Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Vydání registrační značky pří ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození.


2. Základní informace k životní situaci

Tato situace se týká případu ztráty, odcizení, zničení nebo poškození registrační značky.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník nebo provozovatel vozidla

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V případě, že vlastník nebo provozovatel vozidla ztratí, zničí, poškodí nebo mu byla odcizena registrační značka, požádá ve lhůtě do 10 pracovních dnů o vydání nové registrační značky.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemná žádost se podává na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností .

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, odbor dopravy

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Mgr. Pavlína Sochovrová Kancelář: 147a Tel: 558 306 306 E-mail: pavlina.sochorova@trinecko.cz Jméno: Marie Gieraczková Kancelář: 147 Tel: 558 306 307 E-mail: marie.gieraczkova@trinecko.cz Jméno: Jarmila Bilková Kancelář: 147 Tel: 558 306 305 E-mail: jarmila.bilkova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Úterý: 8:00 - 13.00 Středa: 8:00 - 17:00 Bc. Radomír Penčák Kancelář: 146 Tel: 558 306 304 E-mail: radomir.pencak@trinecko.cz Jméno: Lenka Lasotová Kancelář: 146 Tel: 558 306 303 E-mail: lenka.lasotova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Úterý: 8:00 - 13:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* vyplněná "Žádost o vydání tabulky s registrační značkou" nebo "Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou"

* občanský průkaz

* osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz velký)

* osvědčení o registraci vozidla část I. (technický průkaz malý),

* poškozené, případně zbylé tabulky registrační značky

* doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla státním občanem České republiky, * živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, pokud jde o registraci na IČ

* plná moc v případě zastupování za dotyčnou osobu

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

"Žádost o vydání tabulky s registrační značkou" nebo "Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou"

je k dispozici na přepážce pracoviště Městského úřadu Třinec nebo ke stažení na internetových stránkách města Třinec http://www.trinecko.cz/formulare/ (žádost musí být vytištěna oboustranně na papíru formátu A4, jinak nebude přijata)

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

200,-Kč za 1 ks registrační značky, 50,-Kč za provedení změny

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při předložení všech požadovaných dokladů vyřízeno na místě, v komplikovanějších případech 30 dnů.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud je žádosti vyhověno, nejsou stanoveny. Pokud není žádosti vyhověno, lze podat ve lhůtě do 15 dnů odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva dopravy ČR, www.mdcr.cz

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Registr vozidel - Registrace vozidla

Registr vozidel - Vydání nového dokladu pří ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození

Registr vozidel - Vydání registrační značky pří ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození

Registr vozidel - Výdej dat z registru silničních vozidel

Registr vozidel - Vyřazení vozidla z registru vozidel

Registr vozidel - Zánik vozidla

Registr vozidel - Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Třinec odbor dopravy oddělení dopravně správních agend

24. Kontaktní osoba

Jméno: Bc. Bohdan Dziadek Telefon: 558 306 300 Mobil: 774 749 889 Funkce: vedoucí oddělení dopravně správních agend

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.06.2017

26. Popis byl naposledy aktualizován

29.05.2017

27. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku