Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Prodej nemovitostí města


2. Základní informace k životní situaci

Jedná se o prodej nemovitých věcí v majetku města - prodej pozemku nebo jeho části, objektu, prostoru, prostoru sloužícího podnikání a bytu ve vlastnictví města Třince. Záměr odprodeje je zveřejňován na úřední desce a webových stránkách města www.trinecko.cz po dobu min. 15 dní. Výběr zájemce je prováděn formou výběrového řízení, v ojedinělých případech předem určenému zájemci.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

- fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) - fyzická osoba podnikající - právnická osoba v zastoupení oprávněné osoby

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

- Žadatel nesmí mít vůči městu Třinec neuhrazený závazek. - Podání písemné žádosti o koupi pozemku nebo jeho části, objektu, prostoru, prostoru sloužícího podnikání a bytu ve vlastnictví města Třince. - U pozemku nutno uvést parcelní číslo, katastrální území, účel koupě. Pokud se jedná o část pozemku, nutno doložit snímek katastrální mapy se zákresem požadované části pozemku. - U objektu nutno uvést číslo popisné nebo číslo evidenční, parcelní číslo pozemku, jehož je objekt součástí a katastrální území. - U prostoru a prostoru sloužícího podnikání nutno uvést číslo popisné nebo číslo evidenční objektu, ve kterém se prostor nachází, parcelní číslo pozemku, jehož je objekt součástí a katastrální území. - U bytu nutno uvést číslo popisné bytového domu, ve kterém se byt nachází, parcelní číslo pozemku, jehož je dům součástí a katastrální území. - Žádost bude předložena k projednání majetkoprávní komisi rady města, radě a zastupitelstvu města, o výsledku jednání je žadatel informován obratem.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti na podatelnu MěÚ Třinec.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, odbor správy majetku města, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Ing. Karin Přikrylová Kancelář: 267 Tel: 558 306 272, 774 749 867 E-mail: karin.prikrylova@trinecko.cz Jméno: Ing. Petra Byrtusová Kancelář: 268 Tel: 558 306 274 E-mail: petra.byrtusova@trinecko.cz Jméno: Martina Buzková Kancelář: 268 Tel: 558 306 273 E-mail: martina.buzkova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

K podpisu kupní smlouvy: * občanský průkaz * případně pas * plnou moc, je-li zájemce zastupován (podpis obou potřebný, ověření není vyžadováno)

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o odprodej pozemku je k dispozici na odboru správy majetku města, MěÚ Třinec.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek ve výši 30 Kč za ověření podpisu v kupní smlouvě s úhradou v hotovosti na pokladně MěÚ Třinec.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Konečná lhůta činí cca 4 měsíce. Odvíjí se dle zákona o obcích a je závislá na termínech zasedání orgánů města.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Dle situace - vyjadřuje se odbor dopravy, odbor životního prostředí a zemědělství, odbor stavebního řádu a územního plánování.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
14. Elektronická služba, kterou lze využít
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

16. Jaké jsou související předpisy

Vnitřní směrnice města č. 9/2010 "Zásady převodu a nabytí nemovitostí" a vnitřní směrnice města č. 1/2013 "Zásady pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince". http://trinecko.cz/predpisy/vnitrni.php?id=find&fulltext=Cen%EDk+pro+stanoven%ED+finan%E8n%EDch

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Neuplatňují se

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobně na odboru správy majetku města MěÚ Třinec, kanc. č. 267 a 268 v 1. patře budovy čp. 160 na ul. Jablunkovské v Třinci.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správy majetku města MěÚ Třinec.

24. Kontaktní osoba

Jméno: Ing. Karin Přikrylová Telefon: 558 306 272 Mobil: 774 749 867 Funkce: vedoucí majetkoprávního oddělení odboru správy majetku města Jméno: Ing. Petra Byrtusová Telefon: 558 306 274 Funkce: referent majetkoprávního oddělení odboru správy majetku města Jméno: Martina Buzková Telefon: 558 306 273 Funkce: referent majetkoprávního oddělení odboru správy majetku města

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

01.09.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku