Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Krátkodobý pronájem/pacht prostor a prostor sloužících podnikání v majetku města


2. Základní informace k životní situaci

Město Třinec může pronajmout prostory a prostory sloužící podnikání ve svém vlastnictví ke krátkodobému využití na dobu určitou, max. však na dobu 29 dní.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

- fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) - fyzická osoba podnikající - právnická osoba v zastoupení oprávněné osoby

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

- zájemce nesmí mít vůči městu Třinec neuhrazený závazek - zájemce podá písemnou žádost s uvedením svých identifikačních a kontaktních údajů MěÚ Třinec

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

- osobně v kanc. č. 237 na odboru správy majetku města MěÚ Třinec - písemnou žádostí osobně nebo listovní zásilkou na adresu MěÚ Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, e-mailem anita.dockalova@trinecko.cz nebo datovou schránkou 4anbqsj

6. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Mgr. Anita Dočkalová Kancelář: č. 237 Tel: 558 306 275, 774 749 863 E-mail: anita.dockalova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* občanský průkaz * případně pas * plnou moc, je-li zájemce zastupován (podpis obou potřebný, ověření není nutné) * výpis ze živnostenského nebo obchodního rejstříku, případně z jiné zákonem upravené evidence

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do druhého dne od přijetí žádosti, nejdéle do 30dní.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Nejsou

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě, že zájemce po podání žádosti bude muset z jakýchkoliv důvodů od své žádosti odstoupit, oznámí bez časového prodlení tuto skutečnost na odbor správy majetku města - telefonicky 558 306 275, 774 749 863 nebo e-mailem anita.dockalova@trinecko.cz.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

datová schránka: 4anbqsj e-mail: anita.dockalova@trinecko.cz

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

16. Jaké jsou související předpisy

Vnitřní směrnice města č. 17/2013 "Ceník pro stanovení finančních úhrad při nakládání s majetkem ve vlastnictví města Třince" http://trinecko.cz/smm/pronajem.php .

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Neuplatňují se.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
19. Nejčastější dotazy

Kde zjistím nabídku prostorů ke krátkodobému pronájmu? Nabídku prostorů ke krátkodobému pronájmu zjistíte osobně na odboru správy majetku města MěÚ Třinec v kanc. č. 237 u Mgr. Anita Dočkalové, telefonicky na číslech 558 306 275 nebo prostřednictvím e-mailu anita.dockalova@trinecko.cz.

20. Další informace

Před podáním žádosti si lze na tel. číslech 558 306 275, 774 749 863 domluvit prohlídku.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobně na odboru správy majetku města MěÚ Třinec, kanc. č. 237 v 1. patře budovy čp. 160 na ul. Jablunkovské v Třinci u Mgr. Anity Dočkalové, nebo telefonicky na číslech 558 306 275, 774 749 863, případně e-mailem anita.dockalova@trinecko.cz.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správy majetku města MěÚ Třinec

24. Kontaktní osoba

Jméno: Mgr. Anita Dočkalová Telefon: 558 306 275 Mobil: 774 749 863 Funkce: referent majetkoprávního oddělení odboru správy majetku města

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

01.09.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku