Životní situace

Životní situace


1. Životní situace (název)

Členství v Klubu seniorů


2. Základní informace k životní situaci

Členem Klubu seniorů (klientem) se může stát senior z třinecka, který je poživatelem starobního důchodu nebo osoba se zdravotním postižením od 18 let věku z třinecka, která je poživatelem invalidního důchodu.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zájemce o členství.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podat přihlášku na předepsaném formuláři - Přihláška k využívání aktivit Klubu seniorů. Současně zaplatit členský příspěvek.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobně se dostavit kdykoliv v provozní době (případně se domluvit telefonicky nebo emailem s organizačním pracovníkem na schůzce) do Klubu seniorů a zde formulář vyplnit, podepsat. Poté je nutné zaplatit členský příspěvek na pokladně.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Klub seniorů, Husova 404, Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V provozní době Klubu seniorů města Třince s organizačními pracovníky Klubu: Jméno: Ivona Gašpariková, Daniela Nieslaniková Tel: 558 993 756 Mob.:774 749 870 E-mail: klub.senioru@trinecko.cz

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* Občanský průkaz

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Je nutné vyplnit Přihlášku k využívání aktivit Klubu seniorů. Přihláška je k dispozici v Klubu seniorů na Husově ulici, na odboru sociálních věcí MěÚ Třinec (kancelář č. 351). Přihlášku je možné také stáhnout z webových stránek www.trinecko.cz/senior.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Členský příspěvek ve výši 150,- Kč na kalendářní rok je třeba uhradit na pokladně MěÚ Třinec.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Členem se zájemce stává ihned po vyplnění přihlášky a zaplacení členského příspěvku.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

---

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

---

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít elektronickou službu.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Vnitřní směrnice č. 22/2013 Provozní řád Klubu seniorů včetně Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2.

16. Jaké jsou související předpisy

---

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

---

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při opakovaném porušení provozního řádu - ukončení členství bez nároku na vrácení členského příspěvku.

19. Nejčastější dotazy

Lze zaplatit pouze poměrnou část členského příspěvku - např. za členství až od září? Nelze.

20. Další informace

---

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Informace podají organizační pracovnice Klubu seniorů v Klubu seniorů na Husově ulici v Třinci a koordinační pracovník aktivizačních činností a prevence na odboru sociálních věcí MěÚ Třinec. Informace jsou také dostupné na webových stránkách Klubu seniorů www.trinecko.cz/senior.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

---

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí, oddělení rozvoje sociálních služeb

24. Kontaktní osoba

Jméno: Bc. Milena Haškovcová Telefon: 558 306 330 Mobil:--- Funkce: koordinátor aktivizačních činností a prevence

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

11.07.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

11.07.2014

27. Datum konce platnosti popisu

---

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

---

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku