Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Dítě bez rodičů - úmrtí rodičů, opuštění dítěte, hospitalizace


2. Základní informace k životní situaci

Jde o situace, kdy se dítě ocitne bez péče rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu a není jiná osoba, která by zajistila péči o takové dítě.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá fyzická i právnická osoba, která se o situaci dítěte dozví je povinna upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) na takovou skutečnost. Upozornění lze učinit jakoukoliv formou (písemně, telefonicky, osobně aj.), a to i anonymně.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky nejsou stanoveny, řešeno je každé oznámení.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ohlášením skutečnosti, že se nezletilé dítě ocitlo bez zajištění řádné péče.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, Třinec pro občany, kteří mají trvalý pobyt v Třinci anebo v některé z dalších obcí v daném správním obvodu Městského úřadu Třinec, a to: Bystřice, Hnojník, Komorní Lhotka, Košařiska, Nýdek, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třinec, Vělopolí a Vendryně.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Taťána Pryčková Kancelář: 328 Tel: 558 306 345 E-mail: tatana.pryckova@trinecko.cz Jméno: Mgr. Karina Szczotková Kancelář: 327 Tel: 558 306 348 E-mail: karina.szczotkova@trinecko.cz Jméno: Luciána Heczková, DiS. Kancelář: 329 Tel: 558 306 334 E-mail: luciana.heczkova@trinecko.cz Jméno: Mgr. Lucie Rajcová Kancelář: 329 Tel: 558 306 342 E-mail: lucie.rajcova@trinecko.cz Jméno: Mgr. Martina Kajzarová Kancelář: 330 Tel: 558 306 329 E-mail: martina.kajzarova@trinecko.cz Jméno: Bc. Martina Strnadová Kancelář: 328 Tel: 558 306 340 E-mail: martina.strnadova@trinecko.cz Jméno: Mgr. Michaela Dziková Kancelář: 327 Tel: 558 306 353 E-mail: michaela.dzikova@trinecko.cz Jméno: Mgr. Magda Zawadzka Kancelář: 330 Tel: 558 306 351 E-mail: magda.zawadzka@trinecko.czJméno: Věra Majerová Kancelář: 331 Tel: 558 306 361 E-mail: vera.majerova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00 Další dny: po předchozí telefonické domluvě

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

K prokázání totožnosti při osobním jednání občanský průkaz, při jiných formách oznámení není nutný žádný doklad.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou stanoveny předepsané formuláře.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bez zbytečného odkladu.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

---

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Spolupráce s OSPOD dle potřeby.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít pouze elektronickou komunikaci prostřednictvím e-mailu: ospod@trinecko.cz.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

Občanský soudní řád, občanský zákoník (rodinné právo), Úmluva o právech dítěte, Listina základních práv a svobod, Zákon o výkonu ústavní ochranné výchovy ve školských zařízeních.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

---

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Rodiči nebo jiné osobě odpovědné za výchovu dítěte může orgán sociálně-právní ochrany uložit pořádkovou pokutu do 20 000 Kč, nesplní-li povinnosti: a) spolupracovat s orgány sociálně-právní ochrany při ochraně zájmů a práv dítěte, b) na výzvu příslušného orgánu sociálně-právní ochrany se dostavovat k osobnímu jednání, předložit listiny a další doklady a poskytnout nezbytné informace, je-li jich třeba pro výkon sociálně-právní ochrany, c) umožnit návštěvu zaměstnance orgánu sociálně-právní ochrany a zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu v obydlí, popřípadě v jiném prostředí, kde dítě žije, je-li to nezbytné pro ochranu života nebo zdraví dítěte nebo pro ochranu jeho práv.

19. Nejčastější dotazy

---

20. Další informace

---

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

---

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Veškeré životní situace týkající se práv dětí. Tyto možno řešit ve spolupráci s oddělením sociálně-právní ochrany dětí, které podá poradenskou pomoc nebo doporučí návštěvu odborného pracoviště. Poskytne poradenskou pomoc i při sepsání různých návrhů k soudu. S žádostí o poradenství k řešení souvisejících životních situací se obracejte na výše uvedených kontaktech.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

24. Kontaktní osoba

Jméno: Věra Majerová Telefon: 558 306 361 Mobil:--- Funkce: vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

11.07.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

7.11.2016

27. Datum konce platnosti popisu

---

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

---

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku