Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Zprostředkování kontaktu


2. Základní informace k životní situaci

Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti občana staršího 15let o zprostředkování kontaktu zprostředkuje kontakt s jiným občanem uvedeným v žádosti. Zprostředkováním kontaktu se rozumí písemné oslovení kontaktované osoby ministerstvem vnitra, poté, kdy je provedena její jednoznačná identifikace v informačním systému evidence obyvatel. Ministerstvo vnitra kontaktované osobě sdělí kontaktní údaje osoby, která ji hledá. Zároveň Ministerstvo vnitra sdělí kontaktující osobě (žadateli), že její kontaktní údaje byly předány osobě, kterou hledá. Ministerstvo vnitra písemně vyrozumí žadatele o výsledku hledání také v následujících případech:

  • pokud se kontaktovanou osobu nepodaří v informačním systému evidence obyvatel jednoznačně identifikovat,
  • pokud kontaktovaná osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky,
  • pokud kontaktovaná osoba zemřela, popř. byla prohlášena rozhodnutím soudu za nezvěstnou nebo za mtrvou.

V ostatních případech Ministerstvo vnitra zašle kontaktované osobě informaci o kontaktující osobě (žadateli), avšak kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá zkontaktovat.
V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat občan starší 15let

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Občan se dostaví do příslušné kanceláře Městského úřadu v Třinci, kde vyplní žádost o zprostředkování kontaktu.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti na Městském úřadu v Třinci

6. Na které instituci životní situaci řešit

Zprostředkování kontaktu provádí Ministerstvo vnitra České republiky - odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel. Žádost lze podat přímo ministerstvu vnitra nebo prostřednictvím Městského úřadu v Třinci, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor vnitřních věcí, evidence obyvatel

Jméno: Ing. Andrea Szlauerová, Kancelář: č. 127, Tel: 558 306 125
E-mail: andrea.szlauerova@trinecko.cz

méno: Bc. Alena Romanová, Kancelář: č. 128, Tel: 558 306 123
E-mail: alena.romanova@trinecko.cz

Jméno: Bc. Jaroslava Molinová, Kancelář: č. 128, Tel: 558 306 124
E-mail: jaroslava.molinova@trinecko.cz

Jméno: Lucie Cieślarová, Kancelář: č. 128, Tel: 558 306 126
E-mail: lucie.cieslarova@trinecko.cz

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
  • Občanský průkaz,
  • nebo cestovní pas
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Příslušné formuláře jsou k dispozici na odboru vnitřních věcí, evidence obyvatel - k.č. 127, 128

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

500 Kč

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
  • Žadatel o zprostředkování kontaktu = kontaktující osoba
  • Osoba, která je hledána = kontaktovaná osoba
  • Zprostředkování kontaktu = Ministerstvo vnitra ČR
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné další činnosti nejsou po žadateli požadovány

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podatelna: epodatelna@trinecko.cz
ID datové schránky: 4anbqsj

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 12 odst. 1 písm. c)

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou.

19. Nejčastější dotazy

Když se zprostředkování kontaktu neuskuteční, bude nám vrácen správní poplatek?
V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

20. Další informace

Nejsou.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Webové stránky Ministerstva vnitra ČR

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nejsou.

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec, odbor vnitřních věcí, správní oddělení

24. Kontaktní osoba

Jméno: Ing. Andrea Szlauerová, Telefon: 558 306 125
Funkce: vedoucí správního oddělení

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

20.08.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

01.01.2016

27. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Nejsou.

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku