzor Ženeva z r. 1949 na dobu jednoho roku (cesty mimo Evropskou unii např. Spojené státy americké, Kanada, Indie ...)

- vzor Vídeň z r. 1968 na dobu tří let (pro cesty mimo Evropskou unii např. Rusko, Brazílie, Makedonie ...)

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu je potřeba podat osobně na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Jsou-li splněný podmínky pro vydání mezinárodního řidičského průkazu, vydá jej příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po podání žádosti (zpravidla na počkání) a je nutné tento doklad převzít osobně (převzetí prostřednictvím zmocněnce není možné)

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, odbor dopravy

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Ing. Ivana Csepcsarová Kancelář: 151 Tel: 558 306 309 E-mail: ivana.csepcsarova@trinecko.cz Jméno: Brigita Arcisz Kancelář: 151 Tel: 558 306 310 E-mail: brigita.arcisz@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Úterý: 8:00 - 13:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

Nutno doložit:

- platný občanský průkaz (popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkaze)

- platný řidičský průkaz

- 1x barevná nebo černobílá průkazová fotografie (3,5 x 4,5 cm, čelní pohled, zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa)

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost se vyplňuje u přepážky v kanceláři řidičských průkazů.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vyřízení žádosti podléhá správnímu poplatku ve výši 50,- Kč. Platit lze v hotovosti u přepážky, popř. platební kartou na pokladně MěÚ Třinec.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny podmínky pro vydání mezinárodního řidičského průkazu, vydá jej příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po podání žádosti.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Mezinárodní řidičský průkaz je žadatel povinen si převzít osobně (převzetí prostřednictvím zmocněnce není možné).

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, Vídeňská úmluva o silničním provozu z roku 1968, Ženevská úmluva o silničním provozu z roku 1949.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou stanoveny.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou stanoveny.

19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec, odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend

24. Kontaktní osoba

Jméno:Bc. Bohdan Dziadek Telefon: 558 306 300 Mobil:774 749 889 Funkce: vedoucí oddělení dopravně správních agend

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.05.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

26.5.2017

27. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku