Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Zřízení věcného břemene (služebnost, reálné břemeno) na nemovitostech města


2. Základní informace k životní situaci
Věcná břemena - služebnosti, jsou zřizována pro vedení inženýrských sítí, možnosti přístupu, práva chůze a jízdy na pozemcích ve vlastnictví města Třince nebo pro město Třinec.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
- fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům)
- fyzická osoba podnikající
- právnická osoba v zastoupení oprávněné osoby
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podání písemné žádosti o zřízení věcného břemene s přehlednými přílohami, např. situační snímek z projektové dokumentace, stručný technický popis, geometrický plán. Žádost bude předložena k projednání Radě města Třince, žadatel bude informován obratem.
5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním písemné žádosti na podatelnu MěÚ Třinec.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Jméno: Ing. Karin Přikrylová Kancelář: 267 Tel: 558 306 272, 774 749 867 E-mail: karin.prikrylova@trinecko.cz Jméno: Ing. Petra Byrtusová Kancelář: 268 Tel: 558 306 274 E-mail: petra.byrtusova@trinecko.cz Jméno: Martina Buzková Kancelář: 268 Tel: 558 306 273 E-mail: martina.buzkova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00
8. Jaké doklady je nutné mít sebou
K podpisu smlouvy je nutné předložit občanský průkaz
* občanský průkaz
* případně pas
* plnou moc, je-li zájemce zastupován (podpis obou potřebný, ověření není vyžadováno)
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář žádosti je k dispozici na odboru správy majetku města MěÚ Třinec.
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poplatek ve výši 30 Kč za ověření podpisu s úhradou v hotovosti na pokladně MěÚ u smluv, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Konečná lhůta činí cca 60 dní v případě, kdy město Třinec je povinný z věcného břemene (služebnosti),
cca 4 měsíce v případě, kdy město Třinec je oprávněný z věcného břemene (služebnosti). Tyto lhůty se odvíjejí dle zákona o obcích a jsou závislé na termínech zasedání orgánů města.
12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace
Dle situace - vyjadřuje se odbor dopravy, odbor životního prostředí a zemědělství, odbor stavebního řádu a územního plánování.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Dopracování žádosti dle požadavků jednotlivých odborů, o čemž bude žadatel informován.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
16. Jaké jsou související předpisy
Vnitřní směrnice města č. 17/2013 "Ceník pro stanovení finančních úhrad při nakládání s majetkem ve vlastnictví města Třince". http://www.trinecko.cz/smernice.php
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Neuplatňují se.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Osobně na odboru správy majetku města MěÚ Třinec, kanc. č. 267 a 268 v 1. patře budovy čp. 160
na ul. Jablunkovské v Třinci.
22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar
Odbor správy majetku města MěÚ Třinec.
24. Kontaktní osoba
Jméno: Ing. Karin Přikrylová Telefon: 558 306 272 Mobil: 774 749 867
Funkce: vedoucí majetkoprávního oddělení odboru správy majetku města
Jméno: Ing. Petra Byrtusová Telefon: 558 306 274
Funkce: referent majetkoprávního oddělení odboru správy majetku města
Jméno: Martina Buzková Telefon: 558 306 273
Funkce: referent majetkoprávního oddělení odboru správy majetku města
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.09.2014
26. Popis byl naposledy aktualizován
01.09.2014
27. Datum konce platnosti popisu
Není stanoveno
28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku