Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Speciální označení vozidla O7 - parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením)


2. Základní informace k životní situaci

Parkovací průkaz vydá pověřená pracovnice osobě, která je držitelem průkazu ZTP (s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou) nebo je držitelem průkazu ZTP/P.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

* Osoba zdravotně postižená * Zákonný zástupce - rodič zdravotně postiženého dítěte do 18 let * Opatrovník za osobu zdravotně postiženou omezenou ve svéprávnosti * Zmocněnec za osobu, která není na základě lékařského vyjádření schopna podpisu

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Navštívit pracoviště dle bodu 5 a předložit požadované doklady dle bodu 8.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osoba se zdravotním postižením (případně její zástupce - viz výše), která je držitelem průkazu ZTP, ZTP/P, se dostaví na Městský úřad Třinec a o vydání parkovacího průkazu požádá.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, odbor sociálních věcí, Jablunkovská 160, 739 61, Třinec pro město Třinec a správní obvody těchto obcí: Bystřice, Hnojník Komorní Lhotka, Košařiska, Nýdek, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Vělopolí a Vendryně.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Mgr. Šárka Mrázová, Kancelář: 359 Tel: 558 306 337 E-mail: sarka.mrazova@trinecko.cz Žadatel, jehož příjmení začíná na A-CH. Jméno: Libuše Jurčíková, kancelář č. 358, tel.: 558 306 355, e-mail: libuse.jurcikova@trinecko.cz Žadatel, jehož příjmení začíná na I-M.Jméno: Bc. Marcela Śmilowská Kancelář: 356 Tel: 558 306 349 E-mail: marcela.smilowska@trinecko.cz Žadatel,, jehož příjmení začíná na N-Z . Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00 Další dny: po předchozí telefonické domluvě

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* Občanský průkaz * Průkaz osoby se zdravotním postižením: ZTP nebo ZTP/P * Fotografie o rozměru 35x 45 mm s aktuální podobou osoby se zdravotním postižením * Zákonný zástupce - rodný list zdravotně postiženého dítěte * Opatrovník - listinu opatrovníka nebo usnesení o ustanovení opatrovníka * Zmocněnec za osobu, která není na základě lékařského vyjádření schopna podpisu - notářský ověřenou plnou moc

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

O vydání parkovacího průkazu bude se žadatelem sepsán protokol.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při doložení všech potřebných dokladů je označení vydáno na místě.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

---

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

---

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou. Lze využít pouze elektronickou komunikaci prostřednictvím e-mailu: osp@trinecko.cz.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákona o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání lze podat podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě prostřednictvím Městského úřadu Třinec.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Parkovacím průkazem lze označit vozidlo jen v případě, že vozidlo řídí nebo ve vozidle je přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, který ji opravňuje k užívání vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením. Přestupku se dopustí ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo neoprávněně použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě. Za takový přestupek se ukládá pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč.

19. Nejčastější dotazy

Jak postupovat v případě, že doposud nejsem držitelem průkazu pro osoby se zdravotním postižením (ZTP, ZTP/P) a nevlastním tak parkovací průkaz?

Nejdříve je třeba podat žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením u příslušné pobočky úřadu práce. V Třinci na adrese Poštovní 621, Třinec, tel: 950 113 646. Po ukončení řízení na úřadu práce a vydání průkazu ZTP nebo ZTP/P lze na odboru sociálních věcí Městského úřadu Třinec požádat o parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením.

20. Další informace

---

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

---

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

O průkaz osoby se zdravotním postižením lze požádat na pobočce Úřadu práce ČR.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí, oddělení sociální pomoci.

24. Kontaktní osoba

Jméno: Mgr. David Životský Telefon: 558 306 363 Mobil:--- Funkce: vedoucí oddělení sociální pomoci

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22.05.2017

26. Popis byl naposledy aktualizován

22.05.2017

27. Datum konce platnosti popisu

---

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

---

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku