Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Mezinárodní řidičský průkaz - vydání


2. Základní informace k životní situaci

Mezinárodní řidičský průkaz se vydává držiteli řidičského oprávnění a opravňuje k řízení motorových vozidel v rozsahu tohoto řidičského oprávnění mimo území České republiky.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, která je držitelem řidičského průkazu a zároveň řidičského oprávnění.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Mezinárodní řidičský průkaz se vydá držiteli řidičského průkazu a zároveň řidičského oprávnění. Mezinárodní řidičský průkaz je vydáván: * na dobu jednoho roku (vzor Ženeva 1949) pro cesty mimo Evropskou unii (např. Spojené státy americké, Kanada, Indie ...) * na dobu tří let (vzor Vídeň 1968) pro cesty mimo Evropskou unii (např. Rusko, Brazílie, Makedonie ...)

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemná žádost se podává na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, odbor dopravy

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Ing. Ivana Csepcsarová Kancelář: 151 Tel: 558 306 309 E-mail: ivana.csepcsarova@trinecko.cz Jméno: Lucie Kadlubcová Kancelář: 151 Tel: 558 306 310 E-mail: lucie.kadlubcova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Úterý: 8:00 - 13:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* Platný občanský průkaz (popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkaze, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu) * Platný řidičský průkaz * 1 barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii (3,5 x 4,5 cm)

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Písemnou žádost obdržíte na přepážce od pracovnice agendy řidičských průkazů.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

50,- Kč - hotově při podání žádosti.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny podmínky pro vydání mezinárodního řidičského průkazu, vydá jej příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po podání žádosti.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Mezinárodní řidičský průkaz je žadatel povinen si převzít osobně.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů Úmluva o silničním provozu z Vídně roku 1968 Úmluva o silničním provozu ze Ženevy roku 1949

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou stanoveny.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou stanoveny.

19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Řidičský průkaz po autoškole Řidičský průkaz - výměna Řidičský průkaz - odevzdání Výpis z evidenční karty řidiče Průkaz profesní způsobilosti řidiče

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec odbor dopravy oddělení dopravně správních agend

24. Kontaktní osoba

Jméno:Bc. Bohdan Dziadek Telefon: 558 306 300 Mobil:774 749 889 Funkce: vedoucí oddělení dopravně správních agend

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.05.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

21.08.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku