Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Pronájem prostor - garáží a garážových kójí v majetku města


2. Základní informace k životní situaci

Město Třinec pronajímá prostory - garáže a garážové kóje ve svém vlastnictví na dobu neurčitou zpravidla s tříměsíční výpovědní lhůtou. Postupuje se dle právních předpisů, a to dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanských zákoník, v platném znění. Prostory se pronajímají dle evidence žadatelů vedené na odboru SMM. V případě, že o prostor nemá nikdo ze žadatelů evidovaných na odboru SMM zájem, probíhá výběr zájemce obálkovou metodou. Nabídka volných prostor je zveřejněna na úřední desce (min. po dobu 15 dnů) a webových stránkách města Třince www.trinecko.cz, příp. regionální televizi.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Níže uvedení zájemci, kteří nemají garáž v osobním vlastnictví: - fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) - fyzická osoba podnikající - právnická osoba v zastoupení oprávněné osoby

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

- zájemce nesmí mít vůči městu Třinec neuhrazený závazek - žádost musí obsahovat základní údaje o žadateli, kopii technického průkazu vozidla ve vlastnictví žadatele, kopii výpisu ze živnostenského či obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem upravené evidence

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

* podáním písemné žádosti na podatelně MěÚ Třinec, ul. Jablunkovská 160, 739 61 Třinec * zasláním písemné žádosti poštou na adresu Městský úřad Třinec, odbor správy majetku města, ul. Jablunkovská 160, 739 61 Třinec * prostřednictvím e-mailu na adresu: erna.szurmanova@trinecko.cz, který bude na podatelně zaevidován * datovou schránkou 4anbqsj

6. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Erna Szurmanová Kancelář: 235 Tel: 558 306 277 E-mail: erna.szurmanova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* občanský průkaz * případně pas * plnou moc, je-li zájemce zastupován (podpis obou potřebný, ověření není nutné) * výpis ze živnostenského nebo obchodního rejstříku, případně z jiné zákonem upravené evidence * kopii technického průkazu vozidla ve vlastnictví žadatele (ověření není vyžadováno)

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů ode dne podání žádosti.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Manžel, manželka

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě, že zájemce po podání žádosti bude muset z jakýchkoliv důvodů od své žádosti odstoupit, oznámí bez časového prodlení tuto skutečnost na odbor správy majetku města - telefonicky 558 306 277, nebo e-mailem erna.szurmanova@trinecko.cz.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

datová schránka: 4anbqsj e-mail: erna.szurmanova@trinecko.cz

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Neuplatňují se.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
19. Nejčastější dotazy

Kdy se může stát, že nebudu zařazen do evidence žadatelů o garáž? Bude-li mít žadatel garáž ve svém osobním vlastnictví. Jaká je lhůta pro vyřízení žádosti o garáž? Lhůta pro vyřízení žádosti o přidělení garáže či garážové kóje je v současné době zpravidla 2-3 rok.

20. Další informace

Za předpokladu splnění všech podmínek pro přijetí žádosti obdrží žadatel sdělení o zařazení do evidence žadatelů. Při nesplnění podmínek je žadatel informován o nezařazení žádosti do evidence žadatelů včetně uvedení důvodu. Přidělení garáže či garážové kóje je závislé na počtu žadatelů a počtu uvolněných garáží i garážových kójí.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobně na odboru správy majetku města MěÚ Třinec, kanc. č. 235 v 1. patře budovy čp. 160 na ul. Jablunkovské v Třinci u paní Erny Szurmanové, nebo telefonicky na čísle 558 306 277, případně e-mailem erna.szurmanova@trinecko.cz.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správy majetku města MěÚ Třinec

24. Kontaktní osoba

Jméno: Erna Szurmanová Telefon: 558 306 277 Mobil: Funkce: referent majetkoprávního oddělení odboru správy majetku města

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

01.09.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku