Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Zkouška ze znalosti místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele


2. Základní informace k životní situaci
Řidiči taxislužby se jako podmínka pro zahájení nebo nabízení přepravy na území města Třince stanoví povinnost prokázat zkouškou znalosti místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele. Dále se řidiči taxislužby stanoví povinnost mít při provozování taxislužby na území města Třince u sebe osvědčení řidiče taxislužby o složení této zkoušky.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická osoba (způsobilá k právním úkonům).
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Na základě písemné žádosti je žadatel o zkoušku pozván na zkoušku na jeden z vyhlášených termínů. Termíny jsou zveřejněny na www.trinecko.cz. Po úspěšném absolvování zkoušky je žadateli vydáno Osvědčení řidiče taxislužby, které je společně s průkazem řidiče taxislužby podmínkou pro zahájení nebo nabízení přepravy na území města Třince.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemnou žádost lze podat na Městském úřadě Třinec, odboru dopravy, v kanc. č. 249, na podatelně, příp. žádost zaslat poštou, datovou schránkou nebo prostřednictvím e-mailu.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec, odbor dopravy, Jablunkovská 160, Třinec, 739 61.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Bc. Jana Kostková Kancelář: 249 Tel: 558 306 297 E-mail: jana.kostkova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
* Občanský průkaz.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář žádosti je k dispozici na Městském úřadě Třinec, odboru dopravy. Formulář žádosti k vytištění si můžete stáhnout z adresy: http://www.trinecko.cz/formulare/?id=Do.
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Osvědčení řidiče taxislužby je zpravidla vydáno ve lhůtě 7 dnů ode dne úspěšného vykonání zkoušky.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
14. Elektronická služba, kterou lze využít
E-mail, datová schránka.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Obecně závazná vyhláška č. 12/2013 o prokazování znalosti místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele na území města Třince.
16. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Obecně závazná vyhláška č. 12/2013 o prokazování znalosti místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele na území města Třince.
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
Oprávnění řidiče taxislužby.
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec, odbor dopravy, Jablunkovská 160, Třinec, 739 61.
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Alena Lasotová Telefon: 558 306 291 Mobil: 774 749 887
Funkce: vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
07.01.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
26.08.2014
27. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti není stanoven.
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku