Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Řidičské průkazy - výměna


2. Základní informace k životní situaci

Řidičský průkaz (ŘP) nebo mezinárodní řidičský průkaz (MŘP) se vydává držiteli řidičského oprávnění, který je povinen si doklad vyměnit - změna údajů uvedených v ŘP nebo MŘP (jméno, příjmení, místo pobytu, titul, změna podoby), výměna z důvodu neplatnosti případně končící platnosti stávajícího dokladu, nebo držiteli řidičského oprávnění, který ŘP nebo MŘP ztratil, byl mu odcizen, poškozen nebo zničen.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, která je držitelem ŘP nebo MŘP a zároveň řidičského oprávnění.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Držitel řidičského oprávnění si poté podá žádost o vydání nového ŘP nebo MŘP na příslušném úřadě.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Řidičský průkaz - žádost, která je již tisknuta ze systému registru řidičů na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele. Mezinárodní řidičský průkaz - písemná žádost, kterou lze obdržet na přepážce.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, odbor dopravy

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Ing. Ivana Csepcsarová Kancelář: 151 Tel: 558 306 309 E-mail: ivana.csepcsarova@trinecko.cz Jméno: Lucie Kadlubcová Kancelář: 151 Tel: 558 306 310 E-mail: lucie.kadlubcova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Úterý: 8:00 - 13:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* Platný občanský průkaz (popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkaze, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu) * Řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz (pokud nejde o ztrátu nebo odcizení) * 1 barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii (3,5 x 4,5 cm)

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Řidičský průkaz - žádost, která je již tisknuta ze systému registru řidičů na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele. Mezinárodní řidičský průkaz - žádost je k dispozici na přepážce pracoviště MěÚ Třinec. Čestné prohlášení o ztrátě, odcizení nebo zničení ŘP nebo MŘP - k dispozici na přepážce MěÚ Třinec (pouze v případě ztráty, odcizení, zničení nebo poškození ŘP nebo MŘP).

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku při výměně řidičského průkazu vydávaného od 01.05.2004 (nový ŘP po vzoru EU, pokud není žádost spojena se změnou údajů obsažených v řidičském průkaze). 50,- Kč hotově při podání žádosti (vydání řidičského průkazu do 20 dnů. Mezinárodní řidičský průkaz je vydán na místě po uhrazení poplatku). 500,- Kč zrychlená žádost - (vydání do 5 pracovních dnů. Pouze u držitelů řidičských průkazů).

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Mezinárodní řidičský průkaz - na počkání. V případě, že došlo současně ke ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení národního řidičského průkazu, musí být nejdříve vydán nový řidičský průkaz a na jeho základě pak lze vydat mezinárodní řidičský průkaz. Řidičský průkaz - do 20 dnů. Bezodkladně po oznámení ztráty odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu vydá Městský úřad Třinec, odbor dopravy "Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu". Vydané potvrzení platí 30 dnů ode dne jeho vydání a platí pouze na území ČR. - do 5 dnů. Zrychlená lhůta (správní poplatek 500,- Kč)

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

* řidičský průkaz je žadatel povinen převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí * MŘP je žadatel povinen převzít osobně * odevzdat stávající řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz (pokud nešlo o ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení dokladu) * odevzdat "Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu" (pokud jde o ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení dokladu)

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Úmluva o silničním provozu z Vídně roku 1968 Úmluva o silničním provozu ze Ženevy roku 1949

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou stanoveny.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení předepsaných povinností může být uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Řidičský průkaz po autoškole Řidičský průkaz - výměna Řidičský průkaz - odevzdání Výpis z evidenční karty řidiče Průkaz profesní způsobilosti řidiče

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec odbor dopravy oddělení dopravně správních agend

24. Kontaktní osoba

Jméno: Bc. Bohdan Dziadek Telefon: 558 306 300 Mobil:774 749 889 Funkce: vedoucí oddělení dopravně správních agend

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.05.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

21.08.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku