Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Postup při podání žádosti o povolení uhradit pohledávku ve splátkách


2. Základní informace k životní situaci
Oddělení právní vymáhá pohledávky města Třinec vůči dlužníkům, které vznikly v souvislosti s hospodařením s rozpočtovými prostředky, ze smluv, z náhrad škody, z občanskoprávních, obchodněprávních vztahů apod.
Na základě žádosti dlužníka může město povolit uzavření dohody o uznání dluhu a zaplacení pohledávky ve splátkách.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Dlužník, zákonný zástupce nebo zástupce na základě plné moci.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Dlužník podá písemnou žádost o povolení úhrady pohledávky ve splátkách (náležitosti žádosti jsou uvedeny v bodě 5).
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním písemné žádosti o povolení úhrady pohledávky ve splátkách, která musí obsahovat:
* přesné označení dlužníka;
* identifikace pohledávky;
* důvod, pro který povolení splátek žádá;
* návrh výše měsíčních splátek a doby jejich splatnosti.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Jednotlivé odbory a oddělení Městského úřadu Třinec vedou ve své evidenci pohledávky, které vznikly v souvislosti s jejich činností (např. evidenci dlužného nájemného za byty či nebytové prostory vede odbor správy majetku města, pohledávky z titulu náhrady škody na městském mobiliáři nebo dopravním značení eviduje odbor dopravy apod.)
Jako první krok při řešení této situace doporučujeme, aby se dlužník spojil s příslušným odborem a zjistil, v jaké fázi se vymáhání pohledávky nachází, když v počáteční fázi lze i na příslušném odboru sepsat prohlášení o uznání dluhu jako jednostranný právní úkon a požádat o povolení splátek dluhu.
V případě, že je vymáhání pohledávky předáno právnímu oddělení, výše popsané právní úkony řeší s dlužníkem oddělení právní (kontakty uvedeny v bodě 7).
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Mgr Ewa Sniegonová Kancelář: 310b Tel: 558 306 160 E-mail: ewa.sniegonova@trinecko.cz JUDr. Jiří Luka Kancelář: 310a Tel.: 558 306 165 E-mail: jiri.luka@trinecko.cz Marie Bocková Kancelář: 310a Tel.: 558 306 161 E-mail: marie.bockova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
* průkaz totožnosti (zástupce plnou moc)
* doklady prokazující vznik pohledávky
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty stanoveny nejsou
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Další účastníci stanoveni nejsou
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Pouze pro informativní sdělení lze využít e-mailů zaměstnanců oddělení právního.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
16. Jaké jsou související předpisy
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Na uzavření dohody o splátkách není právní nárok.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce se neuplatňují (nejsou tím myšleny sankce za pozdní úhradu pohledávky, jako jsou zákonné či smluvní úroky z prodlení, poplatky z prodlení či smluvní pokuty).
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Informace či právní pomoc dlužníkům poskytují advokátní kanceláře, různá občanské sdružení a poradny
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Oddělení právní Městského úřadu Třinec
24. Kontaktní osoba
Jméno: Mgr. Rafal Zawadzki Telefon: 558 306 184 Mobil: 774 749 813
Funkce: vedoucí oddělení právního
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
18.08.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
27. Datum konce platnosti popisu
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku