Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Postoupení nájemní smlouvy na městský byt (směna bytů)


2. Základní informace k životní situaci
Směny bytů město Třinec realizuje prostřednictvím postoupení smluv. Je postupováno dle §1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vnitřní směrnice č. 1/2013 Zásady pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince (k dispozici na webových stránkách města Třince http://www.trinecko.cz/formulare/?id=SMM).
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Nájemce/Nájemci bytů
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podat žádost o postoupení nájemní smlouvy mohou společně nájemci bytů na předepsaném tiskopise. Postupník i postupitel nájemní smlouvy musí být nájemcem bytu, kdy postoupením nájemní smlouvy dojde k výměně bytů.
S postoupením nájemní smlouvy musí souhlasit také manžel/manželka, který/která má k bytu právo bydlení.
Při udělování souhlasu postoupení nájemní smlouvy bude postupováno podle následujících pravidel:
* bude upřednostňováno postoupení nájemní smlouvy mezi městskými byty navzájem,
* každé postoupení nájemní smlouvy bude posuzováno individuálně,
* bude sledován hlavní účel postoupení nájemní smlouvy, kterým je lepší využití bytů s ohledem na jejich velikost, kvalitu a s tím spojenou výši nájemného, umístění bytu v obci, zvláštní potřeby nájemců (zdravotní, rodinné, sociální, pracovní, apod.).
Žádost o postoupení smlouvy bude projednána v bytové komisi a následně postoupena k rozhodnutí radě města.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Nájemci si mohou žádost o postoupení smlouvy vyzvednout a vyplnit v kanc. č. 234 na odboru správy majetku města nebo stáhnou prostřednictvím webových stránek města Třince a vyplněnou podat
- osobně v kanc. 234, odbor správy majetku města, MěÚ Třinec nebo
- na podatelnu MěÚ Třinec
- prostřednictvím pošty na adresu MěÚ Třinec, odbor správy majetku města, Jablunkovská 160,
739 61 Třinec
- datovou schránkou 4anbqsj
6. Na které instituci životní situaci řešit
MěÚ Třinec, Jablunkovská 160, 73961 Třinec.
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Ing. Markéta Ulmannová Kancelář: č. 234 Tel: 558 306 282 E-mail: marketa.ulmannova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
* občanský průkaz
* případně pas
* plnou moc, je-li zájemce zastupován (podpis obou potřebný, ověření není nutné)
* výpis ze živnostenského nebo obchodního rejstříku, případně z jiné zákonem upravené evidence
* potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Třinec (kanc. č. 208 - odbor ekonomický¨)
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formuláře k vytištění si můžete stáhnout z adresy http://www.trinecko.cz/formulare/?id=SMM, popřípadě jsou k dispozici k vyzvednutí v kanc. 234, odbor správy majetku města, MěÚ Třinec.
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Zpravidla do 30dnů, jinak v závislosti na termínech bytové komise a rady města.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Manžel/manželka
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
14. Elektronická služba, kterou lze využít
datová schránka: 4anbqsj e-mail: marketa.ulmannova@trinecko.cz
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
16. Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Neuplatňují se.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
Nájemce není oprávněn postoupit, a to ani částečně nájemní smlouvu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Osobně na odboru správy majetku města MěÚ Třinec, kanc. 234 v 1. patře budovy čp. 160 na ul. Jablunkovské v Třinci u Ing. Markéty Ulmannové, nebo telefonicky na čísle 558 306 282, případně e-mailem marketa.ulmannova@trinecko.cz.
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor správy majetku města MěÚ Třinec
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Markéta Ulmannová Telefon: 558 306 282 Mobil:
Funkce: referent majetkoprávního oddělení odboru správy majetku města
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.09.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
01.09.2014
27. Datum konce platnosti popisu
Není stanoveno.
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku