Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Řidičský průkaz - po autoškole


2. Základní informace k životní situaci

Řidičský průkaz se vydává osobě, která splnila podmínky pro udělení řidičského oprávnění.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel o řidičské oprávnění.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky pro udělení řidičského oprávnění stanovuje § 82 odst. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavit se osobně na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Žádost o řidičský průkaz je tisknuta ze systému registu řidičů.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, odbor dopravy

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Ing. Ivana Csepcsarová, kancelář: 151, Tel: 558 306 309 E-mail: ivana.csepcsarova@trinecko.cz

Jméno: Brigita Arcisz, kancelář: 151, tel: 558 306 310 E-mail: brigita.arcisz@trinecko.cz

Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Úterý: 8:00 - 13:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

Nutno doložit:

- platný občanský průkaz (popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkaze)

- řidičský průkaz (pokud jde o rozšíření řo)

- 1 barevná nebo černobílá průkazová fotografie (3,5 x 4,5 cm, čelní pohled, zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa)

- doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

- doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být ke dni podání žádosti starší 6 měsíců

- čestné prohlášení žadatele, že řidičské oprávnění nebylo v jiném členském státě pozastaveno nebo odejmuto, ani nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, že nejste držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem (formulář obdržíte na místě u přepážky)

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o řidičský průkaz je již tisknuta ze systému registru řidičů.

Ostatní formuláře jsou k dispozici v kanceláří řidičských průkazů (vyplňují se přímo u přepážky).

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

V případě prvopisu, rozšíření řidičských oprávnění se uhradí při podání žádosti správní poplatek ve výši 50,- Kč (lhůta do 20 dnů). Vydání řidičského průkazu (kromě prvopisu) do 5 pracovních dnů je možné po úhradě správního poplatku ve výši 500,- Kč.

Platit lze v hotovosti u přepážky, popř. platební kartou na pokladně MěÚ Třinec.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny podmínky pro vydání řidičského průkazu, vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičský průkaz nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti.

Vydání řidičského průkazu (kromě prvopisu) do 5 pracovních dnů je možné po uhradě správního poplatku ve výši 500,- Kč.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Řidičský průkaz je žadatel povinen převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí. Pokud je řidičský průkaz předáván na základě plné moci, je potřeba u rozšíření odevzdat i stávající řidičský průkaz.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou stanoveny

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou stanoveny

19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec, odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend

24. Kontaktní osoba

Jméno: Bc. Bohdan Dziadek, telefon: 558 306 300, mobil:774 749 889, funkce: vedoucí oddělení dopravně správních agend

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.05.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

18.10.2017

27. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku