Životní situace

Životní situace




1. Životní situace (název)

Pronájem zadluženého městského bytu


2. Základní informace k životní situaci

Jedná se o nabídku bytu s dlužnou částkou žadatelům z užšího pořadí na přidělení bytu nebo široké veřejnosti. Byty s dlužnou částkou jsou nabídnuty veřejnosti prostřednictvím úřední desky, webových stránek města Třince http://www.trinecko.cz/smm/pronajem.php informační tabule na odboru SMM, popř. regionální televize. Pronájem zadlužených bytů je upraven ve vnitřní směrnici č. 1/2013 Zásady pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince (dále jen "Zásady"), která je k dispozici na webových stránkách http://www.trinecko.cz/predpisy/vnitrni.php?id=find&fulltext=z%E1sady+pro+hospoda%F8en%ED+s+byty, popř. je k nahlédnutí v tištěné verzi viz bod. 7

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

- žadatelé, jejichž žádost o byt je zařazena v užším pořadí - široká veřejnost - žadatelé nejsou povinni splňovat podmínky pro příjem žádostí o byty dle "Zásad".

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatelé, jejichž žádost o byt je zařazena v užším pořadí, jsou s nabídkou bytu s dlužnou částkou pronajímatelem osloveni a v případě jejich zájmu navrhne bytová komise pořadí žadatelů pro přidělení bytu. V případě zájmu o byt s dlužnou částkou z řad veřejnosti je žadatel povinen o takovýto konkrétně nabídnutý byt podat žádost na předepsaném formuláři. O uzavření nájemní smlouvy na zadlužený městský byt bude jednat bytová komise a následně rozhodovat rada města. Pronajímatel požaduje dlužnou částku zaplatit najednou před podpisem nájemní smlouvy.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobním podáním žádosti o byt s dlužnou částkou na podatelně MěÚ Třinec nebo listovní zásilkou na adresu Městský úřad Třinec, odbor správy majetku města, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, popř. prostřednictvím datové schránky 4anbqsj.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 73961 Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Ing. Markéta Ulmannová Kancelář: 234 Tel: 558 306 282 E-mail: marketa.ulmannova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* občanský průkaz * případně pas * plnou moc, je-li zájemce zastupován (podpis obou potřebný, ověření není nutné) výpis ze živnostenského nebo obchodního rejstříku, případně z jiné zákonem upravené evidence ? potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Třinec (kanc. č.208 - ekonomický odbor)

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře k vytištění si můžete stáhnout z adresy http://www.trinecko.cz/formulare/?id=SMM popřípadě jsou k dispozici k vyzvednutí v kanc. 234, odbor správy majetku města, MěÚ Třinec.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30dnů ode dne přijetí nabídky a dále v závislosti na termínech jednání bytové komise a schůzích rady města.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

manžel, manželka, popř. přítel, přítelkyně

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
14. Elektronická služba, kterou lze využít

datová schránka: 4anbqsj e-mail: marketa.ulmannova@trinecko.cz

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Neuplatňují se.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
19. Nejčastější dotazy

Lze uhradit dlužnou částku ve splátkách? Pronajímatel požaduje dlužnou částku zaplatit najednou před podpisem nájemní smlouvy.

20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobně na odboru správy majetku města MěÚ Třinec, kanc. 234 v 1. patře budovy čp. 160 na ul. Jablunkovské v Třinci u Ing. Markéty Ulmannové, nebo telefonicky na čísle 558 306 282, případně e-mailem marketa.ulmannova@trinecko.cz.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správy majetku města, MěÚ Třinec

24. Kontaktní osoba

Jméno: Ing. Markéta Ulmannová Telefon: 558 306 282 Mobil: Funkce: referent majetkoprávního oddělení odboru správy majetku města

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

01.09.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku