Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Řidičský průkaz - po autoškole


2. Základní informace k životní situaci

Řidičský průkaz se vydává osobě, která splnila podmínky pro udělení řidičského oprávnění.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o řidičské oprávnění je od 19.01.2013 tisknuta ze systému registru řidičů, kdy po kontrole údajů uvedených v této žádosti, žadatel žádost o řidičské oprávnění stvrzuje svým podpisem, který se následně přenáší do řidičského průkazu. Tento nový proces ovšem vyžaduje, s ohledem i na další technické zpracování žádosti o řidičské oprávnění, osobní přítomnost žadatele o řidičské oprávnění.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky pro udělení řidičského oprávnění stanovuje § 82 odst. 1 a 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Řidičská oprávnění lze udělit osobě, která: * dosáhla věku stanoveného zákonem pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění * je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel * je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel * má na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt * není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel * není držitelem platného řidičského oprávnění uděleno jiným členským státem EU.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel o řidičské oprávnění se dostaví na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a požádá o udělení řidičského oprávnění. Pracovník úřadu vytiskne žádost o udělení řidičského oprávnění ze systému registru řidičů.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, odbor dopravy

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Ing. Ivana Csepcsarová Kancelář: 151 Tel: 558 306 309 E-mail: ivana.csepcsarova@trinecko.cz Jméno: Lucie Kadlubcová Kancelář: 151 Tel: 558 306 310 E-mail: lucie.kadlubcova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Úterý: 8:00 - 13:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* Platný občanský průkaz (popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkaze, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu) * 1 barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii (3,5 x 4,5 cm) * doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel * doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být ke dni podání žádosti starší 6 měsíců * čestné prohlášení žadatele, že řidičské oprávnění nebylo v jiném členském státě pozastaveno nebo odejmuto, ani nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, že nejste držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem (obdržíte na místě u přepážky)

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o řidičské oprávnění Vám bude vytisknuta pracovnicí agendy řidičských průkazů na místě Čestné prohlášení žadatele obdržíte u přepážky

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

50,- Kč hotově při podání žádosti (vydání řidičského průkazu do 20 dnů) 500,- Kč zrychlená žádost - jen při rozšíření (vydání do 5 pracovních dnů)

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Standardní lhůta 20 dnů - 50,- Kč Zkrácená lhůta 5 pracovních dnů (pouze pokud jste již držitelem řidičského oprávnění) - 500,- Kč

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Řidičský průkaz je žadatel povinen převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí. Pokud je nový řidičský průkaz předáván na základě plné moci je potřeba odevzdat i stávající řidičský průkaz výměnou za nový.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou stanoveny

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou stanoveny

19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Řidičský průkaz po autoškole Řidičský průkaz - výměna Řidičský průkaz - odevzdání Výpis z evidenční karty řidiče Průkaz profesní způsobilosti řidiče

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec odbor dopravy oddělení dopravně správních agend

24. Kontaktní osoba

Jméno: Bc. Bohdan Dziadek Telefon: 558 306 300 Mobil:774 749 889 Funkce: vedoucí oddělení dopravně správních agend

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.05.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

21.08.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku