Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Výpis z bodového hodnocení


2. Základní informace k životní situaci
Na základě písemné žádosti je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn poskytnout údaje z registru řidičů.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené, v zastoupení na ověřenou plnou moc.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Výpis z bodového hodnocení je poskytnut pouze fyzické osobě, pokud jde o údaje o ní vedené na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemná žádost, kterou lze podat na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, podle místa trvalého pobytu žadatele.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec, odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Igor Krawczyk Kancelář: 149 Tel: 558 306 308 E-mail: igor.krawczyk@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Úterý: 8:00 - 13:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
Platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, který Vám vydá příslušný úřad při změně údajů v občanském průkazu, jeho ztrátě, zničení apod.),
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
"Žádost o výpis bodového hodnocení řidiče" je k dispozici na pracovišti Městského úřadu Třinec, odboru dopravy nebo ke stažení na internetových stránkách http://www.trinecko.cz/formulare/
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Výpis je zpoplatněn 15,- Kč za každou, tj. první i každou další, byť i jen započatou stránku, hotově při podání žádosti.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Výpis z bodového hodnocení řidiče se vyřizuje na počkání.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Další účastníci nejsou stanoveni.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Nejsou stanoveny.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Tuto situaci nelze v současné době řešit prostřednictvím elektronického podání a to s ohledem na to, že se jedná o službu podléhající správnímu poplatku, který nelze elektronický zaplatit.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
16. Jaké jsou související předpisy
* vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
* zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
* zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Nejsou stanoveny.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nejsou stanoveny.
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Internetové stránky Ministerstva dopravy ČR, www.mdcr.cz
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
Výpis z evidenční karty řidiče
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec
odbor dopravy
oddělení dopravně správních agend
24. Kontaktní osoba
Jméno: Bc. Bohdan Dziadek Telefon: 558 306 300 mob.: 774 749 889
Funkce: vedoucí oddělení dopravně správních agend
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.05.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
27.08.2014
27. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti není stanoven.
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku