Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Žádost o zprostředkování náhradní rodinné péče - osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručenská péče


2. Základní informace k životní situaci
Řízení o zprostředkování náhradní rodinné péče, tj. osvojení, pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Osvojení, pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu se zprostředkuje jen na žádost fyzické osoby - občana ČR s trvalým pobytem na území ČR, cizince s povoleným trvalým pobytem nebo cizince, který je hlášen k pobytu v ČR po dobu nejméně 365 dnů. Je požadována osobní účast žadatele (manželského páru) na úřadě.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Splnění podmínek dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů: podání žádosti, trestní bezúhonnost, způsobilý zdravotní stav, odpovídající sociální prostředí, popř. další skutečnosti rozhodné pro osvojení dítěte, jeho svěření do pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu nebo poručenské péče.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním podnětu občana (manželů) na oddělení sociálně-právní ochrany dětí na MěÚ Třinec.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, Třinec pro občany, kteří mají trvalý pobyt v Třinci anebo v některé z dalších obcí v daném správním obvodu Městského úřadu Třinec, a to: Bystřice, Hnojník, Komorní Lhotka, Košařiska, Nýdek, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třinec, Vělopolí a Vendryně.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Bc. Lucie Sikorová, DiS. Kancelář: 327 Tel: 558 306 346 E-mail: lucie.sikorova@trinecko.cz Jméno: Bc. Kristina Hahnová Kancelář: 327 Tel: 558 306 341 E-mail: karina.szczotkova@trinecko.cz Jméno: Věra Majerová Kancelář: 331 Tel: 558 306 361 E-mail: vera.majerova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00 Další dny: po předchozí telefonické domluvě
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
K prokázání totožnosti při osobním jednání občanský průkaz.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli či pěstouny včetně příloh Vám předají sociální pracovníci (kontakt viz výše).
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Bez zbytečného odkladu.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
---
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Spolupráce s OSPOD dle potřeby.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Lze využít pouze elektronickou komunikaci prostřednictvím e-mailu: ospod@trinecko.cz.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
16. Jaké jsou související předpisy
Občanský soudní řád, občanský zákoník (rodinné právo), Úmluva o právech dítěte, Listina základních práv a svobod, Zákon o výkonu ústavní ochranné výchovy ve školských zařízeních.
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání proti rozhodnutí o ne/zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny/osvojiteli do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení, a to k MPSV prostřednictvím Krajského úřadu MSK.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Rodiči nebo jiné osobě odpovědné za výchovu dítěte může orgán sociálně-právní ochrany uložit pořádkovou pokutu do 20 000 Kč, nesplní-li povinnosti:
a) spolupracovat s orgány sociálně-právní ochrany při ochraně zájmů a práv dítěte,
b) na výzvu příslušného orgánu sociálně-právní ochrany se dostavovat k osobnímu jednání, předložit listiny a další doklady a poskytnout nezbytné informace, je-li jich třeba pro výkon sociálně-právní ochrany,
c) umožnit návštěvu zaměstnance orgánu sociálně-právní ochrany a zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu v obydlí, popřípadě v jiném prostředí, kde dítě žije, je-li to nezbytné pro ochranu života nebo zdraví dítěte nebo pro ochranu jeho práv.
19. Nejčastější dotazy
---
20. Další informace
---
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/soc_pravni_ochrana_deti.html Ministerstvo práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz/cs/7256
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
---
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.
24. Kontaktní osoba
Jméno: Věra Majerová Telefon: 558 306 361 Mobil:---
Funkce: vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
11.07.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
11.07.2014
27. Datum konce platnosti popisu
---
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
---
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku