Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Pronájem/pacht městských pozemků


2. Základní informace k životní situaci

Nabídka pronájmu/pachtu pozemku nebo jeho části ve vlastnictví města Třince je zveřejňována na úřední desce a webových stránkách města Třince www.trinecko.cz po dobu min. 15 dnů. Výběr zájemce je prováděn formou výběrového řízení, v ojedinělých případech předem určenému zájemci.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

- fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) - fyzická osoba podnikající - právnická osoba v zastoupení oprávněné osoby

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel nesmí mít vůči městu Třinec neuhrazený závazek. Podání písemné žádosti o pronájem/pacht konkrétního pozemku nebo jeho části, s uvedením účelu pronájmu, doby pronájmu, doložením snímku katastrální mapy (kopie) se zákresem. Žádost bude předložena k projednání majetkoprávní komisi a ke konečnému rozhodnutí Radě města Třince. O výsledku jednání je žadatel informován obratem.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o pronájem/pacht pozemku na podatelnu MěÚ Třinec.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Ing. Karin Přikrylová Kancelář: 267 Tel: 558 306 272, 774 749 867 E-mail: karin.prikrylova@trinecko.cz Jméno: Ing. Petra Byrtusová Kancelář: 268 Tel: 558 306 274 E-mail: petra.byrtusova@trinecko.cz Jméno: Martina Buzková Kancelář: 268 Tel: 558 306 273 E-mail: martina.buzkova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

K podpisu nájemní smlouvy/pachtu * občanský průkaz * případně pas * plnou moc, je-li zájemce zastupován (podpis obou potřebný, ověření není vyžadováno) * výpis ze živnostenského nebo obchodního předložit občanský průkaz, případně plnou moc, je-li žadatel zastupován

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o pronájem pozemku/pachtu je k dispozici na odboru správy majetku města, MěÚ Třinec

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Konečná lhůta činí cca 60 dnů. Odvíjí se dle zákona o obcích a je závislá mj. i na termínech schůzí rady města.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Dle situace - vyjadřuje se odbor dopravy, odbor životního prostředí a zemědělství, odbor stavebního řádu a územního plánování.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
14. Elektronická služba, kterou lze využít
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

16. Jaké jsou související předpisy

Vnitřní směrnice města č. 10/2010 "Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí", vnitřní směrnice města č. 17/2013 "Ceník pro stanovení finančních úhrad při nakládání s majetkem ve vlastnictví města Třince" http://trinecko.cz/predpisy/vnitrni.php?id=find&fulltext=Cen%EDk+pro+stanoven%ED+finan%E8n%EDch

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Neuplatňují se.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobně na odboru správy majetku města MěÚ Třinec, kanc. č. 267 a 268 v 1. patře budovy čp. 160 na ul. Jablunkovské v Třinci.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správy majetku města MěÚ Třinec.

24. Kontaktní osoba

Jméno: Ing. Karin Přikrylová Telefon: 558 306 272 Mobil: 774 749 867 Funkce: vedoucí majetkoprávního oddělení odboru správy majetku města Jméno: Ing. Petra Byrtusová Telefon: 558 306 274 Funkce: referent majetkoprávního oddělení odboru správy majetku města Jméno: Martina Buzková Telefon: 558 306 273 Funkce: referent majetkoprávního oddělení odboru správy majetku města

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

01.09.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku