Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Adresa pro doručování


2. Základní informace k životní situaci

Podle ustanovení § 10b zákona o evidenci obyvatel lze od 01.07.2009 na písemnou žádost občana vést v evidenci obyvatel též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu. Jedná se o písemnosti doručované dle občanského soudního řádu (soudní obsílky) nebo správního řádu.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan České republiky (dále jen "občan")

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zdržuje-li se občan na jiné adrese, než je jeho místo trvalého pobytu a chce, aby mu na tuto adresu byly doručovány úřední písemnosti (dle občanského soudního řádu nebo správního řádu), může nahlásit adresu pro doručování ohlašovně v místě svého trvalého pobytu. Žádost může rovněž obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, byly písemnosti doručovány; v opačném případě se jedná o datum podání žádosti.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny.
Pokud má žádost podle věty první formu datové zprávy, občan ji po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Ohlašovna obecního úřadu (nebo městského úřadu, magistrátu, úřadu městské části...) příslušná dle místa trvalého pobytu občana.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, odbor vnitřních věcí, evidence obyvatel

Jméno: Ing. Andrea Szlauerová Kancelář: č. 127 Tel: 558 306 125
E-mail: andrea.szlauerova@trinecko.cz

Jméno: Bc. Alena Romanová Kancelář: č. 128 Tel: 558 306 123
E-mail: alena.romanova@trinecko.cz

Jméno: Bc. Jaroslava Molinová Kancelář: č. 128 Tel: 558 306 124
E-mail: jaroslava.molinova@trinecko.cz

Jméno: Lucie Cieślarová Kancelář: č. 128 Tel: 558 306 126
E-mail: lucie.cieslarova@trinecko.cz

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou

Občanský průkaz nebo cestovní pas

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Příslušné formuláře jsou k dispozici na odboru vnitřních věcí, evidence obyvatel - k.č. 127, 128

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podatelna: epodatelna@trinecko.cz ID datové schránky: 4anbqsj

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

§ 10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

16. Jaké jsou související předpisy

§ 46a občanského soudního řádu (zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů)
§ 19 odst. 3 správního řádu (zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
19. Nejčastější dotazy

Vybírá se správní poplatek za nahlášení doručovací adresy? Tento úkon není zpoplatněn.

20. Další informace

Nejsou.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Nejsou.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nejsou.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec, odbor vnitřních věcí, správní oddělení

24. Kontaktní osoba

Jméno: Ing. Andrea Szlauerová, Telefon: 558 306 125
Funkce: vedoucí správního oddělení

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

20.08.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

20.08.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Nejsou.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku