Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Řidičské průkazy - výměna


2. Základní informace k životní situaci

Občan má povinnost si vyměnit řidičský průkaz v případě:

- změny údajů uvedených v ŘP (např.: jméno, příjmení, místo pobytu, titul, změna podoby atd.)

- z důvodu neplatnosti, případně končící platnosti stávajícího dokladu

- z důvodu ztráty, odcizení, zničení nebo poškození ŘP

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, která je držitelem řidičského průkazu.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Držitel řidičského oprávnění si podá žádost o vydání nového ŘP na příslušném úřadě obce s rozšířenou působností.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavit se osobně na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Žádost o řidičský průkaz je tisknuta ze systému registu řidičů.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, odbor dopravy

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Ing. Ivana Csepcsarová, kancelář: 151, Tel: 558 306 309 E-mail: ivana.csepcsarova@trinecko.cz

Jméno: Brigita Arcisz, kancelář: 151, Tel: 558 306 310 E-mail: brigita.arcisz@trinecko.cz

Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Úterý: 8:00 - 13:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

Nutno doložit:

- platný občanský průkaz (popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkaze)

- řidičský průkaz (pokud nejde o ztrátu nebo odcizení)

- 1 barevná nebo černobílá průkazová fotografie (3,5 x 4,5 cm, čelní pohled, zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa)

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o řidičský průkaz je již tisknuta ze systému registru řidičů.

Ostatní formuláře jsou k dispozici v kanceláří řidičských průkazů (vyplňují se přímo u přepážky).

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výměna řidičského průkazu v případě uplynutí jeho platnosti se provádí bezplatně (lhůta do 20 dnů). V případě prvopisu, rozšíření řidičských oprávnění, změny údajů, ztráty, odcizení, zničení nebo poškození řidičského průkazu se uhradí při podání žádosti správní poplatek ve výši 50,- Kč (lhůta do 20 dnů). Vydání řidičského průkazu (kromě prvopisu) do 5 pracovních dnů je možné po uhradě správního poplatku ve výši 500,- Kč.

Platit lze v hotovosti u přepážky, popř. platební kartou na pokladně MěÚ Třinec.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny podmínky pro vydání řidičského průkazu, vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičský průkaz nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti.

Vydání řidičského průkazu (kromě prvopisu) do 5 pracovních dnů je možné po uhradě správního poplatku ve výši 500,- Kč.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Řidičský průkaz je žadatel povinen převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby, která se prokáže úředně ověřenou plnou mocí. Současně je nutné odevzdat stávající řidičský průkaz, popř. potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, zničení nebo poškození řidičského průkazu.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou stanoveny.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení předepsaných povinností může být uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Řidičský průkaz po autoškole Řidičský průkaz - výměna Řidičský průkaz - odevzdání Výpis z evidenční karty řidiče Průkaz profesní způsobilosti řidiče

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec, odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend

24. Kontaktní osoba

Jméno: Bc. Bohdan Dziadek, telefon: 558 306 300, mobil:774 749 889, funkce: vedoucí oddělení dopravně správních agend

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.05.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

18.10.2017

27. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku