Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích


2. Základní informace k životní situaci
Získat stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je nutné, pokud chce právnická nebo fyzická osoba umístit přechodně svislé nebo vodorovné dopravní značení na místní komunikaci nebo silnici II. a III. třídy.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
- fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům)
- právnická osoba (zastoupená oprávněnou osobou)
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Městský úřad Třinec, stanoví přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích a silnicích II. a III. třídy na území města Třince a v obcích, spadajících do správního území Městského úřadu Třinec, jakožto úřadu obce s rozšířenou působností.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Písemnou žádost:
- podat na podatelně Městského úřadu Třinec,
- zaslat poštou na adresu: Městský úřad Třinec, odbor dopravy, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec, odbor dopravy, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Ing. Lada Bartošová Kancelář: 243 Tel: 558 306 296 E-mail: lada.bartosova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
K žádosti se dokládá:
* písemné vyjádření Policie ČR, Dopravního inspektorátu Třinec k návrhu umístění přechodného dopravního značení
* plná moc v případě zastupování
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář žádosti je k dispozici na Městském úřadě Třinec, odbor dopravy. Formuláře k vytištění si můžete stáhnout z adresy: http://trinecko.cz/formulare/ - odbor dopravy
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
O žádosti bude rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Příslušný orgán Policie ČR, Dopravní inspektorát Třinec
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žádné
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Tuto situaci je možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou či pomocí datové schránky.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
§ 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
16. Jaké jsou související předpisy
Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava
a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Nejsou žádné opravné prostředky, jelikož se na toto řízení nevztahuje správní řád.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Nejsou stanoveny.
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Třinec
Odbor dopravy
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Alena Lasotová Telefon: 558 306 291 Mobil: 774 749 887
Funkce: vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.05.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
23.08.2014
27. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti není stanoven
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku