Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Žádost o stanovisko města Třince


2. Základní informace k životní situaci

Jedná se o souhlas města Třince jako vlastníka nemovité věci nebo pozemku dotčeného stavbou pro účely územního a stavebního řízení.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zpravidla investor stavby nebo osoba jim pověřena, dále vlastník nebo provozovatel současných staveb a zařízení. Osoba musí být právně způsobilá.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti o stanovisko města s přehlednými přílohami, např. situační snímek z projektové dokumentace, stručný technický popis. Stanovisko města bude vydáno po vyjádření příslušných odborů MěÚ Třinec.

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o stanovisko města Třince na podatelnu MěÚ Třinec.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Ing. Karin Přikrylová Kancelář: 267 Tel: 558 306 272, 774 749 867 E-mail: karin.prikrylova@trinecko.cz Jméno: Ing. Petra Byrtusová Kancelář: 268 Tel: 558 306 274 E-mail: petra.byrtusova@trinecko.cz Jméno: Martina Buzková Kancelář: 268 Tel: 558 306 273 E-mail: martina.buzkova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* občanský průkaz * případně pas * plnou moc, je-li zájemce zastupován (podpis obou potřebný, ověření není vyžadováno)

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o stanovisko města Třince je k dispozici na odboru správy majetku města, MěÚ Třinec.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádosti jsou zpravidla vyřizovány do 30dnů, složitější případy delší dobu.

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Dle situace - vyjadřuje se odbor dopravy, odbor životního prostředí a zemědělství, odbor stavebního řádu a územního plánování.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Dopracování žádosti dle požadavků jednotlivých odborů, o čemž bude žadatel informován.

14. Elektronická služba, kterou lze využít
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Neuplatňují se.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobně na odboru správy majetku města MěÚ Třinec, kanc. č. 267 a 268 v 1. patře budovy čp. 160 na ul. Jablunkovské v Třinci.

22. Související životní situace a návody, jak je řešit
23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správy majetku města MěÚ Třinec.

24. Kontaktní osoba

Jméno: Ing. Karin Přikrylová Telefon: 558 306 272 Mobil: 774 749 867 Funkce: vedoucí majetkoprávního oddělení odboru správy majetku města Jméno: Ing. Petra Byrtusová Telefon: 558 306 274 Funkce: referent majetkoprávního oddělení odboru správy majetku města Jméno: Martina Buzková Telefon: 558 306 273 Funkce: referent majetkoprávního oddělení odboru správy majetku města

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2014

26. Popis byl naposledy aktualizován

01.09.2014

27. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku