Životní situace

Životní situace
1. Životní situace (název)

Podání žádosti o koordinované stanovisko


2. Základní informace k životní situaci

Návod jak získat stanoviska dotčených orgánů Městského úřadu Třinec k záměru stavby

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stavebník

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti a dokumentace stavby

5. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobní návštěvou, telefonickou nebo e-mailovou komunikací a podáním vyplněné žádosti

6. Na které instituci životní situaci řešit

Pro vydání koordinovaného stanoviska v katastrech města Třinec a v obcích Řeka, Střítež, Smilovice, Vělopolí, Ropice, Vendryně, Bystřice, Košařiska, Komorní Lhotka, Hnojník, Nýdek, je příslušný odbor stavebního řádu a územního plánování, oddělení územního plánování

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jméno: Ing. Anna Sikorová Kancelář: 201 Tel: 558 306 223 E-mail: anna.sikorova@trinecko.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 17:00 Středa: 8:00 - 17:00

8. Jaké doklady je nutné mít sebou

* Občanský průkaz * Dokumentaci stavebního záměru pro daný typ řízení * Plná moc v případě podání žádosti v zastoupení

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře k vytištění si můžete stáhnout z adresy: http://trinecko.cz/formulare/ - odkaz je třeba upravit na adresu konkrétního odboru nebo přímo odpovídajícího formuláře.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů, v případě nařízení místního šetření bude lhůta prodloužena v souladu s § 71 odst. 3 zák.. č. 500/2004 Sb., správní řád, nejdéle na 60 dnů

12. Kteří jsou další účastnici (dotčeni) řešení životní situace

Žádní další účastníci dotčení nejsou.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Možnost zaslání žádosti o koordinované stanovisko prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem na adresu epodatelna@trinecko.cz (při podání e-mailem je nutné mít zřízený elektronický podpis dle zákona o elektronickém podpisu).

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, o územním plánování a stavebním řádu (ustanovení § 4 odst. 7)

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění Zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění Zákon 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění Zákon 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění Zákon 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění Zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (v některých případech Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění - ustanovení § 4 odst. 2)

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Ke koordinovanému stanovisku nebo k jeho jednotlivým částem lze podat opravný prostředek

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
19. Nejčastější dotazy
20. Další informace

Obecné informace lze získat na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz) v části Územní plánování a stavební řád. Informace můžete rovněž získat z letáku Občan a územní plánování, který vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje.

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Navazující typ řízení u stavebního úřadu

23. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního řádu a územního plánování, oddělení územního plánování

24. Kontaktní osoba

Jméno: Ing. Věra Pindurová Telefon: 558306225 Mobil:774749851 Funkce: vedoucí odboru Jméno: Ing. Anna Sikorová Telefon: 558306223 Mobil: Funkce: referentka

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 11.01.2016

26. Popis byl naposledy aktualizován

11.01.2016

27. Datum konce platnosti popisu

Datum není stanoveno

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku