Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Výdej dat z registru silničních vozidel


2. Základní informace k životní situaci

Do registru silničních vozidel je oprávněn nahlížet a požadovat od obecního úřadu obce s rozšířenou působností opis nebo výpis zapsaných údajů pouze ten, kdo prokáže právní zájem.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý, kdo prokáže právní zájem.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Do registru silničních vozidel je oprávněn nahlížet a požadovat od obecního úřadu obce s rozšířenou působností opis nebo výpis zapsaných údajů pouze ten, kdo prokáže právní zájem.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemná žádost se podává na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, odbor dopravy

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Mgr. Pavlína Sochorová Kancelář: 147a Tel: 558 306 306 E-mail: pavlina.sochorova@trinecko.cz Jméno: Marie Gieraczková Kancelář: 147 Tel: 558 306 307 E-mail: marie.gieraczkova@trinecko.cz Jméno: Jarmila Bilková Kancelář: 147 Tel: 558 306 305 E-mail: jarmila.bilkova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Úterý: 8:00 - 13.00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* vyplněná "Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel"

* občanský průkaz * doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla státním občanem České republiky

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

"Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel" je k dispozici na přepážce pracoviště nebo ke stažení na internetových stránkách města Třince http://www.trinecko.cz/formulare/

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

50,- Kč

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na počkání, v komplikovanějších případech 30 dnů.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel lze zaslat i elektronickou formou, pokud je podpis žadatele ověřen podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, doklad totožnosti žadatel nepřikládá.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou stanoveny.

19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Registr vozidel - Registrace vozidla

Registr vozidel - Vydání nového dokladu pří ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození

Registr vozidel - Vydání registrační značky pří ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození

Registr vozidel - Výdej dat z registru silničních vozidel

Registr vozidel - Vyřazení vozidla z registru vozidel

Registr vozidel - Zánik vozidla

Registr vozidel - Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec odbor dopravy oddělení dopravně správních agend

24. Kontaktní osoba

Jméno: Bc. Bohdan Dziadek Telefon: 558 306 300 Mobil: 774 749 889 Funkce: vedoucí oddělení dopravně správních agend

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.06.2017

26. Popis byl naposledy aktualizován

29.05.2017

27. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku