Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Podnájem v prostorech a prostorech sloužících podnikání v majetku města


2. Základní informace k životní situaci

Město Třinec pronajímá prostory a prostory sloužící podnikání ve svém vlastnictví, v nichž lze nájemcům vyjít vstříc a udělit souhlas s podnájmem pro třetí osobu. Podnájemní vztah je vždy na dobu určitou, nejdéle po dobu trvání smluvního vztahu uzavřeného mezi městem Třinec a žadatelem v pozici nájemce.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Nájemce prostorů nebo prostorů sloužících podnikání, který má s městem Třinec uzavřenou příslušnou smlouvu.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

- nájemce ani třetí osoba nesmějí mít vůči městu Třinec neuhrazený závazek - nájemce podá písemnou žádost, která bude projednána v majetkoprávní komisi MěÚ Třinec a následně předložena k rozhodnutí Radě města Třince; o výsledku jednání budou nájemce i osoba, pro kterou je podnájem vyřizován, informováni obratem

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

- písemnou žádostí doručenou na podatelnu MěÚ Třinec, osobně, listovní zásilkou na adresu MěÚ Třinec, odbor správy majetku města, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, e-mailem anita.dockalova@trinecko.cz nebo datovou schránkou 4anbqsj

6. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Mgr. Anita Dočkalová Kancelář: č. 237 Tel: 558 306 275, 774 749 863 E-mail: anita.dockalova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

- výpis ze živnostenského nebo obchodního rejstříku, případně z jiné zákonem upravené evidence, osoby, pro které je podnájem žádán

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Převážně do 30dnů od dne podání žádosti.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Odbor stavebního řádu a územního plánování v případě, že se s podnájmem bude také rozšiřovat sjednaný účel užívání prostorů.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě, že nájemce po podání žádosti bude muset z jakýchkoliv důvodů od své žádosti odstoupit, oznámí bez časového prodlení tuto skutečnost na odbor správy majetku města - telefonicky 558 306 275, 774 749 863 nebo e-mailem anita.dockalova@trinecko.cz.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

datová schránka: 4anbqsj e-mail: anita.dockalova@trinecko.cz

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Neuplatňují se.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace

V případě udělení souhlasu nájemci s podnájmem pro třetí osobu, bude nájemce vyzván k předložení podnájemní smlouvy, zpravidla ve lhůtě do 30dní ode dne oznámení rozhodnutí Rady města Třince.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobně na odboru správy majetku města MěÚ Třinec, kanc. č. 237 v 1. patře budovy čp. 160 na ul. Jablunkovské v Třinci u Mgr. Anity Dočkalové, nebo telefonicky na číslech 558 306 275, 774 749 863, případně e-mailem anita.dockalova@trinecko.cz.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správy majetku města MěÚ Třinec

24. Kontaktní osoba

Jméno: Mgr. Anita Dočkalová Telefon: 558 306 275 Mobil: 774 749 863 Funkce: referent majetkoprávního oddělení odboru správy majetku města

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

01.09..2014

27. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku