Životní situace

Životní situace


1. Životní situace (název)

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu


2. Základní informace k životní situaci

Zvláštní příjemce důchodu je fyzická osoba (ve výjimečných případech právnická osoba), zpravidla rodinný příslušník, která je na základě ustanovení obce zmocněna přijímat a hospodařit s dávkami důchodového pojištění (důchodem) za oprávněného příjemce této dávky, který není, např. vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, schopen samostatně přebírat svůj důchod a hospodařit s ním. Zvláštní příjemce důchodu je povinen používat dávky důchodového pojištění podle pokynů oprávněného, ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan, zákonný zástupce, rodinný příslušník.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost může podat příjemce dávky důchodového zabezpečení mající trvalý pobyt na území města Třince nebo jeho zákonný zástupce nebo rodinný příslušník. Na základě podané žádosti je zkoumána nezbytnost ustanovení zvláštního příjemce sociálním šetřením. V oprávněném případě je vydáno rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobně nebo písemně podat žádost (formulář) na níže uvedené instituci.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, odbor sociálních věcí, Jablunkovská 160, 739 61, Třinec.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Mgr. Šárka Mrázová, Kancelář: 359 Tel: 558 306 337 E-mail: sarka.mrazova@trinecko.cz Příjemce důchodu, jehož příjmení začíná na A-CH. Jméno: Libuše Jurčíková, kancelář č. 358, tel.: 558 306 355, e-mail: libuse.jurcikova@trinecko.cz Příjemce důchodu, jehož příjmení začíná na I-M.Jméno: Bc. Marcela Śmilowská Kancelář: 356 Tel: 558 306 349 E-mail: marcela.smilowska@trinecko.cz Příjemce důchodu, jehož příjmení začíná na N-Z . Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00 Další dny: po předchozí telefonické domluvě

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* Písemná žádost na předepsaném formuláři * Občanský průkaz dosavadního příjemce důchodu * Občanský průkaz případného zvláštního příjemce * Aktuální důchodový výměr dosavadního příjemce důchodu * Potvrzení lékaře o nezbytnosti ustanovení zvláštního příjemce důchodu * Souhlas rodinných příslušníků s ustanovením zvláštního příjemce důchodu

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost k vytištění je přiložena nebo je možné žádost vyzvednout u výše uvedených kontaktních osob.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše žádost bude vyřízena do 30 dnů, v některých případech podle § 71 odst. 3 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád až 60 dnů.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci postupu jsou ustanoveni individuálně dle konkrétní žádosti.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Oznámit odboru soc. věcí všechny případné změny mající vliv na ustanovení zvláštního příjemce. Na požádání orgánu, který o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění rozhodl, je povinen prokázat hospodaření s důchodem.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou. Lze využít pouze elektronickou komunikaci prostřednictvím e-mailu: osp@trinecko.cz.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Městského úřadu Třinec, odboru sociálních věcí.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě zneužití prostředků dle platné legislativy.

19. Nejčastější dotazy

---

20. Další informace

---

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky - www.mpsv.cz

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

---

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí, oddělení sociální pomoci.

24. Kontaktní osoba

Jméno: Mgr. David Životský Telefon: 558 306 363 Mobil:--- Funkce: vedoucí oddělení sociální pomoci

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22.05.2017

26. Popis byl naposledy aktualizován

22.05.2017

27. Datum konce platnosti popisu

---

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

---

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku