Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Prodlužování nájemní smlouvy na městský byt


2. Základní informace k životní situaci

Stávající nájemci, kteří mají nájemní smlouvu uzavřenou na dobu určitou, jsou povinni dostavit se k prodloužení nájemního vztahu. Nájemci nebudou městem Třinec upozorněni na skončení platnosti nájemní smlouvy.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Nájemce/nájemci městského bytu.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Každý nájemce je povinen nejpozději poslední úřední den před skončením účinnosti nájemní smlouvy dostavit se sám na odbor správy majetku města k uzavření dodatku na prodloužení nájemní smlouvy. Při prodlužování nájemních smluv bude postupováno dle platné vnitřní směrnice č. 1/2013 Zásady pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince, která je k dispozici na webových stránkách města Třince http://www.trinecko.cz/predpisy/vnitrni.php?id=find&fulltext=z%E1sady+pro+hospoda%F8en%ED+s+byty, popř. je k nahlédnutí viz bod 7.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavit se k prodloužení nájemní smlouvy na Městský úřad Třinec do data účinnosti nájemní smlouvy, nejpozději však poslední úřední den před skončením účinnosti.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Ing. Markéta Ulmannová Kancelář: č. 234 Tel: 558 306 282 E-mail: marketa.ulmannova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* Občanský průkaz * Potvrzení o úhradě nájmu za poslední dva kalendářní měsíce před skončením platnosti nájemní smlouvy * Potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Třinec (kanc. č. 208 - ekonomický odbor)

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
14. Elektronická služba, kterou lze využít

datová schránka: 4anbqsj e-mail: marketa.ulmannova@trinecko.cz

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě, že se nájemce nedostaví do data účinnosti nájemní smlouvy, nebude mu tato nájemní smlouva prodloužena a nájemce bude vyzván k vrácení bytu pronajímateli.

19. Nejčastější dotazy

Jak mám postupovat, pokud jsem se v termínu nedostavil k prodloužení nájemní smlouvy? V případě, že chce uživatel nadále užívat předmětný městský byt a nejsou u něj evidovány dluhy související s nájmem bytu ani jiné dluhy vůči městu Třinec, což žadatel musí prokázat, je povinen požádat o uzavření nové nájemní smlouvy (rozhoduje rada města po předchozím projednání v bytové komisi).

20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobně na odboru správy majetku města MěÚ Třinec, kanc. 234 v 1. patře budovy čp. 160 na ul. Jablunkovské v Třinci u Ing. Markéty Ulmannové, nebo telefonicky na čísle 558 306 282, případně e-mailem marketa.ulmannova@trinecko.cz

22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správy majetku města MěÚ Třinec

24. Kontaktní osoba

Jméno: Ing. Markéta Ulmannová Telefon: 558 306 282 Mobil: Funkce: referent majetkoprávního oddělení odboru správy majetku města

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

01.09.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku