Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Oprávnění řidiče taxislužby


2. Základní informace k životní situaci
Práci řidiče taxislužby je oprávněna vykonávat pouze osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby a byl jí vydán průkaz řidiče taxislužby.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická osoba (způsobilá k právním úkonům), starší 21 let a spolehlivá.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žadatel, kterému má být vydán průkaz řidiče taxislužby, musí být starší 21 let a spolehlivý.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemnou žádost lze podat na Městském úřadě Třinec, odboru dopravy, v kanc. č. 249. K žádosti žadatel přiloží doklad o zaplacení správního poplatku a fotografii (o rozměru 35 x 45 mm, odpovídající současné podobě žadatele, v předním čelném pohledu, s výškou části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm).
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec, odbor dopravy, Jablunkovská 160, Třinec, 739 61.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Bc. Jana Kostková Kancelář: 249 Tel: 558 306 297 E-mail: jana.kostkova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
* Občanský průkaz.
* Fotografie.
* Doklad o zaplacení správního poplatku.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář žádosti je k dispozici na Městském úřadě Třinec, odboru dopravy. Formulář žádosti k vytištění si můžete stáhnout z adresy: http://www.trinecko.cz/formulare/?id=Do.
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Vydání průkazu řidiče taxislužby 500 Kč. Poplatek se hradí na pokladně Městského úřadu Třinec.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
30 dnů.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Řidič taxislužby je povinen odevzdat průkaz řidiče taxislužby dopravnímu úřadu do 7 dnů ode dne pozbytí platnosti.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Tuto situaci nelze řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
16. Jaké jsou související předpisy
Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Pokud není žádosti vyhověno, lze podat ve lhůtě do 15 dnů odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
Řidiči taxislužby se jako podmínka pro zahájení nebo nabízení přepravy na území města Třince stanoví povinnost prokázat zkouškou znalosti místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele.
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec, odbor dopravy, Jablunkovská 160, Třinec, 739 61.
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Alena Lasotová Telefon: 558 306 291 Mobil: 774 749 887
Funkce: vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.05.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
26.08.2014
27. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti není stanoven.
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku